Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Agathons Historie

Wieland, C. M.: Agathons Historie, (1800-03, roman, tysk) EMP3002 BD4:sp475
af Christoph Martin Wieland (1733-1813, sprog: tysk)
oversat af Johan Werfel
Detaljer
Agathons Historie. Overs. efter den nyeste Tydske Udgave af Johan Werfel. ♦ 1800-03. Deel 1-3, xx + 282 + 266 + 362 sider
originaltitel: Geschichte des Agathon, 1766
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side iii-xii: Fortale til den første Originaludgave.
 note til oversat titel Del 1, side xiii-xvi: Fortale til den nyeste Originaludgave.
 note til oversat titel Del 1, side 1-19: Om det Historiske i Agathon.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.