Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Tre danske Riimværker fra A. 1496

Michael, Præsten i Odense Herr: Tre danske Riimværker fra A. 1496, (1836, digte, dansk) BDsupp:sp 👓
af Hr. Michael
udgiver: Christian Molbech
Detaljer
Tre danske Riimværker fra A. 1496. Om Jomfru Mariæ Rosenkrands, Om Skabelsen og Om det menneskelige Levnet. Efter den kiøbenhavnske Udgave af 1516 [ie: 1515] paa ny udgivne, med Oplysninger og Ordforklaringer af Christian Molbech. ♦ Kiöbenhavn, Bekostet af Samfundet for den danske Literaturs Fremme, 1836. x + 200 sider
kollaps Noter
 note til titel Side [iii]-x: Fortale [om litterære forlæg og de tre danske digte, signeret: Kiøbenhavn, den 24de Junius 1836].
 note til titel Side [187]-200: Glossarium eller Ordforklaring.
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
Oversigt over andre udgaver:
1514 1. udgave: De creatione reruz [ie rerum]. Hær begyndher en lidhen bogh. Hwilcken ther tractherer och vnderwijs mz stor løst hvarledz gud fadher aff førsthæ begyndelsæ haffuer al Ting sckapt ... ♦ Kbh., 1514. 40 sider
1514 1. udgave: De vita hominis. Hær begyndher en lidet bogh. Hwilcken ther trachterer om alt mænnisckens leeffneth ... ♦ Kbh., 1514. 26 sider
1515 1. udgave: Expositio pulcherrima super rosario beate marie virginis, in danica lingua copulata noviter et impressa. Hær begynder en møghz nytthælig bog paa dansckæ. Om iomffrw marie rosenkrantz, och dess Brødersckaff ... ♦ Kbh., 1515

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.