Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Christen og Christine

Scribe, Eug. og Dupin: Christen og Christine, (1834, dramatik, fransk) BDsupp:sp798
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Jean Henri Dupin (1791-1887, sprog: fransk)
oversat af Johan Ludvig Heiberg
Detaljer
Christen og Christine. Dramatisk Idyl i een Act. Efter Scribes og Dupins Michel et Christine ved J. L. Heiberg. ♦ [Kiøbenhavn, Schubothes Boghandling, 1834]. 11 sider. (Det Kgl. Theaters Repertoire, Nr. 53)
Oversigt over andre udgaver:
1830 1. udgave: Christen og Christine. Dramatisk Idyl i een Act. Efter Scribes og Dupins Michel et Christine, ved J.L. Heiberg. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Holstrup Schultz. 42 sider

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.