Til indledningen til disse sider

Forrige år - Næste år

eller vælg år

Dansk Forfatterleksikon. Teatrenes repertoire 1722-1975. 1754

Listen er endnu ikke komplet (bortset fra for Det kongelige Teater).


1754


1754     januar


01-01-1754, tirsdag Helligdag Nytaars Dag
03-01-1754, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Det lykkelige Skibbrud (Holberg) (premiere)
Geert Westphaler (Holberg)
04-01-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Julestuen (Holberg)
06-01-1754, søndag Helligdag Helligtrekongers Dag
09-01-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Amphitrion (Molière)
(Kongen og Dronningen nærv.)
11-01-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
16-01-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Tartuffe (Molière)
Den forliebte Autor og Tjener (Cérou) (premiere)
(Kongen og Dronningen nærv.)
18-01-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
23-01-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Nanine (Voltaire)
(Kongen og Dronningen nærv.)
25-01-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Don Ranudo (Holberg)
27-01-1754, søndag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Den 27. januar 1754 døde Baron Holberg i 70 aar
 Bog Th. Overskou: Den danske Skueplads. Bind 1-5, 1854-64: Ludvig Holberg død, 70 Aar gammel, mere på: Link til webside Deel 2, side 147
(Holberg død d. 27de om Natten Kl. 12)
28-01-1754, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Melampe (Holberg)
30-01-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Note Note: Jfr. Thielo har muligvis haft Rolle i Den forkerte Verden og spillet den 30-1-1754 (jævnfør Post-Tidender 1754 Nr. 11)
Livet er en Drøm (Barca og Boissy)
Den forkeerte Verden (Lesage m.fl.)
(Kongen, Dronningen og Prindsessen nærv.)

1754     februar


02-02-1754, lørdag Helligdag Marie Renselses Dag
05-02-1754, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Om morgenen saa Holberg blev bisat i Frue Kirke. Begravet eller bisat
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Om middagen døde Caroline Amalia Thilo, Premier Actrise ved Det Danske Theater, i sit 18de aar af et slag etc.
Den første April (Dufresny og Regnard)
(for Acteurerne)
06-02-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Maskeraden (Holberg)
Merlin Dragon (Desmarres)
08-02-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: [Den 7. februar 1754] Om Morgenen saa jeg Thilo Liig til Cartovs [ie: vinhandler Corteaud] paa Kongens Nye Torv, hvor hendes Skilderie i fuld Corpus stod ved Hovedet, der loe og lignede overmaade.
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: [Den 8. februar 1754] Om Middagen blev Hun [Thilo] begravet paa St. Nicolai Kiærke-Gaard udad mod Velvingen. Den ene Fredag agerede hun paa Theateret i de 2de Comoedier Livet er en Drøm og Den forkeerte Verden og var begravet den anden Fredag - paa samme Tiid
Plutus (Holberg)
13-02-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den Ugudelige (Molière)
15-02-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den første April (Dufresny og Regnard)
20-02-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa comoedie de da opførte Den Tankefulde, etc.
Den Sandsesløse (Regnard)
22-02-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Barselstuen (Holberg)
24-02-1754, søndag Helligdag Fastelavn
27-02-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater

1754     marts


01-03-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
06-03-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Turcaret (Lesage) (premiere)
07-03-1754, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa opera da de opførte Zerepien og 2de balletter
Zerepien [på italiensk]
[ballet]
[ballet]
08-03-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Turcaret (Lesage)
Julestuen (Holberg)
13-03-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Turcaret (Lesage)
Den forhexede Skaal (Fontaine og Champmesle)
15-03-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Den Generale Toldforpagter og Herremands Ven [Hver Mands Ven] med dans og sang 1ste gang
Turcaret (Lesage)
Hver Mands Ven (Grand) (premiere)
20-03-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Merlin Dragon (Desmarres)
(Dronningen, Kronprinds. og Prindsessen nærv.)
22-03-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
25-03-1754, mandag Helligdag Marie Bebudelses-Dag

1754     april


07-04-1754, søndag Helligdag Palme Søndag
11-04-1754, torsdag Helligdag Skjærtorsdag
12-04-1754, fredag Helligdag Langfredag
14-04-1754, søndag Helligdag Paaskedag
15-04-1754, mandag Helligdag 2. Paaskedag
16-04-1754, tirsdag Helligdag 3. Paaskedag
17-04-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Republiken (Holberg) (premiere)
De pene Jomfruer (Molière)
19-04-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Republiken (Holberg)
Vulcani Kjæp (Regnard og Dufresny)
24-04-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Chapengs skalkestykke og den forklædte doctor med sang og dans
Den forklædte Doctor (Molière) (premiere)
26-04-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
29-04-1754, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Turcaret (Lesage)
(for Acteurerne)

1754     maj


01-05-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Plutus (Holberg)
03-05-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
06-05-1754, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Erasmus Montanus (Holberg)
Geert Westphaler (Holberg)
08-05-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Note Note: Af Teater-Regnskaberne ses, at der i 1754-55 atter udskreves en Rolle i Den Ugudelige til Ørsted paa 2 Ark
Den Ugudelige (Molière)
10-05-1754, fredag Helligdag Bededag
15-05-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Det gavmilde Testamente med Dantz
17-05-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Den forklædte Doctor og Den første April med sang og dans
Den første April (Dufresny og Regnard)
20-05-1754, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Jeppe paa Bierget og Vulcanie Kiep
Vulcani Kjæp (Regnard og Dufresny)
23-05-1754, torsdag Helligdag Chr. Himmelfartsdag
24-05-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Note Note: Af Teater-Regnskaberne ses, at der 1754-55 udskreves en Rolle (3 Ark) i Gnieren til Jfr. Møller
Gnieren (Molière)
29-05-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Jean de France og Det Tvungne Gifter Maal
Jean de France (Holberg)
31-05-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Den Henrygte eller Den i sine Tanker Adspredte og Det Kort Befattede Landsby Indfald med sang
Den Sandsesløse (Regnard)

1754     juni


02-06-1754, søndag Helligdag Pintsedag
03-06-1754, mandag Helligdag 2. Pintsedag
04-06-1754, tirsdag Helligdag 3. Pintsedag
05-06-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den Stundesløse (Holberg)
07-06-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Masqeraden, og Florentineren med sang
Maskeraden (Holberg)
Florentineren (Fontaine og Champmesle)
09-06-1754, søndag Helligdag Trinitatis
12-06-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedien da de opførte Den Seendes Blinde 1ste gang og Diderich Mensken Skræk
Den seendes Blinde (Paulli) (premiere)
14-06-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Julestuen (Holberg)
19-06-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
21-06-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Note Note: Af Theater-Regnskaberne ses, at bl.a. følgende Skuespillerinder har udført disse Rekrutter i 1754-55: Jfr. Bang, Jfr. Petrejus, Jfr. Thorsager og Mad. Lenkiewitz
Merlin Dragon (Desmarres)
24-06-1754, mandag Helligdag St. Hans Dag
26-06-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Christpæng Medicen og De 3 Gratier med sang og dans
28-06-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den første April (Dufresny og Regnard)

1754     juli


02-07-1754, tirsdag Helligdag Marie Besøgelses Dag
03-07-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Zenopia en tragoedie 1ste gang, og Kilde Rejsen [jævnfør 5-7-1754]
Zeloïde (Foix) (premiere)
05-07-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Zeloïde (Foix)
Kildereisen (Holberg)
10-07-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Turcaret (Lesage)
Serenaden (Regnard)
12-07-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Tvilling Brødrene [ie: Menechmi] med dans
Menechmi (Regnard)
17-07-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Pluto
Plutus (Holberg)
19-07-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Don Ranudo (Holberg)
24-07-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Don Jean eller den Ugudelige med sine 4 intermesser
Den Ugudelige (Molière)
26-07-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Gnieren (Molière)
31-07-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater

1754     august


02-08-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Den Henrygte og dans
Den Sandsesløse (Regnard)
07-08-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
09-08-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Menechmi (Regnard)
14-08-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Philosophus udi egen Indbildning (Holberg) (premiere)
16-08-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
21-08-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
23-08-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
28-08-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Oraklet (Foix)
30-08-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den Sandsesløse (Regnard)

1754     september


04-09-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Colonien (Foix) (premiere)
06-09-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Colonien (Foix)
11-09-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Jørgen Dingel (Molière)
13-09-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den forkerte Verden (Lesage m.fl.)
18-09-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den Stundesløse (Holberg)
20-09-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
25-09-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den skinhellige Kone (Gellert) (premiere)
De pene Jomfruer (Molière)
27-09-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Florentineren (Fontaine og Champmesle)
29-09-1754, søndag Helligdag Mikkels-Dag
30-09-1754, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Zeloïde (Foix)
(for Acteurerne)

1754     ukendt måned


ukendt dato,  
 Teater Det kongelige Teater
Demofonte [på italiensk] med to nye Dandse, den ene af Parykmagere og Skræddere, den anden af hollandske Matroser
Ganguir [på italiensk]

1754     oktober


02-10-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Melampe (Holberg)
04-10-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den forheksede Skaal (Fontaine og Champmesle)
09-10-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Tartuffe (Molière)
Den første April (Dufresny og Regnard)
11-10-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Livet er en Drøm (Barca og Boissy)
Merlin Dragon (Desmarres)
12-10-1754, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Præsentation af Generalprøven [på italiensk opera], med de prægtige Decorationer og alt, undtagen Klæderne
14-10-1754, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Antigone [Sarti] [på italiensk]
[ballet om en Chineser]
[ballet, en preussisk Soldats Excercitier i et Campement]
16-10-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Jean de France (Holberg)
18-10-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Jacob von Tyboe (Holberg)
22-10-1754, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Kjærligheds Krigspuds (Merville) (premiere)
25-10-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Colonien (Foix)
(De 3 smaa Prindses. nærv.)
29-10-1754, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Den i sine Tanker indbilte Philosoph, og Oraclet
Oraklet (Foix)
30-10-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Menechmi (Regnard)

1754     november


01-11-1754, fredag Helligdag Alle-Helgens-Dag
06-11-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Cato (Deschamps og Gottsched)
Serenaden (Regnard)
08-11-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Gnieren (Molière)
13-11-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
15-11-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
20-11-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Plutus (Holberg)
22-11-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
27-11-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
29-11-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa Comoedie da de opførte Dobleren og en Italiensk Intermezze Porzjegnacco kaldet. Sujora Schalabrini. Var en stærk trængsel da de ventede Kongen
Dobleren (Regnard)
Porsugnaco [på italiensk]

1754     december


01-12-1754, søndag Helligdag Advent
04-12-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Det Gavmilde Testamente, og den italienske intermezze Porsugnacco, Kongen var der
Porsugnaco [på italiensk]
(Kongen nærv.)
06-12-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Turcaret (Lesage)
Porsugnaco [på italiensk]
11-12-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Turcaret (Lesage)
La serva padrona [på italiensk]
(Kongen nærv.)
13-12-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
La serva padrona [på italiensk]
18-12-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
La serva padrona [på italiensk]
20-12-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie, da de opførte første gang Fusentasten og den italienske intermezze Serva Patrona. Samme gang gjorde jomfru Taasager [ie: Thorsager] første gang prøven som actrise
Fusentasten (Molière) (premiere)
La serva padrona [på italiensk]
21-12-1754, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Ciroë riconosciuto [Sarti, premiere]
[pantomime med Bønder]
[pantomime med Harlequin, Pantalone og andre Masker]
23-12-1754, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa italiensk opera da de opførte Den opdagede Cyrus, med 2de nye balletter, den første en pantomime med bønder, den 2den en pantomime-comoedie med Harlequin, Pantolon og andre masker.
Den opdagede Cyrus [på italiensk]
[pantomime med bønder]
[pantomime-komedie med Harlequin, Pantolon og andre masker]
25-12-1754, onsdag Helligdag Juledag
26-12-1754, torsdag Helligdag 2. Juledag
27-12-1754, fredag Helligdag 3. Juledag
 

Forrige år - Næste år