Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Bandithøvedsmanden Allessandrini

anonym: Bandithøvedsmanden Allessandrini, (1824, roman, tysk) EMP3085 BD4:sp481
af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Hans Georg Krog Sommer
Detaljer
Bandithøvedsmanden Allessandrini eller Røver-Republikken i Apenninerne. Overs. af det Tydske ved H. G. K. Sommer. ♦ 1824. 151 sider
originaltitel: Alessandrini
kollaps Noter
 note til titel Udgivet på tysk før 1810, titelbladet har ikke årstal.
 note til oversat titel Der findes to forskellige titelblade med årstallet 1824.
 note til oversat titel (Titeloplag) uden år. [Titelblad: Den smukke Yndling, Den frygtelige og ædle Røver Allessandrinis Historie. Som Anfører for en stor Bande af modige Karle, der havde dannet sig en Røverrepublik i Apenninernes Dale, var Navnet Allessandrini en Skræk i hele Italien.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.