Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Ole Wivel (1921-2004)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk
Bemærk: Forfatterens faglitterære bøger er ikke medtaget

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Wivel, Ole: Digte (1940, digte)
 Bog Wivel, Ole: Den hvide Rose (1942, digte)
 Bog Wivel, Ole: Udvalgte Digte (1942, digte)
 Bog Wivel, Ole: Digte. Første Samling (1943, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Bogrevyen, 1944, maj-juni, side 226 [Anmeldelse af Palle Nielsen].
 Bog Wivel, Ole: Digte. Anden Samling. ♦ Thaning & Appel, 1944. 40 sider (1944, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Bogrevyen, 1944, oktober, side 370 [Anmeldelse af Palle Nielsen].
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Heretica. 1.-6. Aargang, 1948-53. ♦ Wivels Forlag, 1948-53. (1948-53)
Detaljer
redigeret af Thorkild Bjørnvig (1918-2004)
redigeret af Bjørn Poulsen (1918-2000)
redigeret af Martin A. Hansen (1909-1955)
redigeret af Frank Jæger (1926-1977)
redigeret af Tage Skou-Hansen (1925-2015)
kollaps Noter
 url Artikel om tidsskriftet på:  Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog Wivel, Ole: I fiskens tegn (1948, digte)
Detaljer
1965 Senere udgave: I fiskens tegn og Jævndøgnselegier
kollaps Noter
 anmeldelse Vendsyssel Tidende 3-12-1948, side 8 [Anmeldelse af Johannes Møller].
 Bog Wivel, Ole: (Den hellige Frans). Fantasier over Giottos fresker i Assisi (1949, digte)
 Bog Wivel, Ole: Jævndøgnselegier (1949, digte)
Detaljer
1965 Senere udgave: I fiskens tegn og Jævndøgnselegier
 Bog Wivel, Ole: Maanen. ♦ Wivel, 1952. 80 sider (1952, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 3. oplag, 1952.
 Bog Wivel, Ole: Fire digte (1953, digte)
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Danske digtere fortæller. Fra St. St. Blicher til Martin A. Hansen. Red af Regin Dahl, Tage Skou-Hansen og Ole Wivel (1955, samling)
redigeret af Regin Dahl (1918-2007)
redigeret af Tage Skou-Hansen (1925-2015)
 Afsnit i bog (redigeret) Heinesen, William: Digte i Udvalg. Udvalget er foretaget af Ole Wivel og Regin Dahl i samråd med forfatteren (1955, digte)
af William Heinesen (1900-1991)
redigeret af Regin Dahl (1918-2007)
 Artikel (efterskrift) Hansen, Martin A.: Konkyljen. ♦ Gyldendal, 1955. 204 sider (1955, novelle(r))
Detaljer
af Martin A. Hansen (1909-1955)
omslag af Svend Otto S. (1916-1996)
efterskrift af Vera Hansen
kollaps Noter
 note til titel Efterskrift (af Vera Hansen og Ole Wivel).
 note til titel 3. oplag, 1956.
kollaps Indhold

[a] Hansen, Martin A.: Aasynet (1955, novelle(r))
af Martin A. Hansen (1909-1955)

[b] Hansen, Martin A.: Synden (1955, novelle(r))
af Martin A. Hansen (1909-1955)

[c] Hansen, Martin A.: Roden (1955, novelle(r))
af Martin A. Hansen (1909-1955)
kollaps Noter
del af: Perspektiv
 note om føljeton Trykt i: Perspektiv, 1. Årgang, Nr. 1 (September 1953), side 3-5.

[d] Hansen, Martin A.: Den retfærdige (1955, novelle(r))
af Martin A. Hansen (1909-1955)

[e] Hansen, Martin A.: Haavn (1955, novelle(r))
af Martin A. Hansen (1909-1955)

[f] Hansen, Martin A.: Sankt Hans Aften (1955, novelle(r))
af Martin A. Hansen (1909-1955)

[g] Hansen, Martin A.: Daniel (1955, novelle(r))
af Martin A. Hansen (1909-1955)

[h] Hansen, Martin A.: Budbringeren (1955, novelle(r))
af Martin A. Hansen (1909-1955)

[i] Hansen, Martin A.: Brudgommens Eg (1955, novelle(r))
af Martin A. Hansen (1909-1955)
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Danske kærlighedsdigte. Fra folkevisen til Thorkild Bjørnvig. Red. af Regin Dahl og Ole Wivel (1956, samling)
redigeret af Regin Dahl (1918-2007)
 Bog Wivel, Ole: Jævndøgn. Digte 1943-1955 (1956, digte)
 Afsnit i bog (redigeret) Jensen, Johannes V.: Den jydske Blæst. og andre Digte. I Udvalg ved Ole Wivel. ♦ Gyldendal, 1957. 110 sider. (Gyldendals Smaa Digtsamlnger) (1957, digte)
serietitel: Gyldendals Smaa Digtsamlinger
af Johannes V. Jensen (1873-1950)
 Bog Wivel, Ole: Nike. Nye digte (1957, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2. oplag, 1957.
 Bog Wivel, Ole: Digte 1948-58. ♦ Gyldendal, 1960. 149 sider (1960, digte)
 Afsnit i bog (redigeret) Hansen, Martin A.: Høstgildet og andre Fortællinger. I Udvalg ved Ole Wivel (1960, novelle(r))
serietitel: Gyldendals Tranebøger, 40
Detaljer
af Martin A. Hansen (1909-1955)
kollaps Noter
 note om oplag 4. Opl., 1963.
 Bog Wivel, Ole: Templet for Kybele. ♦ Gyldendal, 1961. 61 sider (1961, digte)
 Afsnit i bog (redigeret) Sarvig, Ole: Den sene dag. En digtkreds i udvalg. Teksterne stammer fra "Udvalgte digte" 1952. Udvalget foretaget af Ole Wivel i samråd med forfatteren (1962, digte)
serietitel: Gyldendals Bekkasinbøger, 7
Detaljer
af Ole Sarvig (1921-1981)
1971 Senere udgave: Den sene dag. En digtkreds i udvalg. Udvalget foretaget af Ole Wivel i samråd med forf. 2. udg. ♦ Gyldendal, 1971. 111 sider
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Gyldne laurbær. En antologi. Redigeret af Ole Wivel. ♦ Carit Andersens Forlag, [1963]. 317 [2] sider (1963, samling) 👓
serietitel: Omnibusbøgerne
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side [5-6]: Forord [af Ole Wivel].
 note til titel Side [316]-17: Noter.
 note til titel Side [318-19]: Indhold.
 note til titel Uddrag af forordet: I 1949 skabte Boghandlerklubben en ny litterær udmærkelse: De gyldne Laurbær, som siden da fjorten gange erblevet tildelt fremragende danske forfattere ... Carit Andersens Forlag har nu faaet den udmærkede ide i forbindelse med et jubilæum i huset, nemlig udsendelsen af bind nr. 100 inden for Omnibusserien, at lade et udvalg af de fjorten laureaters arbejder stille sammen, for hver enkelt forfatters vedkommende introduceret af den tale, som blev holdt ved festen for den paagældende.
 note til titel Modtageren i 1958, Halfdan Rasmussen, "har bedt sig fritaget for at medvirke ved antologien" [jævnfør side 316].
kollaps Indhold

[s013] Hansen, Martin A.: Synden (1963, novelle(r))
af Martin A. Hansen (1909-1955)

[s039] Branner, H. C.: Skibet (1963, novelle(r))
af H.C. Branner (1903-1966)

[s061] Paludan, Jacob: Arbejde, Inspiration og Blækkets Magi (1963, novelle(r))
af Jacob Paludan (1896-1975)

[s067] Paludan, Jacob: Naturfølelse (1963, novelle(r))
af Jacob Paludan (1896-1975)

[s083] Blixen, Karen: Kardinalens tredie Fortælling (1963, novelle(r))
af Karen Blixen (1885-1962)

[s113] Dons, Aage: Bukkar (1963, novelle(r))
af Aage Dons (1903-1993)

[s135] Kristensen, Tom: Min egen begravelse (1963, novelle(r))
af Tom Kristensen (1893-1974)

[s155] Ditlevsen, Tove: Udvalgte Digte (1963, digte)
af Tove Ditlevsen (1917-1976)

[s177] Bjarnhof, Karl: Af "Stjernerne blegner" (1963, novelle(r))
af Karl Bjarnhof (1898-1980)

[s199] Jæger, Frank: Udvalgte Digte (1963, digte)
af Frank Jæger (1926-1977)

[s221] Linnemann, Willy-August: Mine venner og jeg (1963, novelle(r))
af Willy-August Linnemann (1914-1985)

[s241] Lauring, Palle: Fra Nyborgfærgen til Birkende by (1963, novelle(r))
af Palle Lauring (1909-1996)

[s269] Lauesen, Marcus: Af "Mor" (1963, novelle(r))
af Marcus Lauesen (1907-1975)

[s291] Ørum, Poul: Høgedrengen (1963, novelle(r))
af Poul Ørum (1919-1997)
 Bog Wivel, Ole: I fiskens tegn og Jævndøgnselegier (1965, digte)
serietitel: Gyldendals Spættebøger, 13
Detaljer
1948 1. udgave: I fiskens tegn
1949 1. udgave: Jævndøgnselegier
 Bog (digte) antologi: Ny dansk poesi. 1940-1965. Redigeret af Poul Borum. ♦ Stig Vendelkærs Forlag, 1965. 249 sider. (SV Bøgerne) (1965, digte) 👓
Detaljer
redigeret af Poul Borum (1934-1996)
omslag af Gerhard Madsen
digte af Paul la Cour (1902-1956)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Viggo Jensen, f 1903 (1903-1972)
digte af Piet Hein (1905-1996)
digte af Poul Sørensen (1906-1973)
digte af Grethe Heltberg (1911-1996)
digte af Christian Poulsen, f 1911 (1911-1991)
digte af Ove Jørgen Riisberg Jensen (f. 1911)
digte af Viggo Jørgensen (f. 1913)
digte af Tove Meyer (1913-1972)
digte af Ib Paulsen (1913-1973)
digte af Carl-Henning Pedersen (1913-2007)
digte af Hans Mølbjerg (1915-2004)
digte af Ove Abildgaard (1916-1990)
digte af Mogens Garde (1917-2005)
digte af Thorkild Bjørnvig (1918-2004)
digte af Orla Bundgård Povlsen (1918-1982)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
digte af Sonja Hauberg (1918-1947)
digte af Sigurd Madslund (f. 1918)
digte af Palle Jessen (1920-1962)
digte af Ole Sarvig (1921-1981)
digte af Asger Dam (1922-1961)
digte af Morten Nielsen (1922-1944)
digte af Hans Chr. Rasmussen, f 1922 (f. 1922)
digte af Birthe Arnbak (1923-2007)
digte af Jens Lund Andersen (1923-1962)
digte af Margrethe Berg (1924-2018)
digte af Robert Corydon (1924-1984)
digte af Iljitsch Johannsen (1925-1957)
digte af Grethe Risbjerg Thomsen (1925-2009)
digte af Jørgen Sonne (1925-2015)
digte af Arne Bøgh Larsen (1926-1988)
digte af Frank Jæger (1926-1977)
digte af Lise Sørensen (1926-2004)
digte af Ulla Borup (f. 1927)
digte af Cecil Bødker (f. 1927)
digte af Egon Lindhart
digte af Per Højholt (1928-2004)
digte af Mikala Vogel-Jørgensen (1928-2015)
digte af Vagn Steen (1928-2016)
digte af Benny Andersen (1929-2018)
digte af Jørgen Gustava Brandt (1929-2006)
digte af Gert Grøndahl (f. 1929)
digte af Karen Stougaard Hansen (1929-1998)
digte af Aksel Christensen (1930-1999)
digte af Uffe Harder (1930-2002)
digte af Klaus Rifbjerg (1931-2015)
digte af Stig Petersen, f 1932 (f. 1932)
digte af Ebbe Traberg (1932-1996)
digte af Jess Ørnsbo (1932-2019)
digte af Poul Borum (1934-1996)
digte af Bent Irve (1934-2019)
digte af Asger Pedersen (f. 1934)
digte af Flemming Johansen, f 1934 (1934-2018)
digte af Erik Stinus (1934-2009)
digte af Inger Christensen (1935-2009)
digte af Knud Holst (1936-1995)
digte af Jørgen Leth (f. 1937)
digte af Lars Bundgård (f. 1941)
digte af Arne Herløv Petersen (f. 1943)
kollaps Noter
 note til titel Omslag af Gerhard Madsen.
 note til titel Side 5-[6]: Forord [signeret: Poul Borum].
 note til titel Side [6, PS til forordet:] Til min store beklagelse har fire forfattere ikke ønsket at medvirke: Erik Knudsen, Ivan Malinovski, Jørgen Nash og Halfdan Rasmussen.
 note til titel Side 238: Alfabetisk forfatterfortegnelse.
 note til titel Side 239-49: Indholdsfortegnelse [med angivelse af hvor digtene tidligere har været trykt].
 Bog (digte) antologi: Anklagen Vietnam. Af Erik Knudsen og Ole Wivel [m.fl.] (1969, digte)
digte af Erik Knudsen (1922-2007)
digte af Anonym
 Artikel (forord) Hansen, Martin A.: Isen bryder. Novelleforlægget til Løgneren med forord og efterskrift af Ole Wivel (1969, novelle(r))
af Martin A. Hansen (1909-1955)
 Bog Wivel, Ole: Gravskrifter. ♦ Gyldendal, 1970. 51 sider (1970, digte)
kollaps Noter
 Afsnit i bog (redigeret) Lange, Per: I Bjergene. Udvalgte Digte. Ved Ole Wivel. Ill. af Povl Christensen. ♦ Gyldendal, 1971. 48 sider (1971, digte)
af Per Lange (1901-1991)
illustrationer af Povl Christensen, f 1909 (1909-1977)
kollaps Noter
 Bog (redigeret) Sarvig, Ole: Den sene dag. En digtkreds i udvalg. Udvalget foretaget af Ole Wivel i samråd med forf. 2. udg. ♦ Gyldendal, 1971. 111 sider (1971, digte)
Detaljer
af Ole Sarvig (1921-1981)
1962 1. udgave: Den sene dag. En digtkreds i udvalg. Teksterne stammer fra "Udvalgte digte" 1952. Udvalget foretaget af Ole Wivel i samråd med forfatteren
kollaps Noter
, , fejltrykt ISBN: 87-00-19933-1
 Bog Wivel, Ole: Udvalgte digte. ♦ Gyldendal, 1971. 99 sider (1971, digte)
kollaps Noter
,
Bemærk: Udgivelser efter 1975 findes, men ikke medtaget

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden