Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Adelens Oprindelse og Herkomst

anonym [Coulanges, Philippe-Emannuel]: Adelens Oprindelse og Herkomst, (ca. 1711, digte, fransk) BD4:sp286
af Philippe-Emannuel Coulanges (1633-1716, sprog: fransk)
oversat af Vilhelm Helt
fejlagtig tillagt: Fr. Rostgaard
Detaljer
Adelens Oprindelse og Herkomst. [Greifswalde, ca. 1711-12]
kollaps Noter
 note til oversat titel Angående det fejlagtige i Rostgaard som oversætter, se Chr. Bruun: Chr. Bruun: Frederik Rostgaards liv og levnet, side 194-97.  Link til ekstern webside books.google.com
 note til oversat titel Trykt i tidsskriftet Minerva, 1791, 3, side 83-87.
 note til oversat titel Hertil udkom: Adelens Svar (i Minerva, 1791, 3, side 421-24, anonymt [formonentlig af Iver Rosenkrantz]).
 note til oversat titel Dertil udkom: Apologie for den gamle Adel mod »Adelens Oprindelse« [trykt i P.F. Suhm: Nye Samlinger, 1792-95, 2, side 79-86].

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.