Til indledningen til disse sider

Dansk Forfatterleksikon. Andre teatres repertoire 1722-1975.

Moerskabstheatret paa Vesterbro

Listen er endnu ikke komplet.


Moerskabstheatret paa Vesterbro

På Vesterbrogade, overfor Den kongelige Skydebane (nu: Københavns Bymuseum)
1812-1816 Hanne Kuhns Sommerteater
1817-0000 Theatret paa Vesterbro (H. Kuhn, forhen Price, & Comp.)
1818-1844 Vesterbro Morskabsteater (nedrevet 1845)

1812

30-07-1812, torsdag
 Note Note: [Adresseavisen 28-7-1812] Torsdag den 30 Julii bliver paa Sommertheatret paa Vesterbro, under Hr. Casortis Direction, givet et stort Divertissement ... [undertegnet:] H. Kuhn, forhen Price & Comp.
 Jfr. Casorti dandser: La Volya & Spannia
 Hr. Paran giør store Spring med 2 Kurve paa Fødderne, m. m.
 (premiere, senere) Harlequin Cuisinier a la mode, ou: Pierrot divulguant la malice des femmes, Harleqvin Kok efter Moden, eller: Pierot, som opdager Fruentimmernes Trædskhed (Pantomime)
 (Stort Divertissement)

1817

15-07-1817, tirsdag
 Note Note: Torsdagen den 15de Mai 1817 vil Undertegnede have den Ære at aabne det nye Theater paa Vesterbro Nr. 27 Ltr. B. ... Det hele Selskab vil ikke undlade at gjøre sig al mulig Flid, for at vinde det ærede Publicums Bifald... [signeret:] H. Kuhn, forhen Price, & Comp. [Adresseavisen 14-5-1817]
 Stort Divertissement, tilligemed komisk Pantomime
 (premiere) Arlequin patissier eller Harlquin Kukkenbager (Casorti) (Pantomime)
 Pietro bombardier eller Piero Bombadeer
21-07-1817, mandag
 Arlequin chef des batteurs en grange, protégé par l'amour triumphant: Harleqvin, Formand for Tærskerne, beskyttet af den triumpherende Amor

1818

ukendt dato,
 (premiere, senere) Don Juan (Casorti)
13-09-1818, søndag
 Arlequin au tombeau, ou: le miroir magique, Harleqvins Grav, eller det fortryllende Speil

1827

07-01-1827, søndag
 Liniedands med og uden Balanceerstang, samt andre interessante gymnastiske og eqvilibristiske Forestillinger
 Don Juan, eller: Steengjæstebudet. Stor Pantomime i 2 Acter (Casorti)
14-01-1827, søndag
 Forestilling, bestaaende af forskjellige interessante Stykker
 La clef d'or, ou: la forca de la magie. Guldnøglen, eller: Trylleriets Magt. Stor comisk Pantomime i 2 Acter
21-01-1827, søndag
 Forestilling med mange forskjellige og morende Stykker
 Cassandre le cruel ou: magie contre magie. Cassander, den grusomme, eller: Trolddom mod Trolddom. Stor Trylle-Pandomime i 3 Acter
28-01-1827, søndag
 Forestilling med Dands paa Linien og andre mymnastiske Exercicer
 L'intrigue dans la cuisine, ou: le maitre cuisinier amourexu, Intriguen i Kjøkkenet, eller: Den forliebte Kjøkkenmester. Comisk Pantomime i een Act
 Le Songe et la Verité [Divertissement]
04-02-1827, søndag
 Forestilling, hvori forevises det store Tramplinspring, udført af Dhrr. Brødre Price og Pettoletti med de høieste og længste Saltomortalspring
 og vil Hr. C. Price tilsidst springe over 16 Mand, staaende i Længden med dragne Sabler
 Arlequin patisier & Pierrot bombardier. Harleqvin Kukkenbager og Pierrot Bombardeer. Comisk Pantomime i een Act
 Le Songe et la Verité [Divertissement]
11-02-1827, søndag
 Forestilling, hvor iblandt andet forekommer: stor Dands paa dobbelt Linie, som udføres af Hr. Pettoletti
 den Yngre, og Mad. Frichon, uden Balanceerstang, og tilsidst foredrage de nogle Variationer paa 2de Guitarer
 Arlequin statue mecanique, ou: Cassander malade imaginé. Harleqvin mekanisk Statue, eller: Cassander indbildt syg. Comisk Pantomime i een Act
18-02-1827, søndag
 Forestilling med Dands paa Linien og Gymnastik
 Arlequin cuisinier, ou: Pierrot divulguant la malice des femmes. Harlequin Kok, eller: Pierrot, som opdager Fruentimmernes Trædskhed, comisk Pantomime i een Act
 Le Songe et la Verité [Divertissement, allersidste Gang]
25-02-1827, søndag
 Forestilling, hvorved Hr. C. Price vil, uden Balanceerstang, paa Linien udføre den militaire Exercice med alle dertilhørende Tempoer
 og derefter forestille den beskjænkede Soldat m. M.
 Le faux medecin, ou: l'enlevement de Pierrot sur un ane vivant. Den falske Læge, eller: Pierrots Luftreise med et levende Æsel, comisk Pantomime i 2 Acter
04-03-1827, søndag
 Søndagen, den 4de Marts, bliver ikke givet nogen Forestilling
18-03-1827, søndag
 Forestilling, hvori forevises Dands paa Linien og et gymnastisk Academie
 Le clef d'or, ou: la force de la magie. Guldnøglen, eller: Trylleriets Magt, comisk Pantomime i 2 Acter
 Det indianske Divertissement med den saakaldte Stokkemarsch, Guitarspil, Skjærfe-Maneuvrer og andre indianske Grupperinger
01-04-1827, søndag
 Forestilling, hvori der fremstilles Dands paa stiv og slap Linie, med og uden Balanceerstang, og et gymnastisk Academie, m. M.
 Pierro cordonnier, ou: l'enlevement de sa fille. Pierro, som Skomager, eller: hans Datters Bortførelse, ny comisk Pantomime i een Act
 Et indianske Divertissement, som udføres af flere Personer, hvori forestilles: Den saakaldte Stokkemarsch, Guitarspil, Skjærfe-Maneuvrer og andre indianske Grupperinger
16-04-1827, mandag
 Forestilling med Dands Linien, med og uden Balanceerstang
 Pierro cordonnier, ou: l'enlevement de sa fille. Pierre, som Skomager, eller: hans Datters Bortførelse, comisk Pantomime i een Act
 Divertissement i gammel romersk Smag, med romersk Vaabenfægtning, Marscher, Dandse, Grupperinger og Bekrandsninger
22-04-1827, søndag
 Forestilling i Dands paa stiv og slap Linie, med andre interessante Stykker
 Det hemmelige Givtermaal, eller: Udryddelsen af en Røverbande ved Vesuv, comisk Pantomime i 3 Acter
29-04-1827, søndag
 Forestilling, bestaaende af forskjellige interessante og morende Stykker
 L'arrivée et le depart du vaisseau à vapeur, ou: le double duel, suivi d'une scene grotesque de deux Quakers, Pantomime comique en deux actes
 (Dampskibets Ankomst og Afreise, eller: Den dobbelte Duel, ledsaget af en sælsom Scene med to Qvækere, comisk Pantomime i 2 Acter)
06-05-1827, søndag
 Forestilling, bestaaende af forskjellige afvexlende Stykker
 L'arrivée et le depart du vaisseau à vapeur, ou: le double duel, suivi d'une scene grotesque de deux Quakers
 (Dampskibets Ankomst og Afreise, eller: Den dobbelte Duel, ledsaget af en sælsom Scene med to Qvækere, comisk Pantomime i 2 Acter)
13-05-1827, søndag
 Forestilling med afvexlende Stykker i Liniedands og andre gymnastiske Øvelser
 (hvilket Alt, saavelsom det Øvrige, der udgjør Slutningen af denne Forestilling, vil nærmere blive bekjendtgjort)
20-05-1827, søndag
 Forestilling, hvor, iblandt mange andre interessante Stykker, Hr. C. Price vil, uden Balanceerstang, udføre paa Linien den militaire Exercice, forestille den beskjænkede Soldat, og, saavel fremad som tilbage, gjøre Saltomortale paa Linien
 L'incendie de Moscou, ou: la retraite de Napoleon de Russie. Moskovs Brand, eller: Napoleons Retirade fra Rusland, stor militair Pantomime i 2 Acter, med Marscher, Evolutioner, Fægtninger, Vaaben- og National-Dandse
27-05-1827, søndag
 Forestilling, under forskjellige Forandringer af de interessanteste Stykker
 Le faux medecin, ou: L'enlevement de Pierrot sur un ane vivant. Den falske Læge, eller: Pierrots Luftreise med et levende Æsel, stor comisk Pantomime i 2 Acter
03-06-1827, søndag
 Forestilling, hvor tillige forevises Hr. C. Prices Saltomortale saavel fremad som tilbage paa Linien uden Balanceerstang
 Pierre cordonnier, ou: l'enlevement de la fille. Pierre som Skomager, eller: hans Hatters Bortførelse, comisk Pantomime i een Act
 Et indiansk Divertissement af forskjellige Slags, opført af Selskabets Medlemmer, hvorved Hr. A. Price, den Yngre, vil, for første Gang, efterat have øvet sig i Kunsten, bestræbe sig for, med Jern-Kanonkuglen og Veiermøllen at fornøie ...
04-06-1827, mandag
 Stort Divertissement, hvori forekommer de store Tramplinspring, udført af Brødrene Price og Pettoletti, over 2 a 3 Mænds Høide
 det meest udmærkede Spring gjør Hr. C. Price over 8 Mand Militaire med opplantede Gevæhrer, som afskydes i det samme han springer over dem og igjennem Papiirs-Tønder
 L'arrivée et le depart du vaisseau à vapeur, ou: le double duel, suivi d'une scene grotesque de deux Quakers
 (Dampskibets Ankomst og Afreise, eller: Den dobbelte Duel, ledsaget af en sælsom Scene med to Qvækere, comisk Pantomime i 2 Acter)
10-06-1827, søndag
 Forestillingen tager sin Begyndelse med Liniedands, saavel med som uden Balanceerstang
 Pierre & Alequin en voyage, ou: la masquerade interrompue. Pierro og Harlqvin paa en Reise, eller: Den forstyrrede Maskerade, stor comisk Pantomime i 3 Acter
 Indiansk Divertissement
17-06-1827, søndag
 Forestillingen tager sin Begyndelse med Liniedands, saavel med som uden Balanceerstang, paa stiv og slap Linie
 Arlequin statue mecanique, ou: Cassandre malade imaginé. Harleqvin mekanisk Statue, eller: Cassander indbildt syg, comisk Pantomime i een Act
 Den befriede Psyche, eller: Olympen, pantomimisk Forestilling, arrangeret af Hr. Theatermaler Cocchi
24-06-1827, søndag
 Forestillingen, bestaaende af forskjellige Dandse paa Linien og andre gymnastiske Øvelser
 Les quatre sorcieres en discorde, ou: Arlequin dogue anglois par Amour. De fire Troldqvinder i Uenighed, eller: Harleqvin som engelsk Dogge af Kierlighed, comisk Pantomime i 2 Acter
01-07-1827, søndag
 Forestillingen, under mange Afvexlinger, hvorved Jfr. Josephine Winther vil, for 2den Gang, udføre en Fandango paa Linien, med Castanietter, efter Takten, uden Balanceerstang, som er ei forhen seet af et Barn af hendes Alder
 Arlequin cusinier, ou: Pierro divulguant la malice des femmes. Harleqvin Kok, eller: Pierro, som opdager Fruentimmernes Trædskhed, comisk Pantomime i een Act
 Et indiansk Divertissement, bestaaende af forskjellige indianske Øvelser, som udføres af Selskabets Medlemmer, hvoriblandt Hr. A. Price vil vise sin Kunstfærdighed med den saakaldte Veirmølle
08-07-1827, søndag
 Stort Divertissement, hvori forekommer Dands paa Linien, og Hr. C. Price, som fransk Grenadeer, udfører den militaire Exercice uden Blanaceerstang
 Derpaa udfører Hr. C. Price det store Tramplinspring over 3 Mands Høide, og gjør tilsidst et Spring igjennem 2 Ildglobuser
 La clef d'or, ou: la force de la magie. Guldnøglen, eller: Trylleriets Magt, stor comisk Pantomime i 2 Acter
15-07-1827, søndag
 Stort Divertissement, bestaaende af forskjellige Stykker i Liniedands, og ligeledes vil Jfr. Josephine Winther udføre en Fandango paa Linien med Castagnetter, efter Musikens Takt
 Arlequin gentilhomme en un moment, ou: le peintre enchanté. Harleqvin Ædelmand i et Øieblik, eller: Denfortryllede Maler, comisk Pantomime i een Act
 Den befriede Psyche, eller: Olympen, pantomimisk Forestilling, arrangeret af Hr. Theatermaler Cocchi
22-07-1827, søndag
 Stort Divertissement, med forskjellige interessante Stykker
 Det hemmelige Givtermaal, eller: Udryddelsen af en Røverbande ved Vesuv, stor militair Pantomime i 3 Acter
25-07-1827, onsdag
 Forestilling, bestaaende i Liniedands paa stiv og slap Linie, og Andet til Gymnastiken henhørende
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Don Juan, eller: Steen-Gjæstebudet, stor Pantomime i 2 Acter (Casorti)
26-07-1827, torsdag
 Stort Divertissement med mange interessante Stykker
 L'arrivée et le depart du vaisseau à vapeur, ou: le double duel, suivi l'une scene grotesque de deux Quakers. Dampskibets Ankomst og Afreise, eller: Den dobbelte Duel, ledsaget af en løierlig Scene med to Qvækere, comisk Pantomime i 2 Acter
29-07-1827, søndag
 Stort Divertissement, hvori forekommer interessante Stykker med Dands paa Linien, saavelsom paa den dobbelte Linie af Hr. Petolletti den yngre og Mad. Frichon, som uden Balanceerstang udføre forskjellige Stillinger og ... lade sig høre paa 2 Guitarer
 Apollon, ou: le liberateur de la bergere, enlevée par Sarband. Apollo, eller: Befrieren af den af Sarband bortrøvede Hyrdinde, stor, heroisk Pantomime i 2 Acter
05-08-1827, søndag
 Stor Forestilling, med mange morende og interessante Stykker
 Cassandre le cruel, ou: magie contre magie. Cassander den Grusomme, eller: Trolddom mod Trolddom, stor Trylle-Pantomime i 3 Acter
12-08-1827, søndag
 Stor Forestilling, hvori forekomme Dandse paa Linien med og uden Balanceerstang
 La chasse aux cerfs, ou: Arlequin precepteur. Hjorte-Jagten, eller: Harleqvin som Informator, comisk Pantomime i 2 Acter
 Les estropiés dissimulés, ou: Pierre & sa famille. De forstilte Krøblinger, eller: Pierre og hans Familie, comisk Pantomime i 1 Act
19-08-1827, søndag
 Stort Divertissement, som begynder med Dands paa Linien, hvori Jfr. Josephine Winther især vil udmærke sig i en Fandango med Kastagnetter. Derefter forevises et gymnastisk Academie
 La clef d'or, ou: la force de la magie. Guld-Nøglen, eller: Trolleriets Magt, stor comisk Pantomime i 2 Acter
 Et gammelt, romersk Divertissement med Fægting, Dandse og Grupperinger
26-08-1827, søndag
 Stor Forestilling i 4 Acter
 (premiere) La bataille d'Arcole & la reddition de Mantoue grande pantomime historique en trois acte (Anonym)

1836


Sęson 1836

07-04-1836, torsdag
 [Becker med familie]

1839

07-07-1839, søndag
 Note Note: [Adresseavisen 6-7-1839:] Undertegnede have den Ære at tilkjendegive det ærede Publikum, at de Søndagen den 7de Juli give den første Forestilling efter deres Tilbagekomst fra Udlandet. [signeret: Brødrene Price]
 (premiere) Hr. og Fru von Lindsen (Gabrie)
 National Kosakdands, udføres af Hr. T. Gabrie og Mad. Flora Price
 Den gyldne Drøm
 Rosen, Ballet-Divertissment i 1 Act, af Hr. Telemaque Gabrie

1844

27-10-1844, søndag
 Note Note: Tableauerne er: 1) Italienske Børn, Composition. 2) Familieliv i Albano, efter Küchler. 3) Neapolitanske Landsbyfolk, efter Uwins. 4) For anden Gang: Christian den Fjerde, i Søslaget ved Femern, taget efter et Maleri af Professor Eckersberg, arrangeret af A. Price
 Tableauer
 Productioner af magiske og physicalske Experimenter eller Fremstilling af tilsyneladende Trylleri, opfunden og udføres af Hr. Professor A. Bils
 La Cracovienne, dandses af Mad. Rosa Price
 Pas de quatre bayaderes, udføres af Juliette, Amalie, Sophie og Julius Price
 (opførelse nr: ukendt) Hjortejagten (Casorti) (Pantomime)
 (Allersidste Forestilling)