Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Agnes von Lilien

anonym [Wolzogen, Karoline von]: Agnes von Lilien, (1798, roman, tysk) EMP3031 BD4:sp475
af Karoline von Wolzogen (1763-1847, sprog: tysk)
oversat af Johan Diderich Tode
forord af Johann Clemens Tode
Detaljer
Agnes von Lilien. Oversat af det Tydske [ved Joh. Did. Tode]. Med en Fortale af [Joh. Clem.] Tode. ♦ Kbh, 1798. x + 365 sider
originaltitel: Agnes von Lilien, 1798
kollaps Noter
 note til oversat titel Side III-VI: Fortale af J.C.T. [om bogen].
 note til oversat titel Side VII-X: Til mine Børn [af forf.].
 note om oplag 2. Oplag, 1820.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.