Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

To Dages Læsning

Blicherolsen, P.: To Dages Læsning, (1815, digte, dansk) BD4:sp242 👓
af P. Blicher Olsen
Detaljer
To Dages Læsning. Blandede Digte af P. Blicherolsen. ♦ Kjøbenhavn, trykt paa Forfatteens Forlag, 1815. xxxvi + 299 sider
kollaps Noter
 note til titel Side iii-iv: Tilegnet min ældste Søn, Frederik Leopold paa hans 25de Aars Fødselsdag [efterfulgt af digt].
 note til titel Side v-xxxvi: Fortale [dateret Hesselgaard den 2den Septbr. 1815].
 note til titel Fuld visning på Hathi Trust.  Link til ekstern webside catalog.hathitrust.org

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.