Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Morten Vidsted (1660-1703)

 Om personen Oplysninger om Morten Vidsted

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog anonym [Widsted, Morten]: Harernis Klagemaal paa det gamle Amager. ♦ Kbh., 1699. Kvartformat, 16 sider (1699, digte) BD4:sp253
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Fulde undertitel: ofver dend store Ufred, som de nu omstunder maa lide og udstaa, imod dend ønskelige Fred og Frihed, som de i forrige Tider lefvede udi sammesteds: fremsadt udi een bdrøfvet Samtale imellem een liden spæd Unge og sin bedagede og forjagede Fader, af dend, som ynsker sig dend Milde Læseris Welyndelse.
 note til titel 2. Gang oplagt. ♦ [Kbh.], 1709, Kvartformat.
 note til titel [Nyt oplag/udgave]. ♦ Kbh., 1732. Oktavformat.

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.


pil op Til toppen af siden