Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Christen Thaarup (1795-1849)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Afsnit i bog (udgiver) anonym [Sorterup, J.]: Nye Helte-Sange, om Konning Frideric den Fierdes, lykkelige Sejervindinger til Lands til Vands ved Guds Bistand erholdte Anno 1715. Kbh., 1716 (1716, digte) BD4:sp247
Detaljer
1889 Senere udgave: Nye Heltesange om Kong Frederik 4s lykkelige Sejrvindinger
kollaps Noter
 note til titel Findes også i udgave/oplag uden udgivelsesår.
 note til titel Udgivet af Chr. Thaarup. Kbh., 1828 [Hører til Samlingen: Dansk Bibliothek. Et Hæfteskrift, udgivet af Christen Thaarup. I. Jørgen Sorterup og Jørgen Friis. Kbh., 1827, - med separat titelblad].
 Bog (oversætter) Körner, Theodor: Lyra og Sværd. Ved Christen Thaarup. Slagelse, 1817 (1817, digte) BD4:sp273
af Carl Theodor Körner (1791-1813, sprog: tysk)
 Afsnit i bog (udgiver) Friis, Jørgen: Udvalg af Jørgen Friises poetiske Skrifter (1827, digte) BD4:sp223
af Jørgen Friis, f 1684 (1684-1740)
 Afsnit i bog (udgiver) Falster, Christian: Satirer. Med en Afhandling om Digterens Levnet og Skrifter udgivne og ved Anmærkninger oplyste ved Christian Thaarup. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Samfundet til den danske Literaturs Fremme, 1840. xxxvi + [2] + 214 sider (1840, digte) BDsupp:sp774 👓
serietitel: Skrifter udgivne af Samfundet til den danske Literaturs Fremme, 1
Detaljer
af Christian Falster (1690-1752)
kollaps Noter
 note til titel Side [v]-x: Forord [signeret: Kjøbenhavn, i Juli 1840. Chr. Thaarup].
 note til titel Side [xi]-xxxvi: Om Falsters Levnet og Skrifter.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Google Books
 Bog (oversætter) Bürger, G. A.: Digte. Fordanskede ved Chr. Thaarup. ♦ (Reitzel), 1841 (1841, digte)
af Gottfried August Bürger (1747-1794, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Blessington, Marguerite: Noveller. Oversat af Christen Thaarup. ♦ 1841-43. Deel 1-2 (1841-43, novelle(r)) EMP 242
Detaljer
af Marguerite Blessington (1789-1849, sprog: engelsk)
kollaps Indhold

[1] Blessington, Grevinde: En aldrende Herres Bekjendelser. ♦ E.L. Thaarup, 1841. 220 sider (1841, roman)
originaltitel: The confessions of an elderly gentleman, 1836
af Marguerite Blessington (1789-1849, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med titelblad: Grevinden af Blessingtons Noveller. Første Deel.
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Internet Archive

[2] Blessington, Grevinde: En aldrende Dames Bekjendelser. Oversat af Christen Thaarup. ♦ Kjøbenhavn, E. L. Thaarup, 1843. 262 sider (1843, roman)
originaltitel: The confessions of an elderly lady, 1838
af Marguerite Blessington (1789-1849, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med titelblad: Grevinden af Blessingtons Noveller. Anden Deel.
 url Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) Byron: Fangen i Chillon og Mazeppa. Oversat af Chr. Thaarup. 1842 (1842, digte)
originaltitel: The prisoner of chillon, 1816
Detaljer
af Georges Gordon Noel Byron (1788-1824, sprog: engelsk)
1888 indgår i: Manfred, [b] Senere udgave: Fangen på Chillon
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Wikisource
kollaps Indhold

[b] Byron: Mazeppa (1842, digte)
originaltitel: Mazeppa, 1819
af Georges Gordon Noel Byron (1788-1824, sprog: engelsk)
1888 indgår i: Manfred, [c] Senere udgave: Mazeppa
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) Blanche, August: [Bibliothek for Smaafortællinger [2]] Jernbæreren. En Begivenhed for Folkelivet. Fra det Svenske [ved Chr. Thaarup]. ♦ Thaarup, 1847. 83 sider. (Bibliothek for Smaafortællinger, 2) (1847, roman) EMP3254
originaltitel: Järnbäraren, 1845
del af: Locomotivet
serietitel: Bibliothek for Smaafortællinger, 2
Detaljer
af August Theodor Blanche (1811-1868, sprog: svensk)
1868 Senere udgave: Lastdrageren. Efter August Blanche. ♦ 1868. 97 sider
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig som føljeton i Locomotivet.
 Bog (digte) antologi: Danske Romanzer. Hundrede og ti. Samlede og udgivne af Christian Winther. 3. forøgede Udgave. ♦ C.A. Reitzel, 1851. 352 sider (1851, digte)
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Adolph Wilhelm Schack von Staffeldt (1769-1826)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Christian Wilster (1797-1840)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden