Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Tuende splinterny lystige Laugs-Vjser

anonym: Tuende splinterny lystige Laugs-Vjser, (1664, digte, dansk) BD4:sp257
af Anonym
Detaljer
Tuende splinterny lystige Laugs-Vjser. 1. hvorledis de deylige oc yndelig Hyrd-Inder aff deris velelskende Hyrder ihukommis ... 2. Er en Ølsmaals Tragoedie om Lass Kiltekniff, som .. udi Spil ... maatte betale Lauget med sin graa Kiortel. ♦ [Uden sted], 1664. 3 blade

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.