Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Carl Ploug (1813-1894)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Afsnit i bog (redigeret) avis: Fædrelandet. ♦ (1834-82, periodicum)
Detaljer
udgiver: Jens Giødwad (1811-1891)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig ugeskrift, men fra 1840 dagblad.
 Tekster Ploug, P. C.: Den forvandlede Regensianer (1839, tekster)
 Bog anonym [Ploug, P. C.]: Nytaarsnat paa Regensen 1838-39. Kbh. (1839, digte) BDsupp:sp778
 Dramatik anonym [Ploug, Carl]: Viser af Den forvandlede Regensianer. Kbh., 1839 (1839, dramatik) BDsupp:sp789
 Tekster Ploug, P. C.: Contubernalerne (1840, tekster)
 Bog (oversætter) A.W. [Sillén, Abraham Vilhelm af]: Det svenske Studenterliv i tre Perioder. Af A.W. Oversat fra Svensk af Poul Rytter [ie: Carl Ploug]. Deel 1-3. ♦ Kbh., 1840. 452 sider (1840, roman) EMP3572
originaltitel: Det svenske studentlifvet, 1838
af Abraham Vilhelm af Sillén (1813-1895, sprog: svensk)
 Dramatik Rytter, Poul [ie: Carl Ploug]: Viser af Contubernalerne eller Livets Dialectik. Kbh., 1840 (1840, dramatik) BDsupp:sp789
 Bog Rytter, Poul: Viser og Vers. ♦ Iversens Fhdl., 1847-54. 1-2 Saml. (1847-54, digte)
Detaljer
1861 Samhørende, fortsættes af (3. del): En ny Samling Digte
1862 Senere udgave: Samlede Digte. Anden Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1862. xiv + 528 sider
1868 Senere udgave: Samlede Digte. 4. Udg.
1876 Senere udgave: Samlede Digte. 5. Udg.
kollaps Noter
 note til titel 1. Samling udg. af G. C. Ploug.
 note til titel 2. Samling også med titlen: En Samling Digte.
 Bog (digte) antologi: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med oplysende Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. Anden meget forøgede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. xv + 432 sider (1850, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af G.P. Brammer (1801-1884)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af P.L. Møller (1814-1865)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Jørgen Jørgensen Sorterup (1662-1723)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Jens Schielderup Sneedorff (1724-1764)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Nicolaj Wergeland (1780-1848)
digte af Troels Smith, f 1813 (1813-1880)
digte af Pauline Worm (1825-1883)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
digte af Thomas Simonsson (1380-1443, sprog: svensk)
digte af Johan Henric Kellgren (1751-1795, sprog: svensk)
digte af Olaus Petri Carelius (1702-1758, sprog: svensk)
digte af Frans Michael Franzén (1772-1847, sprog: svensk)
digte af Arvid August Afzelius (1785-1871, sprog: svensk)
digte af Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855, sprog: svensk)
digte af Gustaf Henrik Mellin (1803-1876, sprog: svensk)
digte af Oskar Patrik Sturzenbecker (1811-1869, sprog: svensk)
1841 1. udgave: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 401 sider
kollaps Noter
 note til titel Også med titlen: Poetisk Læsebog. Samlet og udgivet af Frederik Barfod. Tredie, omarbejdede og forøgede Udgave. Andet Bind, indeholdende fædrelandshistoriske Digte med oplysende Anmærkninger. København, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. [Bind 1 ikke udkommet].
 note til titel Side [vii]-ix: Forord [signeret: København, d. 20. Febr. 1850, Frederik Barfod].
 note til titel Uddrag af forordet: Tvende Oplag af min "Poetisk Læsebog," tilsammen paa 3000 Eksemplarer, ere forlængst afsatte, og dertil et særskilt Aftryk af 2den Udgaves "Fædrelandshistoriske Digte" paa 1000 Eksemplarer ... saae mig i Stand til selv som Forlægger at besörge et nyt Oplag paa 2000 Eksemplarer. Det er dette, som nu begynder at se Lyset. Forskjellige Omstændigheder have imidlertid medført, at jeg först maa lade 2det Bd. (de fædrelandshistoriske Digte) udgaa; dernæst vil 1ste Bd. udkomme (de blandede lyriske Digte); og endelig, vil Gud, som 3die Bd. Forfatternes korte Levnetsbeskrivelser med enkelte litterære Oplysninger osv.
 note til titel Side 319-432: Anmærkninger.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog P. R.: Slaget ved Fredericia. Et Digt af P. R. [ie: Poul Rytter, pseudonym for Carl Ploug], sat i Musik af H. Rung. Opfört i det Skandinaviske Selskab den 8 Mai 1850. ♦ Kjöbenhavn, 1850. 30 sider (1850, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Google Books
 Bog Ploug, C.: [indgår i antologien: Fortællinger og Vers for Større og Mindre [s054]] Dannevirke. Af C. Ploug. (Sonne). Side [54]-61 (1858, digte) 👓
illustrationer af Jørgen Sonne, f 1801 (1801-1890)
 Bog (digte) antologi: Eros. Udvalgte Digte af den danske Literatur. Udgivne af H. P. Holst. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1858. [4] 326 sider (1858, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Frederik Høedt (1820-1885)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Ploug, C.: [indgår i antologien: Fortællinger og Vers for Større og Mindre [s117]] Pleiebarnet. (Skovgaard, C. Ploug). Side 117-20 (1858, digte) 👓
illustrationer af P.C. Skovgaard (1817-1875)
 Bog Ploug, C.: En ny Samling Digte (1861, digte)
Detaljer
1847-54 Samhørende, 3. del af: Viser og Vers. ♦ Iversens Fhdl., 1847-54. 1-2 Saml.
 Dramatik Ploug, C.: Sange og Melodrama af Sørensen paa Eventyr. ♦ Studenterforeningen, 1861. 24 sider (1861, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 Artikel (forord) pseudonym [Fibiger, Ilia]: Modsætninger. Lystspil i 3 Acter af Forfatteren til "Tre Damer". ♦ Kjøbenhavn, forlagt og trykt hos S. Trier, 1862. 83 sider (1862, dramatik) 👓
Detaljer
af Ilia Fibiger (1817-1867)
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side [-2, -1 og 1]: Den kjærligste Søn, den ømmeste Broder, den hengivneste Ven, Adolf Fibiger helliget [digt].
 note til titel Side [3]: Fortale [signeret: Kjøbenhavn, den 10. April 1861. C. Ploug].
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Det kongelige Teater
 Bog Ploug, Carl: Samlede Digte. Anden Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1862. xiv + 528 sider (1862, digte) 👓
Detaljer
1847-54 1. udgave: Viser og Vers. ♦ Iversens Fhdl., 1847-54. 1-2 Saml.
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Ploug, C.: [indgår i antologien: En Billedbog [s091]] Dysten i Rugmarken. (C. Aagaard, C. Ploug). Side 91-92 (1868, digte) 👓
illustrationer af C.F. Aagaard (1833-1895)
 Bog Ploug, C.: [indgår i antologien: En Billedbog [s093]] Paa Forpost. (V. Rosenstand, C. Ploug). Side 93 (1868, digte) 👓
illustrationer af Vilhelm Rosenstand (1838-1915)
 Bog Ploug, Carl: Samlede Digte. 4. Udg. (1868, digte)
Detaljer
1847-54 1. udgave: Viser og Vers. ♦ Iversens Fhdl., 1847-54. 1-2 Saml.
 Bog Ploug, C.: Nyere Sange og Digte. ♦ Forlagsbureauet, 1869. vi + 248 sider (1869, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1870.
 anmeldelse Berlingske Tidende 22-12-1869, side 1 [Anmeldelse].
 Bog (digte) antologi: Danske Skjemtedigte. Samlede og udgivne af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsen, 1872. xvi + 377 sider (1871, tekster) 👓
Detaljer
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Werner H.F. Abrahamson (1744-1812)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Kristian Arentzen (1823-1899)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Frederik Sneedorff (1760-1792)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Carl Borgaard (1799-1868)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Constantin Hansen (1804-1880)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af P.A. Heiberg (1758-1841)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Wilhelm Holst (1807-1898)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Sophus Schandorph (1836-1901)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Indeholder ogå digte af pseudonymerne: F.C., Dr. Franchowitz, -l-.
 note til titel Side [v]-viii: Forord [signeret Udgiveren].
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog antologi: Dansk Læsning. Fortællinger, Skitser, Digte, hvoraf flere med Melodier, Folkesagn, Eventyr, Ledvnetsbeskrivelser, folkelige Afhandlinger og Foredrag. ♦ Odense, R. Nielsen, 1873 (1873, novelle(r))
se også: Den nye Almanak
Detaljer
af H.C. Andersen (1805-1875)
af Vilhelm Birkedal (1809-1892)
af J.C. Gebauer (1808-1884)
af Mads Hansen (1834-1880)
af C. Hostrup (1818-1892)
af Anton Nielsen, f. 1827 (1827-1897)
af Christian Richardt (1831-1892)
af C. Rosenberg (1829-1885)
af Ludvig Schrøder (1836-1908)
af Jens Skytte (1845-1928)
af Jakob Nielsen (1830-1901)
af C.A. Thyregod (1822-1898)
af Hother Tolderlund (1820-1880)
kollaps Noter
 note til titel Bornholms Tidende 14-6-1873 [Annoncerer at bogen er udkommet og kan købes i Colbergs Boghandel].
 note til titel 43 Billeder i Træsnit og 5 Melodier.
 note til titel Bogen er fremstillet af restoplaget af de tre første årgange (1871-73) af Den nye Almanak (jævnfør: Birger Isaksen: Mads Hansen. En sydfynsk bonde og folkedigter, 1974, side 91). Isaksen anfører at bogen udkom 1874 og indeholder de tre seneste årgange af almanakken, men det stemmer ikke med annoncens tidspunkt 14-6-1873 og at annoncen nævner bidrag af bl.a. H.C. Andersen (årgang 1874 udkom oktober 1873).
 Artikel (forord) Rosenhoff, Claudius: Udvalgte Digte. Med et Forord af C. Ploug. ♦ Forlagsbureauet, 1873. 12 + 264 sider (1873, digte)
af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
 Bog Ploug, Carl: Samlede Digte. 5. Udg. (1876, digte)
Detaljer
1847-54 1. udgave: Viser og Vers. ♦ Iversens Fhdl., 1847-54. 1-2 Saml.
 Bog Ploug, C.: ["Pluk" [5s094]] Peder Griffenfeld. Side 94-99 (1877, digte) 👓
 Bog (digte) antologi: Vignetter. Billeder til ældre Smaadigte, samlede af Carl Andersen og F. Hendriksen. ♦ Kjøbenhavn, Thomsen & Bojesens Forlag, 1877. 63 sider, illustreret (1877, digte)
udgiver: Carl Andersen (1828-1883)
udgiver: F. Hendriksen (1847-1938)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Henrik Ibsen (1828-1906, sprog: norsk)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Theodor Kjerulf (1825-1888, sprog: norsk)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910, sprog: norsk)
digte af P.L. Møller (1814-1865)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Ploug, Carl: Nye Digte. (1869-83) (1883, digte)
 Bog (digte) antologi: Nyere dansk Lyrik. Illustreret af danske Kunstnere. Digtene udvalgte af vedkommende Forfattere. ♦ J.C. Stockholms Forlag, 1883. 370 sider, illustreret (1883, digte)
Detaljer
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Edvard Lembcke (1815-1897)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Kristian Arentzen (1823-1899)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Michael Rosing (1830-1904)
digte af Christine Daugaard (1831-1917)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
digte af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
digte af Sophus Schandorph (1836-1901)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Ernst v.d. Recke (1848-1933)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
1893 Senere udgave: Nyere dansk Lyrik. Illustreret af danske Kunstnere. Digtene ere udvalgte af de vedkommende Forfattere selv. 2. [udvidede] Oplag. ♦ Odense, Milo'ske Boghandels Forlag, 1893.
 Bog Ploug, C.: [indgår i antologien: Efteraarsløv [94]] Præstens Studerekammer. (Et Perspectiv). Ved J. C. Hostrups Afrejse fra Kjøbenhavn. Den 21. Januar 1856 (1884, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indhold: Præstens Tanker. Et Lindetræ udenfor. Fugle i Træet. Apollo. Visebøgerne paa Hylden.
 note til titel Signeret: P.R. (C. Ploug).
 Bog Ploug, C.: Koldinghus (1885, digte)
 Bog Ploug, C.: Moderne Ungdom (1888, roman)
 Bog (forord) Christens, Gerda: Fortællinger for smaa Børn. Med Tegninger af Agnes Lunn og et Forord af C. Ploug. 2. Udgave. ♦ Klein, 1894. 95 sider, illustreret (1894, børnebog)
Detaljer
af Gerda Christens
illustrationer af Agnes Lunn (1849-1949)
1857 1. udgave: 24 Fortællinger for smaa Børn. ♦ Gyldendal, 1857. 95 sider
 Bog Ploug, C.: Efterladte Digte (1895, digte)
 Bog Ploug, C.: Digte. I-II (1900-01, digte)
 Dramatik Ploug, C.: [indgår i antologien: Studenterkomedier - ældre og nyere [e]] Bellmansk Tableau (1904, dramatik)
 Dramatik Ploug, C.: [indgår i antologien: Studenterkomedier - ældre og nyere [b]] Kærlighed under Karantæne (1904, dramatik)
 Dramatik Rytter, Poul: Sylvesternat. Atellan i 3 Akter. Udg. i Anledn. af 100 Aars Dagen for Carl Plougs Fødsel, med Indledning og Kommentarer af Oskar Schlichtkrull. ♦ Gyldendal, 1913. 190 sider (1913, dramatik)
Detaljer
noter af Oskar Schlichtkrull (1886-1945)
kollaps Noter
 note til titel Med 1 tavle.
 note om oplag Ekstra-Oplag for Medlemmer af Selskabet for nordisk Filologi, 1913.
 Note (andet) antologi: Hilsen til Danmark. Femten Digte. Udgivet ved M. Agerskov. Trykt som Manuskript. ♦ København, Græbes Bogtrykkeri, 1915. 79 sider (1915, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Michael Agerskov (1870-1933)
andet: N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
andet: Christian K.F. Molbech (1821-1888)
andet: Steen Steensen Blicher (1782-1848)
andet: Christian Wilster (1797-1840)
andet: Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
andet: Carsten Hauch (1790-1872)
andet: Poul Martin Møller (1794-1838)
andet: Emil Aarestrup (1800-1856)
andet: Ludvig Bødtcher (1793-1874)
andet: Chr. Winther (1796-1876)
andet: H.V. Kaalund (1818-1885)
andet: Christian Richardt (1831-1892)
andet: Henrik Hertz (1798-1870)
andet: H.C. Andersen (1805-1875)
1915 Senere udgave: Hilsen til Danmark. Femten Digte. 2. Udgave. Udgivet ved M. Agerskov. ♦ Hagerup, 1916 [ie: 1915]. 80 sider
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under klassemærket: 14.3 (Spiritisme).
 note til titel Side 7-9: Forord [signeret: Oktober 1915, Udgiveren].
 note til titel Af forordet: De femten Digte, der er denne Bogs Indhold, er fremkommet ad mediumistisk Vej, med min Hustru Johanne Elisabeth f. Malling-Hansen som Mellemled.
 note til titel Indhold: N.F.S. Grundtvig: Hilsen til Danmark. Chr.K.F. Molbech: Livets Moder. St.St. Blicher: Heden. Chr. Wilster: Memento. Fr. Paludan-Müller: Caracalla. J.C. Hauch: Høsten. P. Martin Møller: Min Ungdom. E. Aarestrup: Ballade. Ludvig Bødtcher: Amor. Chr. Winther: Kristen og Lise. H.V. Kaalund: Andegaarden. Chr. Richardt: Til Danmarks Kvinder. Henrik Hertz: Aarets Tider. H.C. Andersen: Fader vor. C.P. Ploug: Epilog.
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Nogle psykiske Oplevelser, kapitel 11, 1922 [om bogens tilblivelse], fuld visning på: vandremodlyset.dk.  Link til ekstern webside http://vandrermodlyset.dk/m-npo11.htm
 Bog Ploug, C.: [indgår i antologien: Digte til Mor [s046]] Til min Moder (1946, digte) 👓

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Ploug, Carl: Et Besøg (premiere på Hofteatret)
Ploug, Carl: MarianeFolkekomedie i fem Tablauer, hvoraf fire ere synlige
Ploug, Carl: Nissen paa Stokkerup
Ploug, Carl: Væddemaaleteller den forvandlede Regentsianer, stor original romantisk, parodisk Burschekomedie i 5 Akter med Prolog, guddommelige Aabenbaringer, Sang, Melodrama, Kor og pyroteknisk Tableau. Teksten af Regentspoet Hr. Poul Rytter. Musikken komponeret og arrangeret af Hr. Capelmester [Salomon] Dreyer, flere Liebhavere her fra Gaarden give i sidste Akt en Forestilling i den højeste Soldekunst, hvis Mangfoldighed ikke lader noget Ønske tilbage (premiere 10-02-1839 af Studenterforeningen (gruppe))
Ploug, Carl: Contubernalereller Livets Dialectik, Atellan i 5 Acter med Couplets og Chor af Poul Rytter, Musiken komponeret og arrangeret af den samme Drejer (premiere 01-03-1840 af Ukendt gruppe)
Ploug, Carl: Kontubernalerneeller Livets Dialectik. Atellan i 5 Acter med Couplets og Chor af Poul Rytter [ie: Carl Ploug]. Musikken componeret og arrangeret af den samme Drejer (premiere 01-03-1840 af Studenterforeningen (gruppe))
Ploug, Carl: SylvesternatAtellan i 3 Acter med adskillige curieuse Scener og Samtaler, af den i Foreningen ikke ubekjendte Poul Rytter (premiere 21-02-1841 af Studenterforeningen (gruppe))
Ploug, Carl: Kjærlighed under Qvarantaineoriginal Farce i 1 Act med Chor [af Carl Ploug] (premiere 07-02-1842 af Ukendt gruppe)
Ploug, Carl: Bellmansk Tableauaf Poul Rytter [ie: Carl Ploug] (premiere februar 1845 af Studenterforeningen (gruppe))
Ploug, Carl: Ægirs GildeGudedigt i 24 Sange af Poul Rytter [ie: Carl Ploug] (premiere 22-03-1855 af Studenterforeningen (gruppe))
Ploug, Carl: Hr. Sørensen paa Eventyrkomedie i 4 akter med sange og kor af Carl Ploug (premiere 07-06-1861 på Folketeatret)
Ploug, Carl: Epilogved Mindefesten for Johanne Luise Heiberg, af Carl Ploug (premiere 04-01-1891 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 1)
Ploug, Carl: Prologved Mindefesten for Johanne Luise Heiberg af Carl Ploug (premiere 04-01-1891 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 1)
Ploug, Carl: Prologved Mindefesten for C. Hostrup (død 21. Nov. 1892) af Carl Ploug (premiere 11-12-1892 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 1)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden