Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

De to Studenter

Carl [ie: Carl Brosbøll]: De to Studenter, (1838, novelle(r), dansk) BDsupp:sp808
af Carl Brosbøll
af Frantz Johannes Hansen
udgiver: Claudius Rosenhoff
Detaljer
De to Studenter og Amors Skjærmydsler. Novelle af Carl og Novellette af H. [Frantz Joh. Hansen]. Udgivet som Nytaars-Skjärv af [Casp.] Claudius Rosenhoff. ♦ Forlagt af A.P. Liunge, 1838 [ie: 1837]. 217 sider
kollaps Noter
 note til titel [Brosbøll i brev til H.C. Andersen, 26-7-1838] En Novelle omtrent i samme Genre [som "O.T."] uden derfor at kunne taale nogensomhelst Sammenligning, har Secretair Liunge udgivet som Nytaarsgave under Navn af "De to Studenter" - det var mit første literaire Forsøg. [Brevet gengivet i Carit Etlars Minder fortalt af ham selv. Kunstforlaget Danmark, 1913. Side 135].  Andersen, H.C. H.C. Andersen
 note til titel Adresseavisen 18-12-1837: Den bebudede Nytaarsgave for 1838 af originale Noveller, udgivne af Claudius Rosenhoff, vil blive Subscribenterne tilbragt i Slutningen af denne uge. De paategnede Planer bedes behageligst tilbageleverede til Udgiveren, Lavendelstræde Nr. 90, 1ste Sal, eller paa Hjørnet af Adelgaden og Gothersgaden Nr. 8, i Stuen, inden Onsdagen den 20de Dennes, da Subscription efter den Tid ikke længere modtages.
 note til titel [H.C. Andersens Almanakker, 8-8-1838] Brev fra Forfatteren til De to Studenter hvormed en ny Novelle Smuglerens Søn, Paa Badehuset med Wilken H. Fransk Comedie.  Link til ekstern webside www.kb.dk
 url Fuld visning af teksten efter login på:  Link til ekstern webside Carit Etlar
kollaps Indhold

[b] H. [ie: Frantz Joh. Hansen]: Amors Skjærmydsler (1838, novelle(r))

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.