Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Just Mathias Thiele (1795-1874)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog T., I. M.: En skiøn Ode til den velgjørende Godgjørenhed. Sangviis forfattet til det sapphiske Maal. [Uden sted eller år]. Kvartformat, 2 blade (s.a., digte) BD4:sp249
 Bog Thiele, J. M.: Bjergmandsdalen. Fortælling. ♦ Kbh., Brdr. Thiele, 1817. 98 sider (1817, roman) BD4:sp450
 Samling antologi: Rosenblade. Samlede af J. M. Thiele. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Brødrene Thiele, 1818. [8] 155 sider + 1 tavle (noder) (1818, samling) BD4:sp163 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Hendes Høihed Prindsesse Caroline Amalie underdanigst tilegnet.
 note til titel 4 upaginerede sider: [digt med 1. linien: Naar Vaaren vaagner i sin hvide Vugge].
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Meisling, S.: Havpigens Forvandling. En dramatisk Scene. Side [1]-34 (1818, dramatik)
af Simon Meisling (1787-1856)

[s035] Heiberg, J. L.: Kong Svegder (1818, digte)
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
kollaps Noter
 note til titel Note til titlen: Originalen er svensk, og findes i Idunas første Hæfte. Æmnet er taget af Ynglinga-Saga.

[s039] Poul Martin: Til Laura. (Sonnett) (1818, digte)
af Poul Martin Møller (1794-1838)
1944 Senere udgave: Til Laura. Ved P. L. Møller. ♦ Thaning & Appel, 1944. 28 sider

[s040] Ingemann: Hyrdens Morgensang (1818, digte)
af B.S. Ingemann (1789-1862)
kollaps Noter
 note til titel Note til titlen: Til en gammel Nationalmelodie, som endnu synges af Hyrderne paa nogle Steder i Jylland, naar de om Morgenen drive Hjordene ud.

[s042] Thiele, J.: Før og Nu (1818, digte)
[s045] Poul Martin: Torbisten og Fluen (1818, digte)
af Poul Martin Møller (1794-1838)
kollaps Noter
 anmeldelse Berlingske Tidende Nr 2 (3-1-1843), side 1 [Artikel af N. Søtoft om at digtet er inspireret af et folkesagn]  Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Berlingske Tidende Nr. 5 (6-1-1843), side 1 [Artikel med gengivelse af det nordiske folkesagn digtet er inspireret af]  Link til ekstern webside Mediestream

[s049] Wilster, C. P.: Gaade (1818, digte)
af uidentificeret

[s051] Mendoza: Sonet. Af Mendoza til en Dame, som forlangte en Sonet. Ved J. L. Heiberg (1818, digte)
originaltitel: Pedis, Reina, un soneto, ya le hago
af Diego Hurtado de Mendoza (1503-1575, sprog: spansk)
oversat af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den spanske tekst på:  Link til ekstern webside Wikisource

[s052] Poul Martin: Jægersang. Side [52]-53 (1818, digte)
af Poul Martin Møller (1794-1838)
1947 indgår i antologien: Dianas Sange [s031] Senere udgave: Jægervise
kollaps Noter
 note til titel Første linie: Gjennem Moser og raslende Siv vi gaae.

[s054] Thiele, J.: Mai (1818, digte)
[s056] Ingemann: Sange til Indvielsen af den Thorwaldsenske Dødefond i Brahetrolleborg Kirke, den 2den November 1817 (1818, digte)
af B.S. Ingemann (1789-1862)

[s060] anonym: Svanhvide. Et Eventyr. Side 60-67 (1818, novelle(r))
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Første linier: Der var engang en Dronning, som havde en eneste Datter, og desforuden to Stedbørn, hvilke vare saa smukke som den lyse Dag.

[s068] Poul Martin: Den Eenbenede (1818, digte)
af Poul Martin Møller (1794-1838)

[s070] Thiele, J.: Forglemmigei (1818, digte)
[s077] Heiberg, J. L.: Sang i Anledning af Hr. Kammerherre Christian Lenthe Baron v. Adelers Doctor-Promotion (1818, digte)
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
om: Christian Lente Adeler (1784-1844)
kollaps Noter
 note til titel Adeler blev dr.jur. 1817.

[s080] Thiele, J.: Rosen og Dugperlen (1818, digte)
[s084] Wilster, C. P.: Sonet til den sexaarige Emma (1818, digte)
af uidentificeret

[s085] Søtoft: Stjernens Sang (1818, digte)
af Nicolai Søtoft (1790-1844)

[s087] Poul Martin: Jæmtelands Befolkning (1818, digte)
af Poul Martin Møller (1794-1838)

[s095] Thiele, J.: Serenade (1818, digte)
[s096] Søtoft: Hyacinthe (1818, digte)
af Nicolai Søtoft (1790-1844)

[s114] Molbech, C.: Julevise (1818, digte)
af Christian Molbech (1783-1857)

[s116] Thiele, J.: Sangvinitas og Melancholia. (Balscene) (1818, digte)
[s118] Hauch: Plantelivet (1818, digte)
af Carsten Hauch (1790-1872)

[s122] Staffeldt, Schack: Til et vissent Løv, som faldt i Digterens Barm (1818, digte)
[s124] Thiele, J.: Til Musa (1818, digte)
[s125] Molbech, C.: Den sextende Julius 1815 (1818, digte)
af Christian Molbech (1783-1857)

[s129] Thiele, J.: Helenes Kilde (1818, digte)
[s133] Søtoft: Magnetismen. Tragødie. Side [133]-55 (1818, dramatik)
af Nicolai Søtoft (1790-1844)
 Dramatik Thiele, J. M.: Pillegrimen. Sørgespil i 5 Acter. ♦ Kbh., 1820 (1820, dramatik) BD4:sp340
Detaljer
kollaps Noter
 Dramatik Thiele, J. M.: Kynast. Skuespil i 3 Acter. ♦ Kbh., 1821. 83 sider (1821, dramatik) BD4:sp340
Detaljer
1848 indgår i: Vragstykker af et Digterskib [s169] Senere udgave: Kynast. Romantisk Skuespil i tre Acter. Side 169-238
 Bog (digte) antologi: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle. Til Brug saavel i Skolen som i Huset. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. [ie: Frederik Barfod]. ♦ Kjøbenhavn, 1835 og 1836. xxiv + 608 sider (1835-36) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Niels Andersen, f 1821 (1821-1835)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ole Bang, f 1788 (1788-1877)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af Vilhelm Birkedal (1809-1892)
digte af H.H. Blache (1787-1871)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af H.D. Brinck-Seidelin (1780-1831)
digte af Hans Adolph Brorson (1694-1764)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Foersom (1777-1817)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Peter Frederik Friis (1791-1864)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af Peter Harboe Frimann (1752-1839)
digte af Johan Gerhard Fr. Garbrecht (1799-1857)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af P.H. Haste (1765-1831)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af V.K. Hjort (1765-1818)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af J. Jetsmark (1781-1853)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af C.A. Lund (1763-1833)
digte af Peder Laale
digte af D.G. Monrad (1811-1887)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Thomas Overskou (1798-1873)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Jonas Rein (1760-1821)
digte af H.W. Riber (1760-1796)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af L.C. Sander (1756-1819)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Hans Christian Sneedorff (1759-1824)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Christian Braunmann Tullin (1728-1765)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Mathias Winther (1795-1834)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
1841 Senere udgave: Poetisk Læsebog. Ledsaget af historiske Anmærkninger. Samlet og Udgivet af Frederik Barfod. 2. omarbejdede og forøgede Opl. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 796 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Sælges til Fordeel for det forenede Velgjørenheds-Selskabs Skoler og koster, - hæftet og med Omslag - 1 Rbdlr.
 note til titel Har også titelbladet: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle, Nytaarsgave for 1836. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. ♦ Kjøbenhavn, [uden år].
 note til titel Side [iii]-xiii: Fortale [signeret: A.D., den 27de Novbr. 1835, A.S.].
 note til titel Side xiv: Efterskrift [signeret: F.D., den 28de Januar 1836, A.S. (udgivelsen er forsinket, og det er udgiverens egen skyld)].
 note til titel Indhold: A. Den poetiske Deel, side 1-422. B. Den prosaiske Deel, side 423-608, der igen består af: 1. Anmærkninger, side 423-42, 2. Biografiske Smaating om Forfatterne, side 443-604, Tillæg og Rettelser, sider 605, Trykfejl, side 608.
 url Fuld visning (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Thiele, J. M.: Vragstykker af et Digterskib. Manuscript. ♦ [ikke i boghandlen], 1848. 238 sider (1848, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indhold: Digte, samt to skuespil.
kollaps Indhold

[b] Thiele, J. M.: Tiggeren i Palermo. Dramatisk Studie (1848, dramatik)
[s169] Thiele, J. M.: Kynast. Romantisk Skuespil i tre Acter. Side 169-238 (1848, dramatik)
1821 1. udgave: Kynast. Skuespil i 3 Acter. ♦ Kbh., 1821. 83 sider
 Bog (digte) antologi: Danske Romanzer. Hundrede og ti. Samlede og udgivne af Christian Winther. 3. forøgede Udgave. ♦ C.A. Reitzel, 1851. 352 sider (1851, digte)
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Adolph Wilhelm Schack von Staffeldt (1769-1826)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Christen Thaarup (1795-1849)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
 Dramatik Thiele, J. M.: En Kjøbmands Datter og en Kongesøn. Drama i 4 Akter. ♦ [ikke i boghandlen], 1854. 152 sider (1854, dramatik)
Detaljer
1860 indgår i: Romantiske Dramer [2] Senere udgave: En Kjøbmands Datter og en Kongesøn
 Dramatik Thiele, J. M.: Thyre Boløxe og Herremanden. Skuespil i 5 Akter. ♦ C.A. Reitzel, 1857 (1857, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 Bog (digte) antologi: Eros. Udvalgte Digte af den danske Literatur. Udgivne af H. P. Holst. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1858. [4] 326 sider (1858, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Frederik Høedt (1820-1885)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Dramatik Thiele, J. M.: Romantiske Dramer (1860, dramatik)
Detaljer
kollaps Indhold

[1] Thiele, J. M.: Drømmeren (1860, dramatik)
[2] Thiele, J. M.: En Kjøbmands Datter og en Kongesøn (1860, dramatik)
1854 1. udgave: En Kjøbmands Datter og en Kongesøn. Drama i 4 Akter. ♦ [ikke i boghandlen], 1854. 152 sider
 Dramatik Thiele, J. M.: Tre Folkesagns-Dramer (1864, dramatik)
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Thiele, J. M.: Klaus Rigmands Skat (1864, dramatik)
kollaps Noter

[b] Thiele, J. M.: En Vinternat og Dag (1864, dramatik)
[c] Thiele, J. M.: Kirsten Piils Kilde (1864, dramatik)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Thiele, Just Mathias: PillegrimenSørgespil i 5 Akter af J.M. Thiele (premiere 13-05-1820 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Thiele, Just Mathias: Borgen Kynasteller Heltemod og Kjerlighed. Ridderskuespil i 3 Akter af Thiele (premiere 1824 af Görbing Frank)
Thiele, Just Mathias: Den neapolitanske Betlerdramatisk Skitse i 1 Akt af J.M. Thiele (premiere 10-06-1831 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Thiele, Just Mathias: Thyre Boløxe og Herremandenromantisk Lystspil i 5 Akter af J.M. Thiele (premiere 14-03-1857 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11)
Thiele, Just Mathias: Claus Rigmands Skatromandisk Skuespil i 5 Akter af J.M. Thiele (premiere 01-04-1859 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden