Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Aftenerne paa Lyst-Slottet

Genlis, F. de: Aftenerne paa Lyst-Slottet, (1786-89, roman, fransk) EMP4248 BD4:sp490
af Félicité de Genlis (1746-1830, sprog: fransk)
oversat af Claus Wilhelm Koren Bull
Detaljer
Aftenerne paa Lyst-Slottet. Overs. af det Franske ved C. W. K. Bull. ♦ 1786-89. Deel 1-4, 364 + 378 + 380 + 350 sider
originaltitel: Les veillées du château de Champcery, 1784
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, 2 upaginerede sider: Fortale [signeret "Oversætteren"].
 note til oversat titel Del 1, side 353-64, del 2, side 285-378, del 3, side 322-80, del 4,side 337-48: Anmerkninger.
 note til oversat titel Del 4, side 349-50: Efterretning [signeret "Forlæggeren"].
 note til oversat titel Kun del 1 oversat af C.W.K. Bull. 2. del og 3.-4. del er oversat af to andre anonyme oversættere.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.