Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Blomsterkrandsen

antologi: Blomsterkrandsen, (1815, roman, flere sprog) EMP 5 BD4:sp439
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
oversat af Jens Kragh Høst
Detaljer
Blomsterkrandsen. Smaae Romaner overs. af Jens Kragh Høst. ♦ 1815. 232 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: [Tilegnelse til Balthasar Bang og hans Hustru, signeret J.K.H.].
kollaps Indhold

[a] Florian: Leocadia. En spansk Fortælling efter Cervantes af Florian (1815, novelle(r))
af Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794, sprog: fransk)
andet: Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616, sprog: spansk)

[b] Brede: Albrecht af Lorri. Af Brede (1815, novelle(r))
af Ph. Fd. Brede (d. 1807, sprog: tysk)

[c] Caro, Doro: Avisen. Af Doro Caro [ie: A.S. Gerber] (1815, novelle(r))
af August Samuel Gerber (1766-1821, sprog: tysk)

[d] Becker: Kjerligheds Skytsaand. Af Becker (1815, novelle(r))
af Wilhelm Gottlieb Becker (1753-1813, sprog: tysk)

[e] Langbein: Den Uforsonlige. Af Langbein (1815, novelle(r))
af August Friedrich Ernst Langbein (1757-1835, sprog: tysk)

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.