Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Christian Braunmann Tullin (1728-1765)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Tekster Personatus, Cato [Tullin, C. B.]: Et Par Ord til de Skiønne i Anledning af et Bröllup i Christiania. ♦ [Christiania], 1752. [16] sider (1752, tekster)
 Bog Tullin, C. B.: En Maji-Dag. Betragtet i Anledning af en Bryllups-dag i Christiania. ♦ Kbh., 1758 (1758, digte) BD4:sp250
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Senere udgaver/oplag: [Kbh., 1761], [Kbh., 1763] og [Kbh., 1767].
 Bog anonym [Tullin, C. B.]: Afbrudte Tanker ved en døende Søsters Seng. ♦ [Kbh., 1760]. Kvartformat, 4 blade (1760, digte) BD4:sp251
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag Også udgave/oplag fra: [Kbh., 1763] og [Kbh., 1767].
 Bog Tullin, C. B.: Et Indlæg til Fornuftens Ret fra Qvindekiønnet. Af Dato 5. December 1758. ♦ [Kbh., 1760]. Kvartformat (1760, digte) BD4:sp251
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Senere udgaver/oplag: [Kbh., 1763] og [Kbh., 1767].
 Bog anonym [Tullin, C. B.]: Sødhed i Bitterhed. Livet i Døden. ♦ [Kbh., 1760]. Kvartformat, 4 blade (1760, digte) BD4:sp251
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Også udgave/oplag fra: [Kbh., 1763] og [Kbh., 1767].
 Bog anonym [Tullin, C. B.]: Sørge-Tanker over Dødens Magt mod Dyden. ♦ [Kbh., 1760]. Kvartformat, 4 blade (1760, digte) BD4:sp251
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Også udgave/oplag fra: [Kbh., 1763] og [Kbh., 1767].
 Bog anonym [Tullin, C. B.]: Tanker om det Tilkommende. ♦ [Kbh., 1760]. Kvartformat, 4 blade (1760, digte) BD4:sp251
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Også udgave/oplag fra: [Kbh., 1767].
 Bog Tullin, Chr. Braunmann: Taarefuld Erindring af en høytelsket Søster, Birgitte Marie Tullin. ♦ [Kbh., 1760] (1760, digte) BD4:sp251
 Bog Tullin, Chr. Bromann: Schönheit der Schöpfung in Absicht af die Ordnung und Zusammenhang der Geschöpfe. Aus dem Dänischen des Herrn Chr. Bromann Tullin ins Deutsche übersetzt von Pet. Kleen. ♦ Kph., 1765 (1765, digte) BD4:sp251
oversat af Peter Kleen (1732-1766)
 Samling Tullin, Christian Braunmann: Samtlige Skrifter. ♦ Kbh., 1770-73. 1-3 Bind, 388 + 376 + 396 sider (1770-73, samling) BD4:sp169
 Bog Tullin, C. B.: Nogle af den velbekiændte danske Poet salig Herr Christ. Br. Tullins Vers. Tilligemed et Anhang af andre Materier. Oversatte paa Islandsk ved J. Th[orlaksen]. ♦ Hrappsøe, 1774. 111 [1] sider (1774, digte) BD4:sp251
Detaljer
oversat af Jón Thorláksson (1744-1819)
forord af Ólafur Ólavius (1741-1788)
kollaps Noter
 note til titel Med fortale af Olaus Olavius.
 note til titel Også med titelblad: Nockur, þess alþeckta danska Skálds Sál. herr Christ. Br. Tullins Kvæde, med litlum Vidbæter añars efnes. Á islendsku snúen af J. Th. ♦ Hrappsey, 1774.
 Bog Tullin, Chr. Braunmann: Udvalgte Digte. Med en Fortale af K. L. Rahbek. Udgivet af K. H. Seidelin. ♦ Kbh., 1799 (1799, digte) BD4:sp250
Detaljer
forord af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
udgiver: K.H. Seidelin (1761-1811)
kollaps Noter
 note til titel Opså med titel: Danske Digtere. Tullin. Udvalgte Digte.
 note til titel Med Forfatterens kobberstukne Portræt.
 Bog Tullin, Christian Bauman: Udvalgte Skrivter. Udgivne af Fr. Schaldemose. ♦ Kjøbenhavn, 1833. 145 sider (1833, digte) 👓
serietitel: Gallerie for danske og fremmede Classikere, 10
Detaljer
udgiver: Fr. Schaldemose (1783-1853)
kollaps Noter
 note til titel Med portræt.
 note til titel Side [3-4]: Indhold.
 note til titel Side [5-6]: Forerindring [Om Tullin].
 Bog (digte) antologi: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle. Til Brug saavel i Skolen som i Huset. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. [ie: Frederik Barfod]. ♦ Kjøbenhavn, 1835 og 1836. xxiv + 608 sider (1835-36) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Niels Andersen (1819-1835)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ole Bang (1788-1877)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af Vilhelm Birkedal (1809-1892)
digte af H.H. Blache (1787-1871)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af H.D. Brinck-Seidelin (1780-1831)
digte af Hans Adolph Brorson (1694-1764)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Foersom (1777-1817)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Peter Frederik Friis (1791-1864)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af Peter Harboe Frimann (1752-1839)
digte af Johan Gerhard Fr. Garbrecht (1799-1857)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af P.H. Haste (1765-1831)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af V.K. Hjort (1765-1818)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af J. Jetsmark (1781-1853)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af C.A. Lund (1763-1833)
digte af Peder Laale
digte af D.G. Monrad (1811-1887)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Thomas Overskou (1798-1873)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Jonas Rein (1760-1821)
digte af H.W. Riber (1760-1796)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af L.C. Sander (1756-1819)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Hans Christian Sneedorff (1759-1824)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Mathias Winther (1795-1834)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
1841 Senere udgave: Poetisk Læsebog. Ledsaget af historiske Anmærkninger. Samlet og Udgivet af Frederik Barfod. 2. omarbejdede og forøgede Opl. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 796 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Sælges til Fordeel for det forenede Velgjørenheds-Selskabs Skoler og koster, - hæftet og med Omslag - 1 Rbdlr.
 note til titel Har også titelbladet: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle, Nytaarsgave for 1836. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. ♦ Kjøbenhavn, [uden år].
 note til titel Side [iii]-xiii: Fortale [signeret: A.D., den 27de Novbr. 1835, A.S.].
 note til titel Side xiv: Efterskrift [signeret: F.D., den 28de Januar 1836, A.S. (udgivelsen er forsinket, og det er udgiverens egen skyld)].
 note til titel Indhold: A. Den poetiske Deel, side 1-422. B. Den prosaiske Deel, side 423-608, der igen består af: 1. Anmærkninger, side 423-42, 2. Biografiske Smaating om Forfatterne, side 443-604, Tillæg og Rettelser, sider 605, Trykfejl, side 608.
 url Fuld visning (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden