Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Tvende bibelske Historier om Susanna og den Forlorne Søn

Lønborg, Jens Christensøn: Tvende bibelske Historier om Susanna og den Forlorne Søn, (1701, dramatik, dansk) BD4:sp333
af Jens Christensen Lønborg
Detaljer
Tvende bibelske Historier om Susanna og den Forlorne Søn. udi lystig Samtale Riim-befattede og Comoedisk-Viis anrettede. ♦ Kbh, 1701
kollaps Noter
 note til titel Hvert Stykke har egen Paginering og Signatur.
 note om oplag [Nyt oplag] 1708.
 note om oplag [Nyt oplag] 1724 [Fortsat Paginering og Signatur, det andet Stykke har intet særligt Titelblad].
kollaps Indhold

[b] Lønborg, Jens Christensøn: Den forlaarne Søns Forverring og Forbedring saasom en Skue-Plads og Kiende-Speil paa den unge Verdens Rasenhed, falske Venners Fortrædelighed og fromme Forældres Godhiertighed. ♦ Kbh., 1701 (1701, dramatik)

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.