Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Thomas Rudolph Thiele (1773-1841)

 Om personen Oplysninger om Thomas Rudolph Thiele

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Afsnit i bog (redigeret) avis: Kiøbenhavns Aften-Post. ♦ København, 1772-1810 (1772-1810, periodicum)
Detaljer
redigeret af Emanuel Balling (1733-1795)
redigeret af Emanuel Balling, f 1769 (1769-1838)
redigeret af Johan Werfel (1764-1831)
redigeret af Jens Kragh Høst (1772-1844)
kollaps Noter
 url Artikel på:  Link til ekstern webside Wikipedia
 url Oversigt over avisen på:  Link til ekstern webside De danske Aviser
 Bog (oversætter) anonym: Mathilde von Erdingen eller Pigerovet. Et Bidrag til Munke-Ondskabs Historie. Fordansket ved T. R. T. ♦ Kbh., 1798 (1798, roman) BD4:sp480
af anonym tysk (sprog: tysk)
 Note (andet) anonym [Balling, Emanuel]: Lindor og Elise En original dansk Fortælling til behagelig Tidsfordriv. [Udgivet af Just Rud. Thiele]. ♦ Kbh. 1799. Side 403-737 (1799, roman) BD4:sp443
del af: Kiøbenhavns Aften-Post
Detaljer
af Emanuel Balling (1733-1795)
udgiver: Johan Rudolph Thiele (1736-1815)
kollaps Noter
 Bibliografi Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. Bd 1-12, 1924-39: bind 1, side 217: Bogtrykkeren har ladet en anden, muligvis Sønnen, afslutte Fortællingen.
 note om føljeton Føljeton i Aftenposten, 1793, nr. 90 til 1794, nr. 102.
 Bog (oversætter) Spiesz, C. H.: Kirkens Band, eller Munkenes Ondskab og Magt. En Ridderhistorie fra Kortogenes Tider. Overs. ved Thom. Rud. Thiele. ♦ [omkring 1800]. 46 sider (1800, novelle(r)) EMP2815
originaltitel: ?
af Christian Heinrich Spieß (1755-1799, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) anonym: De vare Brødre. En sand Historie til Menneskekundskabs Befordring. Overs. ved T. R. Thiele. ♦ 1800. Side 187-246 (1800, novelle(r)) EMP3068
Detaljer
af anonym tysk (sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Titeloplag fra periodium.
 Bog (oversætter) Karamsin, N.: Fortællinger. Overs. af Russisk paa Tydsk ved J. Richter. Fordanskede ved T. R. Thiele. ♦ Kbh., 1801 (1801, roman) BD4:sp496
originaltitel: ?
Detaljer
af N. M. Karamzín (1766-1826, sprog: russisk)
oversat af Johann Richter (1763-1829, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Oversat efter den tyske udgave: Erzählungen, 1800. Fuld visning på: GDZ, Göttinger Digitalisierungszentrum.  Link til ekstern webside resolver.sub.uni-goettingen.de
 Bog (oversætter) Lafontaine, A.: Rudolph og Julie. Skilderie af det menneskelige Hjerte. Overs. ved Thom. Rud. Thiele. ♦ 1801-02. Deel 1-2, 187 + 192 sider (1801-02, roman) EMP2328 BD4:sp463
originaltitel: Rudolph und Julie, 1802
Detaljer
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Forerindring [af "Oversætteren" (om A.L.)].
 Bog (oversætter) Lafontaine, A.: Baron von Bergedorf eller Dydsprincipet. Fordansket ved T. R. Thiele. ♦ Schubothe, 1804. 360 sider. (Det daglige Liv eller saaledes gaaer det i Verden. En ny Samling Romaner og Fortællinger af Lafontaine. Deel 1) (1804, roman) EMP2338 BD4:sp464
originaltitel: Baron von Bergendorf, 1803
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Lafontaine, A.: Edvard og Margarethe eller det menneskelige Liv i klart Spejl. Fordansket ved T. R. Thiele. ♦ Schubothe, 1804-05. Deel 1-2, 364 + 356 sider. (Det daglige Liv eller saaledes gaaer det i Verden. En ny Samling Romaner og Fortællinger af Lafontaine. Deel 2-3) (1804-05, roman) EMP2339 BD4:sp464
originaltitel: Eduard und Margarete, 1803
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.


pil op Til toppen af siden