Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Adam Homo

Paludan-Müller, Frederik: Adam Homo, (1863, digte, dansk) 👓
Detaljer, denne udgave
Adam Homo. Et Digt. Fjerde Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1863. 1-2. Deel, 413 + 479 sider
kollaps Noter
 note til titel Anden Deel, upagineret side [480]: Rettelser.
 note til titel Anden Deel, upagineret side [480]: Anmærkning. Det er Forfatterens Ønske, at denne fjerde Udgave af Digtet "Adam Homo", i hvis Correctur han har deeltaget, og paa hvis nøiagtige Gjennemsyn, samt Conferering med Manuscriptet og tidligere Udgaver, han har anvendt Flid og Opmærksomhed, maa tjene fremtidige Udgivere til Rettesnor, hvis Bogen tiere skulde bliver oplagt.
1842-49 1. udgave: Adam Homo. Et Digt. ♦ C.A. Reitzel, 1842-49. 1.-3. Deel

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.