Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Adskillige poetiske Sager

Thura, Laur.: Adskillige poetiske Sager, (1721, digte, dansk) BD4:sp249
af Laurids Lauridsen Thura
af Saxo Grammaticus
Detaljer
Adskillige poetiske Sager. Ved adskillige Leiligheder udgivne, og tillige med de Vers, som dend berømmelige Saxo Grammaticus udi de danske Kongers Krønike paa Latiin haver indført, og nu allerføst udi danske Riim ere oversatte, under eet fremstillede. Kbh., 1721

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.