Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Tvende Sange om Taalighed i Lidelser

Young, Edward: Tvende Sange om Taalighed i Lidelser, (1767, digte, engelsk) BD4:sp283
af Edward Young (1683-1765, sprog: engelsk)
oversat af Emanuel Balling
Detaljer
Tvende Sange om Taalighed i Lidelser. En Oversættelse [af Eman. Balling]. ♦ Kbh., 1774
kollaps Noter
 note til titel Begyndelsen af oversættelsen blev først trykt i Flyveblade (udg. af H. Holck), 1774, nr. 20-23.
 anmeldelse Krit. Journal, 1774, side 397.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.