Om rollelisterne

Roller på Det kongelige Teater

Anna Sofia Sevelin


20-07-1819 Fru Sevelin (gæst)
[4] Lise, (2) deres Døtre

Den lille Matros,
eller Det pludselige Giftermaal, Syngestykke i 1 Akt, Musiken af Gaveaux, Teksten af Pigault-Lebrun. Oversat af R. Frankenau
Premiere på Det kgl. Teater: 10-11-1800