Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Tøger Reenberg (1656-1742)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Vanbrugh, John: Den lære-rige Æsopus og den ærgierrige Amtmand. ♦ Trykt hos Johann Christoph Groth, [1722]. 86 sider (1730?, dramatik) AEJ 4 BD4:sp349
originaltitel: Aesop, 1697
Detaljer
af John Vanbrugh (1664-1726, sprog: engelsk)
1924 i: Skuespiltekster fra Komediehuset i Lille Grønnegade [5s001] Senere udgave: Æsopus
kollaps Noter
 Bog (digte) antologi: Samling af smukke Danske Vers og Miscellanea. Sproget til Nytte og Ziir. Befordrede til Trykken [af B.W. Luxdorph] i Kjøbenhavn, ved det andet Oplag [ie: ny samling]. ♦ Kjøbenhavn, Hans kongel. Majestets privilegerede Bogtrykkerie, 1742. Første-tiende Bind, 615 sider [fortløbende pagineret] (1742, digte) BD4:sp201
Detaljer
udgiver: B.W. Luxdorph (1716-1788)
1972 Senere udgave: Ars Poetica. Digte mellem to tider. Udg. med kommentarer og efterskrift af Per Stig Møller. ♦ Munksgaard, 1972. 123 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bind 1-3 (farve pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bind 1-3 (sort/hvid pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bind 4-6 (farve pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bind 4-6 (sort/hvid pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bind 7-10 (farve pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bind 7-10 (sort/hvid pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Reenberg, Tøger: Poetiske Skrifter. I tvende Deele. Udgivne af Forfatterens Daatters Søn, Tøger Reenberg Teilmann. Med Etatzraad og Professor [Ped.] Kofod Anchers Fortale. ♦ Godiche, 1769. [Bind 1-2], 432 + 528 sider + foldet genealogisk tabel (1769, digte) BD4:sp243
Detaljer
udgiver: Tøger Reenberg Teilmann (1721-1788)
forord af Peder Kofod Ancher (1710-1788)
udgiver: B.W. Luxdorph (1716-1788)
udgiver: Laurids Nielsen Schow (1733-1789)
1947 indgår i antologien: Dianas Sange [s019] Senere udgave: Foraars-Jagt
kollaps Noter
 note til titel Med forfatterens kobberstukne portræt og stamtavle.
 note til titel Ifølge Luxdorphs dagbog, bind 1, side 374, medvirkede han selv og Laur. Schow ved udgivelsen.
 note om bogauktion Udbudt antikvarisk 2007 til 10.000 kr.
 Bog Reenberg, Tøger: Udvalgte poetiske Skrivter. Ved Fr. Schaldemose. Kbh., 1834 (1834, digte) BDsupp:sp778
serietitel: Gallerie for danske Classikere
redigeret af Fr. Schaldemose (1783-1853)
 Bog (digte) antologi: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle. Til Brug saavel i Skolen som i Huset. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. [ie: Frederik Barfod]. ♦ Kjøbenhavn, 1835 og 1836. xxiv + 608 sider (1835-36) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Niels Andersen (1819-1835)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ole Bang (1788-1877)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af Vilhelm Birkedal (1809-1892)
digte af H.H. Blache (1787-1871)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af H.D. Brinck-Seidelin (1780-1831)
digte af Hans Adolph Brorson (1694-1764)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Foersom (1777-1817)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Peter Frederik Friis (1791-1864)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af Peter Harboe Frimann (1752-1839)
digte af Johan Gerhard Fr. Garbrecht (1799-1857)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af P.H. Haste (1765-1831)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af V.K. Hjort (1765-1818)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af J. Jetsmark (1781-1853)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af C.A. Lund (1763-1833)
digte af Peder Laale
digte af D.G. Monrad (1811-1887)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Thomas Overskou (1798-1873)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Jonas Rein (1760-1821)
digte af H.W. Riber (1760-1796)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af L.C. Sander (1756-1819)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Hans Christian Sneedorff (1759-1824)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Christian Braunmann Tullin (1728-1765)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Mathias Winther (1795-1834)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
1841 Senere udgave: Poetisk Læsebog. Ledsaget af historiske Anmærkninger. Samlet og Udgivet af Frederik Barfod. 2. omarbejdede og forøgede Opl. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 796 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Sælges til Fordeel for det forenede Velgjørenheds-Selskabs Skoler og koster, - hæftet og med Omslag - 1 Rbdlr.
 note til titel Har også titelbladet: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle, Nytaarsgave for 1836. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. ♦ Kjøbenhavn, [uden år].
 note til titel Side [iii]-xiii: Fortale [signeret: A.D., den 27de Novbr. 1835, A.S.].
 note til titel Side xiv: Efterskrift [signeret: F.D., den 28de Januar 1836, A.S. (udgivelsen er forsinket, og det er udgiverens egen skyld)].
 note til titel Indhold: A. Den poetiske Deel, side 1-422. B. Den prosaiske Deel, side 423-608, der igen består af: 1. Anmærkninger, side 423-42, 2. Biografiske Smaating om Forfatterne, side 443-604, Tillæg og Rettelser, sider 605, Trykfejl, side 608.
 url Fuld visning (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (digte) antologi: Danske Skjemtedigte. Samlede og udgivne af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsen, 1872. xvi + 377 sider (1871, tekster) 👓
Detaljer
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Werner H.F. Abrahamson (1744-1812)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Kristian Arentzen (1823-1899)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Frederik Sneedorff (1760-1792)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Carl Borgaard (1799-1868)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Constantin Hansen (1804-1880)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af P.A. Heiberg (1758-1841)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Wilhelm Holst (1807-1898)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Sophus Schandorph (1836-1901)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Indeholder ogå digte af pseudonymerne: F.C., Dr. Franchowitz, -l-.
 note til titel Side [v]-viii: Forord [signeret Udgiveren].
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog (oversætter) Vanbrugh, John: [Skuespiltekster fra Komediehuset i Lille Grønnegade [5s001]] Æsopus (1924, dramatik) 👓
Detaljer
af John Vanbrugh (1664-1726, sprog: engelsk)
noter af Jørgen Glahder (1892-1967)
1730? 1. udgave: Den lære-rige Æsopus og den ærgierrige Amtmand. ♦ Trykt hos Johann Christoph Groth, [1722]. 86 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med  Fraktur
 note til oversat titel Trykt efter Haandskriftet i Rostgaardske Saml. 4to Nr. 238 i Universitetsbiblioteket i København.
 Bog Reenberg, Tøger: [indgår i antologien: Dianas Sange [s019]] Foraars-Jagt (1947, digte) 👓
Detaljer
1769 1. udgave: Poetiske Skrifter. I tvende Deele. Udgivne af Forfatterens Daatters Søn, Tøger Reenberg Teilmann. Med Etatzraad og Professor [Ped.] Kofod Anchers Fortale. ♦ Godiche, 1769. [Bind 1-2], 432 + 528 sider + foldet genealogisk tabel
 Bog Reenberg, Tøger: Ars Poetica. Digte mellem to tider. Udg. med kommentarer og efterskrift af Per Stig Møller. ♦ Munksgaard, 1972. 123 sider (1972, digte)
serietitel: Munksgaards Baroktekster
Detaljer
noter af Per Stig Møller (f. 1942)
1742 1. udgave: Samling af smukke Danske Vers og Miscellanea. Sproget til Nytte og Ziir. Befordrede til Trykken [af B.W. Luxdorph] i Kjøbenhavn, ved det andet Oplag [ie: ny samling]. ♦ Kjøbenhavn, Hans kongel. Majestets privilegerede Bogtrykkerie, 1742. Første-tiende Bind, 615 sider [fortløbende pagineret]
kollaps Noter

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter)ÆsopusKomedie af J. Vanbrugh. Oversat af Tøger Reenberg
af John Vanbrugh (1664-1726, sprog: engelsk)
oversat af Tøger Reenberg (1656-1742)
(premiere 1722-23 på Lille Grønnegade)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

AEJ
Anne E. Jensen: Studier over europæisk drama i Danmark 1722-1770. Akademisk Forlag, 1968.
[Bind] 1. Tekst.
[Bind] 2. Noter og registrant.

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden