Indekserede tidsskrifter og aviser

Medtager romaner, noveller og dramatik (altså ikke digte).
Bygger i det store og hele på:

Men medtager dog også registreringer fra andre kilder og ved selvsyn.
Startet 2014, så er endnu meget mangelfuld.

Det nittende Aarhundrede (tidsskrift) (1874-). Maanedsskrift for Literatur og Kritik. Udgivet af Georg Brandes og Edvard Brandes. ♦ 1874-77
De tusind Hjem (tidsskrift) (1900-). Udgivet af et Interessentskab. ♦ 1900-24. 1.-24. Aargang
A. H. Jordans Revue (tidsskrift) (1898-). Redigeret af A. H. Jordan. ♦ Udgiveren, 1898-99
Adresseavisen (avis) (1759-). ♦ 1759-1909
Af Dagens Krønike (tidsskrift) (1889-). Maanedskrift for Literatur, Kunst og Politik. Redigeret af P. Nansen. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af I.H. Schubothes Boghandel, 1889-90, (1889, Juli-December) 635 + (1890, Januar-Juni) 539 sider
Aftenbladet (avis) (1887-). ♦ København, 1887-1959
Aftenlæsning (tidsskrift) (1860-). Et underholdende Maanedsskrift. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Gyldendalske Boghandling og Th. Lind, 1860-77
Aftenposten (avis) (1873-)
Allernyeste Skilderie af Kjøbenhavn (tidsskrift) (1831-)
Almuevennen (avis) (1842-)
Alt for Damerne (tidsskrift) (1946-)
Amager Avis (avis) (1874-)
Arbejdernes Almanak (årbog) (1909-)
Arbejdernes Julealbum (årbog) (1904-). 1904-11 eller 13
Arbejdervennen (tidsskrift) (1910-). Ugeblad for Landarbejdere og Tjenestefolk
Assens Avertissementstidende (avis) (1864-)
Avertissements Tidende (avis) (1854-). for Kongeriget Danmark. ♦ Kbh., 1854-61
Avisen (avis) (1883-). ♦ Kbh., 1883-96
Basta (tidsskrift) (1896-). Illustreret Ugeblad. Udgiver og Redaktør: Karl Buhl
Berlingske Aften (avis) (1913-)
Berlingske Tidende (avis) (1749-). ♦ 1749-
Bibliothek af udmærkede Forfatteres udvalgte Skrifter (tidsskrift) (1833-)
Bidrag til Bellettristiken (tidsskrift) (1783-). eller de skiønne Videnskaber. Et Maanedsskrivt for 1783. ♦ Aalborg
Bogvennen (tidsskrift) (1911-). Gyldendals Literaturtidende. ♦ Gyldendal, 1911-18. 1.-8. Aargang
Bornholms Amtstidende (avis) (1859-)
Bornholms Social-Demokrat (avis) (1902-)
Bornholms Tidende (avis) (1866-)
Brage og Idun (tidsskrift) (1839-). Et nordisk Fjærdingårsskrift, udg. med Bistand af Danske, Svenske og Normænd af Fred. Barfod. ♦ Kbh., 1839-42. Bind 1-5, 630 + 590 + 580 + 550 + 232 sider + tavler og noder
Brevduen (tidsskrift) (1818-). Et Ugeblad af blandet Indhold. [Udgivet af C.N. Rosenkilde]. ♦ Kbh., 1818-24. 1.-7. Aargang
Børnenes Blad (tidsskrift) (1877-). Udg. af Marius Jørgensen og (senere) Konrad Jørgensen. ♦ 1877-
Børnenes Julegave (årbog) (1887-). ♦ Alfred Jacobsens Forlag
Børnevennen (tidsskrift) (1867-). 1.-58. Aargang. Hagerup, 1867-1919
Dagbladet (avis) (1851-). ♦ København, 1851-1930
Dagen (avis) (1803-)
Dagen (avis) (1874-)
Dagens Nyheder (avis) (1868-)
Dags-Avisen (avis) (1878-). ♦ 1878-86
Dags-Telegraphen (avis) (1864-). ♦ 1864-91
Dania (tidsskrift) (1882-). Udg. af L. Madsen. ♦ Macheprang, 1882-83. 1-2. Aarg.
Danmark (tidsskrift) (1861-). Et Ugeblad. Redigeret af J. Gløerfelt m. Fl. ♦ 1861-63
Danmark (tidsskrift) (1864-). Politisk Ugeblad. Red. af Fr. Helveg. ♦ 1864-65
Danmark (tidsskrift) (1882-). Folkeblad for Oplysning og Frihed. Udg. og red. af A. Hviid. ♦ 1882-86
Danmark (tidsskrift) (1886-). Illustreret Kalender [1887-94]. Udgivet af Journalistforeningen i Kjøbenhavn. ♦ Gad, 1886-93
Danmark (tidsskrift) (1895-). Illustreret Familiealmanak [1896-]. ♦ Nordisk Forlag, 1895-
Danmarks Illustrerede Almanak (årbog) (1853-)
Dannebrog (avis) (1892-). ♦ 1892-1910
Dannevirke (avis) (1838-)
Dannevirke (avis) (1880-). ♦
Dansk Folkekalender (årbog) (1840-). for Aaret [1841-47]. Udgivet af Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug. ♦ Kjøbenhavn, 1840-47
Dansk Folkelæsning (tidsskrift) (1862-). Maanedsskrift for alle Stænder
Dansk Folketidende (tidsskrift) (1865-). Udg. af Sofus Høgsbro. ♦ 1865-
Dansk Jul (årbog) (1916-). Udg. af Provins-Journalistforeningen. M. Illustr. ♦ 1916-19. [1.]-4. Aarg.
Dansk Landbotidende (tidsskrift) (1865-). ♦ 1865-74. Bind 1-9
Dansk Rigstidende (avis) (1865-)
Dansk Ugeblad (tidsskrift) (1873-). Red. af C. Rosenberg. ♦ 1873-74
Den danske Slesviger (avis) (1848-). ♦ Sønderborg, 1848-65
Demokraten (avis) (1884-)
Diakonissestiftelsens almanak (årbog) (1881-)
Dybbøl-Posten (avis) (1868-). Sønderborg
Ekstrabladet (avis) (1904-)
Familiebibliothek (tidsskrift) (1835-). Udg. af J. R. Reiersen. 1835-37
Familiebibliothek (tidsskrift) (1839-). Udg. af C. G. Schiellerup. Ny Suite. 1839-
Familievennen (tidsskrift) (1877-). Underholdende Billedblad for Hjemmet. Red. af Fr. Winkel Horn (senere V. Østergaard). ♦ 1877-83. 1.-7. Aargang
Figaro (tidsskrift) (1841-). Journal for Literatur, Kunst og Musik. Udg. af G. Carstensen. ♦ 1841-42, 1. Aarg. 1-2 Bind, 2. Aarg. 1-4 Bind
Figaro (tidsskrift) (1866-). Et Ugeblad. Redigeret af Robert Watt. 1866-68, Nr. 1-131
Fiona (tidsskrift) (1862-). Ugeblad for underhold. Læsning, udg. af C. L. Westrin o. fl. ♦ Odense
Fjerritslev Avis (avis) (1899-)
Flensborg Avis (avis) (1869-)
Flinchs Almanak (årbog) (1842-)
Flyve-Blade (tidsskrift) (1774-). Et Uge-Skrift for Aar 1774. ♦ Kbh.
Flyveposten (avis) (1845-). ♦ 1845-70
Flyve-Posten (avis) (1878-). ♦ 1878-84
Folkebladet (avis) (1859-)
Folkekalender for Danmark (årbog) (1851-). [1852-76]. ♦ [1851-75]. 1-25 Aargang, illustrereret
Folket (avis) (1848-)
Folketidende[n] for Midtsjælland (avis) (1871-)
Folkets Afholds-Almanak (årbog) (1887-). for [1887-]. ♦ Rom, 1886-
Folkets Almanak (årbog) (1875-)
Folkets Avis (avis) (1860-)
Folkevennen (tidsskrift) (1876-). Politisk Ugeblad for det kjøbenhavnske Vælgerfolk. Udg. af et Selskab. Red. af F. Jørgensen, A. Hansen og (sen.) af F. Bajer. ♦ 1876-79
For Folket (tidsskrift) (1872-). ♦ Carl Lund, 1872-
For Ide og Virkelighed (tidsskrift) (1869-). ♦ 1869-73
For Romantik og Historie (tidsskrift) (1868-)
Forstædernes Avis (avis) (1855-)
Fortælleren (tidsskrift) (1878-). Et Ugeskrift. ♦ C.J. Hornum, 1878-81
Frederiksborg Amts Avis (avis) (1874-)
Frederiksborg Amts-Tidende (avis) (1839-)
Frederiksværk Dagblad (avis) (1888-)
Fremad og Hjemad (tidsskrift) (1885-). Redigeret af Anton Nielsen og J.P. Kristensen-Randers. ♦ 1885. Nr. 1-26, 208 sider
Fremads Almanak (årbog) (1954-). 46.- årgang
Fyens Avis (avis) (1837-)
Fyens Morgenavis (avis) (1883-)
Fyens Stiftstidende (avis) (1772-)
Fyns Venstreblad (avis) (1892-)
Fædrelandet (avis) (1834-). ♦
Gads danske Magasin (tidsskrift) (1898-)
Gæa (årbog) (1845-). Æsthetisk Aarbog. Udg. af P. L. Møller. ♦ 1845-47. 3 Bind, 372 + 330 + 311 sider
Hafnias Almanak (årbog) (1910-). Det forenede danske Livsforsikrings-Aktieselskab Hafnia
Harpen (tidsskrift) (1820-). Et æsthetisk Tidsskrift. Udg. af A.P. Liunge. ♦ 1820-24, 5 Bind
Hejmdal (avis) (1869-). ♦ 1869-72
Hejmdal (avis) (1874-). ♦ Chicago, 1874-78
Hejmdal (avis) (1879-). ♦ Aabenraa, 1879-1975
Helsingørs Avis (avis) (1798-)
Helsingørs Dagblad (avis) (1867-)
Hermod (tidsskrift) (1876-). Et Tidsskrift. Udg. af Mads Hansen. ♦ 1876 og 78
Hermoder (tidsskrift) (1795-). Et norsk periodisk skrift. Udgivet ved et Selskab i Christiania. ♦ Christiania, 1795-1800. 1.-5. bind (nummer 1-15)
Hertha (tidsskrift) (1827-). Et Maanedsskrift. ♦ Kjøbenhavn, 1827-28. 1-2. Aargang, Bind 1-8
Historisk Archiv (tidsskrift) (1869-). Et Maanedsskrift for populaire Skildringer af historiske Personer og Begivenheder. Udgivet af Joh. Petersen og F. C. Granzow. ♦ 1869-88. Bind 1-20
Hjemme og ude (tidsskrift) (1884-). Nordisk Ugeblad. Redakt.: O. Borchsenius og J. Magnussen. ♦ Samonsen, 1884-85
Hjemmet (tidsskrift) (1895-)
Hjemmets Almanak (årbog) (1886-)
Hjemmets Noveller (tidsskrift) (1904-). Maanedsblad, udg. af John Martin
Hjørring Amtstidende (avis) (1843-)
Holbek Amts-Avis (avis) (1848-). Dagblad. Udg. af C. Beck. ♦ Holbæk, 1848-1958
Holbæk-Posten (avis) (1869-)
Horsens Avis (avis) (1836-)
Horsens Dagblad (avis) (1895-)
Horsens Folkeblad (avis) (1866-). ♦ 1866-
Hus og Frue (tidsskrift) (1935-)
Husmandsvennen (tidsskrift) (1889-). Et Ugeblad for det lille Landbrug. Red. af P. Petersen og Anders Jørgense. ♦ 1889-
Husmoderens Blad (tidsskrift) (1896-). Praktisk Ugeblad for Kvinden og Hjemmet
Husvennen (tidsskrift) (1873-). Billedblad for Menigmand, for Morskabslæsning, Oplysning og Husflid. Udgivet af N. C. Rom. ♦ Rom, 1873-1901
Hver 8. Dag (tidsskrift) (1896-)
Højskolebladet (tidsskrift) (1876-). ♦ Kolding, 1876-
Hørsholm Avis (avis) (1871-). ♦ 1871-1957
Hirschholm Districts Ugeblad (avis) (1855-). ♦ 1855-1871
I Borg og Hytte (tidsskrift) (1878-). Et Billedblad for Alle. Redigeret af K. Lindstrøm. ♦ 1878-81, Aargang 1-4
I Hjemmet (tidsskrift) (1857-). Underholdende og belærende Læsning for Folket. ♦ I Commission hos Kittendorff & Aagaard, 1857-64. 3.-10. Aargang
I ledige Timer (tidsskrift) (1873-). Underholdende Læsning af blandet Indhold Redigeret af Waldemar Bauditz. ♦ (Hagerup), 1873-83.
I ledige Timer (tidsskrift) (1896-). ♦ Carl Allers Etablissement, 1896-1913. Nr. 1-73
Illustreret Familieblad (tidsskrift) (1899-). Redigeret af V. Beck. 1899-. 11. Aarg.-
Illustreret Familie-Journal (tidsskrift) (1877-). ♦ 1877-
Illustreret Folkeblad (tidsskrift) (1855-). Et belærende og underholdende Ugeskrift, udgivet af en Forening
Illustreret Tidende (tidsskrift) (1859-)
Illustreret Ugeblad (tidsskrift) (1883-). Et underholdende Blad for alle Klasser. Udg. af en Forening. Redig. af G. Penick og senere E.O. Jordan. ♦ 1883-90. 1-8 Aarg.
Iris og Hebe (tidsskrift) (1796-). ♦ 1796-1810
Isefjordsposten (avis) (1866-)
Jul i Danmark (årbog) (1942-). Udg. og Red. af Anton Christoffersen
Jul i Roskilde (årbog) (1925-)
Jul i Vestjylland (årbog) (1935-)
Jule-Album (årbog) (1892-). ♦ A. Christiansens Forlag, 1892-1914
Julegranen (årbog) (1938-). Udgivet af Danmarks Uddelerforening
Jule-Gæsten (årbog) (1918-). Hjemmets Julehæfte. ♦ Chr. Erichsens Forlag
Jule-Kalender (årbog) (1884-). 1885-88 [1.-4. Aargang]. Redigeret af E. Reumert. ♦ Hagerup, 1884-87
Juleroser (årbog) (1881-). ♦ 1881-1944
Julesne (årbog) (1930-)
Julestemning (årbog) (1926-)
Jyllands-Posten (avis) (1861-). Red. af Rejnholdt-Jensen [ie: [Carl] Reinhold Jensen]. ♦ Aarhuus, 1861-63
Jyllandsposten (avis) (1871-)
Jysk Morgenblad (avis) (1905-)
Jydsk Stævne (årbog) (1902-)
Jydsk Søndagsblad (tidsskrift) (1872-). Redig. og udg. af O.H. Jørgensen og Andre. ♦ Ringkjøbing, 1872-75. 1-4. Aarg
Kammeraten (tidsskrift) (1894-). Illustreret Tidende for Børn. ♦ Alfred Jacobsens Kunstforlag, 1894-1900
Kirkeklokken (tidsskrift) (1897-)
Klods-Hans (tidsskrift) (1899-)
Klokken 12 (tidsskrift) (1909-). Redakt. Oscar Jørgensen. ♦ 1909
Kolding Avis (avis) (1849-)
Kolding Folkeblad (avis) (1872-)
Koldingposten (avis) (1863-)
Korsør Avis (avis) (1855-)
Criminalhistorier (tidsskrift) (1866-). Ældre og nyere. Et Fjerdingaarsskrift. Udgivet af Theod. Schorn. ♦ Schubothe, 1866-67. Bind 1-2, 754 + 777 sider
Kristeligt Dagblad (avis) (1896-)
Kristeligt Folkeblad (tidsskrift) (1883-). ♦ 1883-
Kronjyden (tidsskrift) (1867-). Udg. af N. Schmidt. ♦ Randers, 1867. 1 Aarg., Nr. 1-52
København (avis) (1889-)
Kiøbenhavns Aften-Post (avis) (1772-). ♦ København, 1772-1810
Kjøbenhavns Amts Avis (avis) (1872-). ♦ Lyngby
Københavns Børs-Tidende (avis) (1886-)
Kjøbnhavns flyvende Post (tidsskrift) (1827-). ♦ 1827-37
Kjøbenhavns Morgenblad (tidsskrift) (1838-)
Kjøbenhavnsposten (avis) (1827-)
Kjøbenhavnsposten (avis) (1888-). Illustreret upartisk Dagblad. Redig. af K. Lunde-Nielsen, T. Graae o. Fl. 1888-89
Land og Folk (avis) (1945-)
Langelands Avis (avis) (1850-). ♦ Rudkjøbing, 1850-
Langelands Tidende (avis) (1868-)
Den lille Avis (avis) (1875-)
Litteratur og Kritik (tidsskrift) (1889-)
Locomotivet (tidsskrift) (1847-). Ugeblad, udg. af M. Heimann og H.H. Lausen. ♦ Kbh. og Aarhuus, 1847. 1. Aarg. (N. 1-22)
Lolland-Falsters Folketidende (avis) (1873-). ♦ 1873-
Lolland-Falsters Stiftstidende (avis) (1809-)
Lollands-Posten (avis) (1836-)
Lærde Efterretninger (tidsskrift) (1720-)
Læsefrugter (tidsskrift) (1818-). Samlede paa Literaturens Mark af A. F. Elmquist. ♦ Aarhuus, 1818-[33] og 1839-40. 66 Bind
Martins Maanedshefte (tidsskrift) (1921-)
Middagen (tidsskrift) (1909-). Redakt. A. Henry Heimann (og senere Anthon Gylling). ♦ Udgiverne, 1909-11. 1.-3. Aargang, folioformat
Miniatur-Bibliothek for Moerskabslæsning (tidsskrift) (1829-). ♦ Kbh., 1829-30. 1-10. Bind
Modersmaalet (tidsskrift) (1893-). Udg. af Kr. Eriksen og N. Nørgaard Pedersen
Morgenbladet (avis) (1873-)
Morgenposten (avis) (1844-). ♦ 1844-72
Morgen-Telegrafen (avis) (1878-). [Udkom 1-10-1878 til 11-1-1879]
Morsø Folkeblad (avis) (1877-)
Maaneds-Magasinet (tidsskrift) (1909-). (Hjemmets Noveller)
Maanedsskrivt for Damer (tidsskrift) (1794-). ♦ Kbh., 1794. [Bind] I-IV
Månedsskrivt for underholdende Æmner (tidsskrift) (1829-). Udg. af [Salomon] Sylvester Hertz. Weile, 1829-32. 1-8. Bind
Nationaltidende (avis) (1876-)
Nemesis (tidsskrift) (1853-). Illustreret humoristisk satirisk Ugeskrift. Udg. af L. Touscher. ♦ 1853. 1. Aarg (Febr.-Dec.)
Nord og Syd (tidsskrift) (1848-). Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt
Norden (tidsskrift) (1886-). Illustreret skandinavisk Revue. Redakt.: G. af Geijerstam, H. Jæger, V. Møller. ♦ Ernst Bojesens Kunstforlag, 1886-87. 6 Hefter
Nordens Good Templar (tidsskrift) (1883-)
Nordisk Billed-Magazin (tidsskrift) (1862-). Et underholdende og belærende Ugeskrift for alle Stænder, redigeret af J. H. Halvorsen. ♦ (Bielefeldt), 1862-78
Nordisk Folkeblad (tidsskrift) (1877-). Red. af M. Gjørup. ♦ 1877-79
Nordisk Kirke-Tidende (tidsskrift) (1833-)
Nordisk Skoletidende (tidsskrift) (1862-). Red. af S.H. Clausen, J. Lauritsen og (senere) C.A. Thyregod
Nordisk Tidsskrift (tidsskrift) (1876-). for almendannende og underholdende Læsning. Under Medvirkning af M.C. Gertz, Fr. Giertsen, E. Løffler, C. Rosenberg, L.B. Stenersen og Gustav Storm, udgivet ved Nordahl Rolfsen. ♦ Gyldendal, 1876-77. 4 Bind
Nordisk Ugeblad for Katholske Kristne (tidsskrift) (1885-)
Nordiskt Romanbibliothek (tidsskrift) (1878-). 1. Årgangen (52 Hefter)
Nordjyllands Folkeblad (avis) (1874-). ♦ Aalborg, 1874-1892
Nordlyset (tidsskrift) (1827-). Et Maanedsskrivt, udg. af S. S. Blicher og J. M. Elmenhoff. ♦ 1827-29. 1-12. Bind
Nordsjælland (avis) (1891-). ♦ Helsingør, 1891-1962
Nordslesvigsk Søndagsblad (tidsskrift) (1880-)
Nordstjernen (tidsskrift) (1885-). Illustreret Ugeblad. Udgivet af Forlagsbureauet i Kjøbenhavn. Redigeret af Jul. Schiøtt. ♦ 1885-97. 13 Bind
Novellebladet (tidsskrift) (1847-). Ugeblad. Udg. af C. J. Meldola. ♦ 1847-48, 1-2 Aarg.
Nutiden (tidsskrift) (1876-). i Billeder og Text, illustreret Familieblad. ♦ 1876-90
Den nye Almanak (årbog) (1870-). for [1871-74]. Udgivet af Mads Hansen og Anton Nielsen. ♦ Jul. Hoffensberg og Th. Michaelsen, 1870-73
Den nye Almanak (årbog) (1888-). for [1889-1945]. Tilegnet Kvinden (senere: Hjemmet)#
Den nye Almanak (årbog) (1870-). for [1871-74]. Udgivet af Mads Hansen og Anton Nielsen. ♦ Jul. Hoffensberg og Th. Michaelsen, 1870-73
Den nye Almanak (årbog) (1888-). for [1889-1945]. Tilegnet Kvinden (senere: Hjemmet)#
Ny Husven (tidsskrift) (1869-). Ugeblad til Nytte og Underholdning. ♦ 1869-70. 1-2 Aarg.
Ny Illustreret Tidende for Menigmand (tidsskrift) (1866-). ♦ Qvist & Co., 1866. Nr. 1-14, folioformat
Den ny Julebog (årbog) (1919-). ♦
Ny Portefeuille (tidsskrift) (1844-). ♦ 1843-44. 1-2 årgang i 8 bind
Det ny Aarhundrede (tidsskrift) (1903-)
Nyhedsposten (avis) (1860-). ♦ 1860-61. 1.-2. årgang
Nykjøbing Avis (avis) (1858-). ♦ Nykøbing S., 1858-1916
Nykjøbing Dagblad (avis) (1889-). ♦ Nykøbing S., 1889-1916
Nykjøbing Posten (avis) (1886-)
Nyt Aftenblad (avis) (1844-)
Nyt Bibliothek for Morskabslæsning (tidsskrift) (1825-). Udg. af J. Riise. Kbh., 1825-33. 1-11 Bind
Nyt Dansk Månedsskrift (tidsskrift) (1870-). Udg. af Vilh. Møller. ♦ 1870-74. Bind 1-6
Nyt Illustreret Ugeblad (tidsskrift) (1871-). Redigeret af Christiansen (og senere) A. Schumacher, J.C. Gerson og V. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1871-74. 1.-4. Aarg. (Nr. 13)
Nyt Magazin for Fortællinger (tidsskrift) (1831-). Udg. af J. Jacobsen [ie: Ludv. Joseph Flamand]. Kbh., 1831-33. 1-4. Bd.
Nyt Miniatur-Bibliothek for Moerskabslæsning (tidsskrift) (1830-). Udg. af Andr. Fred. Høst. ♦ Kbh., 1830-32. 1-9. Bind
Nyt Repertorium for Morskabs-Læsning (tidsskrift) (1830-). Udg. af A. P. Liunge. Kbh., 1830-32. 1-6. Bind
Nytaarsgave (årbog) (1866-). Udgiven af Foreningen "Fremtiden"
Nær og Fjern (tidsskrift) (1872-). 1872-80
Næstved Tidende (avis) (1866-)
Odin (tidsskrift) (1870-). Nyheds- og Avertissements-Tidende (senere et undehold. Ugeblad). Udg. af C. J. Hornum. ♦ 1870-79, 1-7. Aarg.
Politiken (avis) (1884-)
Politikens Stjerne-Hæfte (tidsskrift) (1944-). 1-44
Portefeuillen (tidsskrift) (1839-)
Pressen (tidsskrift) (1865-). Illustreret Ugeblad for underholdende Læsning. Redig. af C. Carstensen o.A. ♦ (Forlagt af Oettinger, Calberg og E. Meyer), 1865-68. 1-4. Aarg.
Pressens Magasin (tidsskrift) (1916-). Red. af Sten Drewsen. ♦ Hasselbalch, 1916-20
Randers Amtsavis (avis) (1810-)
Randers Dagblad (avis) (1874-). og Folketidende. ♦ Rander, 1874-1976
Randers Ugeblad (avis) (1859-). Udg. af M. P. Fogh. ♦ Randers, 1859. Nr. 1-15
Randers Venstreblad (avis) (1891-)
Ravnen (tidsskrift) (1876-). [Illustreret satirisk ugeblad udgivet af Socialdemokratiet]. ♦ 1876-77, 1878-1921
Repertorium for Morskabslæsning (tidsskrift) (1843-). Udg. af A. P. Liunge. ♦ Liunge, 1843
Ribe Stifts Tidende (avis) (1786-). ♦ 1786-1960
Ringsted Folketidende (avis) (1871-)
Roman-Bazar (tidsskrift) (1895-). R. Stjernholms Forlag, 1895-97. Hefte 1-133
Roman-Buket (tidsskrift) (1874-). Et Ugeskrift. ♦ C.J. Hornum, 1874-78
Romantisk Underholdning (tidsskrift) (1879-). i de lange Vinteraftener, hentede fra franske Forfatteres skrifter af Emile Zola's nyeste Skole
Roeskilde Avis (avis) (1829-)
Roskilde Dagblad (avis) (1878-)
Roskilde Tidende (avis) (1873-)
Salonen (tidsskrift) (1840-). Et belletristisk Maanedsskrivt. Redigeret af Gottlieb Siesby og A.V. Güntelberg. 1840-42
Samfundet (tidsskrift) (1900-)
Samtiden (tidsskrift) (1890-). Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørgsmaal. ♦ Oslo, 1890-
Silkeborg Avis (avis) (1857-)
Sjællands-Posten (avis) (1853-). ♦ Ringsted, 1853-1906
Skanderborg Amts-Avis (avis) (1876-)
Skandinavisk Folkemagazin (tidsskrift) (1851-). ♦ 1851-77. Aargang 1-27
Skive Dagblad (avis) (1903-)
Skive Folkeblad (avis) (1880-). ♦ 1880-
Skjelskør Avis (avis) (1859-)
Slagelse-Posten (avis) (1867-)
Social-Demokraten (avis) (1874-)
Socialisten (avis) (1871-)
Solhverv (årbog) (1906-). Baunens Julebog
Solhverv (årbog) (1927-). Juleskrift til Ungdommen. Udg. af Jens Marinus Jensen
Solidaritet (avis) (1911-). Organ for den syndikalistiske Arbejderbevægelse i Danmark
Sort paa Hvidt (tidsskrift) (1917-)
Sorø Amts-Tidende (avis) (1845-). ♦ Slagelse, 1845-1963
Sorø Avis (avis) (1860-). ♦ 1860-1906
Spejlet (tidsskrift) (1902-). Udg. af Hist. dansk Presseudstilling. Redakt. Alb. Gnudtzmann og Ove Rode. ♦ 1902. Nr. 1-8
Den store nordiske Almanak (årbog) (1876-). Uundværlig Haandbog
Stubbekøbing Avis (avis) (1861-)
Svendborg Amt (årbog) (1908-). Aarsskrift for Svendborg Amts historiske Samfund. ♦ 1908-37
Svendborg Amtstidende (avis) (1842-)
Søndagen i Hjemmet (tidsskrift) (1878-). Ugeblad for evangelisk-lutherske Kristne. Udg. og Redig. af H. Schmidt
Søndagsblad (tidsskrift) (1835-)
Søndagsbladet (tidsskrift) (1892-). Ugeblad for By og Land. Redakt.: R. Hansen, Z. Nielsen, C. Vestergaard. ♦ Schubothe, 1892-
Søndags-BT (tidsskrift) (1921-)
Søndags-Posten (tidsskrift) (1863-). Illustreret Ugeblad til Nytte og Fornøielse for alle Stænder. ♦ 1863-
Thisted Amts Dagblad (avis) (1900-)
Thisted Amts Tidende (avis) (1882-)
Tiden (avis) (1857-). ♦ 1857-62
Tiden (avis) (1903-). ♦ Kolding og Vejen, 1903-08. 1.-6. Aarg.
Tidens Krav (tidsskrift) (1896-). Organ for politisk Oplysning
Tidsfordriv (tidsskrift) (1829-). Et Maanedsskrift. Udg. af C. J. Klæstrup
Tilskueren (tidsskrift) (1815-). ♦ 1815-22
Tilskueren (tidsskrift) (1884-)
Tyendebladet (tidsskrift) (1907-). Organ for Tyendet og Landarbejderne
Den Uafhængige (avis) (1870-). ♦ 1870. Nr. 1-79
Ude og Hjemme (tidsskrift) (1877-). Nordisk Illustr. Ugeblad. Udg. af F. Hendriksen og (fra 3. Aarg) O. Borchsenius
Udrejse-Avisen (tidsskrift) (1500-)
Ugeblad for Børn (tidsskrift) (1872-). Redigeret af Aug. Westrup under Medvirkning af Skolebestyrer, Cand. theol. Chr. Bredsdorff
Ugeblad for Børn (tidsskrift) (1876-). Redigeret af Emanuel Henningsen og Zakarias Nielsen. ♦ 1876-
Ugebladet (tidsskrift) (1921-)
Uge-Journalen (tidsskrift) (1935-)
Ungdommens Julebog (årbog) (1914-)
Ungt Blod (tidsskrift) (1895-). Literært Maanedsskrift. Redaktion: Louis Levy og L. Mylius-Erichsen. ♦ 1895-96
[Uspecificeret avis] (avis) (1500-)
Ved Hjemmets Arne (tidsskrift) (1880-). Illustreret Ugeblad til Underholdning og Belæring. ♦ 1880-82. 1-3 Aarg.
Vejle Amts Avis (avis) (1828-). ♦ 1828-1960
Vendsyssel Tidende (avis) (1873-). ♦ Hjørring
Venstres Folkeblad (avis) (1891-). Ringsted og Omegn
Verden og Vi (tidsskrift) (1911-)
Verdens-Spejlet (tidsskrift) (1903-)
Vestlollands Avis (avis) (1887-)
Vestsl.Tid. (avis) (1500-)
Vestslesvigs Tidende (avis) (1882-)
Viborg Stifts-Tidende (avis) (1773-)
Wisbechs Almanak (årbog) (1853-)
Vor Tid (tidsskrift) (1882-). Illustreret Ugeblad for Hjemmet. ♦ 1882-1883, [A.C. Riemenschneider], nummer 1-90
Vor Tid (tidsskrift) (1918-). Tidsskrift for Litteratur, Kunst, Forskning og Kritik. Redigeret af Chr. Rimestad. ♦ Høst, 1918
Vordingborg Avis (avis) (1858-). ♦ 1858-1947
Vore Damer (tidsskrift) (1913-)
Vore Damers Jul (årbog) (1919-)
Vort Land (avis) (1896-)
Votre Serviteur otiosis (tidsskrift) (1784-). Et Ugeblad ♦ Kiøbenhavn, 1784. Nr. 1-54
Ærø Avis (avis) (1891-)
Ølandenes Dagblad (avis) (1879-). ♦ Rudkøbing, 1879-1929
Østsjællands Avis (avis) (1851-). ♦ Kjøge, 1851-1951
Østvendsyssel Avis (tidsskrift) (1904-)
Aalborg Amtstidende (avis) (1899-)
Aalborg Stiftstidende (avis) (1767-)
Aaret rundt (tidsskrift) (1889-). Maanedsskrift for Hjemmet. Redigeret af Al. Schumacher. ♦ Kjøbenhavn, Martius Truelsens Forlag og Tryk, 1889-91. Aargang 1889-91
Aarets Antologi (årbog) (1907-). ♦
Aarhus Amtstidende (avis) (1866-)
Aarhuus Stifts-Tidende (avis) (1794-)
Aarhus Søndagsblad (tidsskrift) (1859-)


Antal titler i indekserede tidsskrifter og aviser: 3536pil op Til toppen af siden