Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

A.G. Thoroup (1751-1804)

 Om personen Oplysninger om A.G. Thoroup

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. Bd 1-12, 1924-39

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Tekster Thoroup, A. G.: Halfdan Svartes Drøm (1779, tekster)
 Tekster Thoroup, A. G.: Den formildede Fader (1780, tekster)
 Bog (oversætter) Coltellini, M.: [Syngespil for den Danske Skueplads [5c]] Armida. Et Syngestykke i 3 Handlinger. Skrevet paa Italiensk med Musik af Antonio Salieri. Oversat til samme Musik af Adam Gottlob Thoroup (1781, dramatik) BD4:sp295
af Marco Coltellini (1719-1777, sprog: italiensk)
 Tekster Thoroup, A. G.: Hyrderne (1781, tekster)
 Tekster Thoroup, A. G.: Polycrita (1781, tekster)
 Bog (oversætter) Favart, [Charles Simon]: Den skiønne Arsene. Et Syngetykke i 4 Handlinger, med Musik af M*** [ie: Monsigny, Pierre Alex.], til samme Musik oversat af Adam Gottlob Thoroup. [Kbh., 1781?] (1781, dramatik) BD4:sp397
af Charles Simon Favart (1710-1792, sprog: fransk)
musik af P. A. Monsigny (1729-1817, sprog: fransk)
 Tekster Thoroup, A. G.: Halfdan og Malvina (1782, tekster)
 Tekster Thoroup, A. G.: Pieria (1782, tekster)
 Tekster Thoroup, A. G.: Frithiof (1783, tekster)
 Tekster Thoroup, A. G.: Lampsace (1783, tekster)
 Tekster Thoroup, A. G.: Ramdes Rhator (1783, tekster)
 Bog (oversætter) anonym [Desboulmière, Jean Auguste Julien, kaldet]: [Syngespil for den Danske Skueplads [7c]] Anton og Antonette. Et Syngestykke i 2 Akter, med Musik af [Franç.Jos.] Gossec. Oversat til samme Musik af Adam Gottlob Thoroup (1785, dramatik) BD4:sp296
af Jean-Auguste Jullien (1731-1771, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Rozoi, de: [Syngespil for den Danske Skueplads [7e]] De samnitiske Ægteskaber. Et Syngestykke i 3 Handlinger. Med Musik af Gretry. Oversat til samme Musik af Adam Gottlob Thoroup (1785, dramatik) BD4:sp296
af Barnabé Farmian Durosoi (1745-1792, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Capacelli, Francesco Albergati: [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [10s363]] Natten. Komedie i een Akt. Af Marq. Francesco Albergati Capacelli. Oversat ved Adam Gottlob Thoroup. Side [363]-424 (1786, dramatik) BD4:sp292 👓
Detaljer
af Francesco Albergati Capacelli (1728-1804, sprog: italiensk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Ikke opført.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (oversætter) Sheridan, [Richard Brinsley]: Bagtalelsens Skole. En Comedie i 5 Acter. Oversat paa Dansk af Adam Gottlob Thoroup. ♦ Kbh., 1788 (1788, dramatik) BD4:sp380
originaltitel: The school for scandal, 1776
Detaljer
af Richard Brinsley Sheridan (1751-1816, sprog: engelsk)
1841 Senere udgave: Bagtalelsens Skole. Komedie i fem Acter, efter R. B. Scheridans engelske Original paa ny oversat [af N.V. Dorph] til Brug for den danske Skueplads. ♦ Kjøbenhavn, Schubothe, 1841. 36 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 126)
1884 Senere udgave: Bagtalelsens Skole
1945 Senere udgave: Bagtalelsens Skole. Det er Sheridans navnkundige Komedie »The school for scandal«. Paany overs. til Dansk af Peter Christiansen og fornyet med 15 helsides Ill. af Aksel Jørgensen. Gyldendal, 1945. 242 sider, illustreret
kollaps Noter
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: [6-3-1784] Læst Sheridans Läster-Schule med Fornøielse uagtet alle Stykkets Mangler.
 Bog (oversætter) des Fontaines [ie: Fouques-Deshayes]: [Syngespil for den Danske Skueplads [8b]] Lehnsherrens Ret. Et Syngestykke i 3 Handlinger med Musik af [Jean Paul Égide] Martini. Oversat til samme Musik af Adam Gottlob Thoroup (1790, dramatik) BD4:sp296
af Francois-Georges Fouques-Deshayes (1733-1825, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) anonym [Grenier, E.]: Syngesygen. Et Syngestykke i en Act med Musik af Champein, oversat [af A.G. Thoroup] til Brug for det Kgl. danske Theater. [Kbh., 1791] (1791, dramatik) BD4:sp399
Detaljer
tekst af E. Grenier (sprog: fransk)
musik af Stanislas Champein (1753-1830, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) anonym [Marsollier des Vivetières]: De to smaa Savoyarder. Et Syngestykke i en Act med Musik af Mr. D'Aleyrac, oversat af Adam Gottlob Thoroup til Brug for det Kongelige Danske Theater. ♦ [Kbh., 1792] (1792, dramatik) BD4:sp402
tekst af Benoît Joseph Marsollier des Vivetières (1750-1817, sprog: fransk)
musik af Nicolas-Marie d Alayrac (1753-1809, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Casti, G.: Kong Theodorus i Venedig. Et heroisk-komisk Syngestykke i to Handlinger. Med Musik af Giovanni Paisiello, sat efter udtrykkelig Befaling af H. K. K. M. Keiser Joseph den Anden. Oversat til samme Musik af A. G. Thoroup (1795, dramatik) BD4:sp415
af Giovanni Battista Casti (1721-1803, sprog: italiensk)
musik af Giovanni Paesiello (1740-1816, sprog: italiensk)
 Bog (oversætter) Quetant, [Franç. Ant.]: Hemmeligheden. Et comisk Syngestykke i 1 Handling. Omarbeidet til det kongl. Theaters Brug af Adam Gottlob Thoroup, sadt i Musik af Kuntzen. ♦ Kbh., 1796 (1796, dramatik) BD4:sp408
Detaljer
af Antoine François Quetant (1733-1823, sprog: fransk)
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Eberl, F.: Den Overtroiske eller Skatgraverne. Et comisk Syngestykke i to Handlinger. Med Musik af Carl Ditters von Dittersdorf, oversat af Adam Gottlob Thoroup [efter: Betrug durch Aberglauben]. ♦ [Kbh., 1796?] (1796, dramatik) BD4:sp354
originaltitel: Betrug durch Aberglauben
af Ferdinand Eberl (1762-1805, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Ochsenheimer, F.: Manuscriptet (1798, dramatik)
originaltitel: Das Manuskript, 1791
af Ferdinand Ochsenheimer (sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Ponte, L. da: Veddemaalet eller Elskernes Skole. Et Syngestykke. Efter Befaling forandret og oversat til Wolfang Mozarts Musik af Adam Gottlob Thoroup. ♦ Kbh., 1798 (1798, dramatik) BD4:sp420
af Lorenzo da Ponte (1749-1838, sprog: italiensk)
musik af Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Pujoulx, J. B.: Mødet paa Reisen (1802, dramatik) BD4:sp408
af J. B. Pujoulx (1762-1821, sprog: fransk)
musik af Antonio Bartolomeo Bruni (1757-1821, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Ségur, J. [Alex. Pierre de]: Operetten. Et Syngestykke i 1 Act. Af J. Segur, den Yngre, og Em. Dupaty. Musiken af Domenico Della Maria. Oversat til samme Musik af Adam Gottl. Thoroup. ♦ Kbh., 1802 (1802, dramatik) BD4:sp411
af J. A. P. de Ségur (1756-1805, sprog: fransk)
af L. E. M. Dupaty (1775-1851, sprog: fransk)
musik af Domenico Della Maria (1768-1800, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Hofman, [François Benoit]: Lønkammeret (1803, dramatik) BD4:sp400
af François-Benoît Hoffman (1760-1828, sprog: fransk)
musik af Jean Pierre Solié (1755-1812, sprog: fransk)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter)ArseneSyngestykke i 4 Akter, Musiken (i 1776-77) af Th. Walter og (fra 1781-82) af Monsigny, Teksten af Favart, oversat i 1776-77 af Th. Walter og (fra 1781-82) under Titlen: Den skønne Arsène, af A.G. Thoroup
musik af Thomas Christian Walter (1749-1788)
musik af P. A. Monsigny (1729-1817, sprog: fransk)
af Charles Simon Favart (1710-1792, sprog: fransk)
oversat af Thomas Christian Walter (1749-1788)
(premiere 30-01-1777 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter)ArmidaOpera i 3 Akter af Antonio Salieri, Teksten af Marco Coltellini. Oversat af A.G. Thoroup
musik af Antonio Salieri (1750-1825, sprog: italiensk)
tekst af Marco Coltellini (1719-1777, sprog: italiensk)
(premiere 30-01-1781 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter)Bagtalelsens SkoleKomedie i 5 Akter af Sheridan. Oversat af A.G. Thoroup og (fra 1846-47) af N.V. Dorph
[På Odense Teater:] Komedie i 4 Akter (9 Afdelinger) af Sheridan. Oversat af N.V. Dorph
[På Det ny Teater:] Oversat af Peter Edvard Christiansen
[På Folketeatret:] Komedie i 11 Billeder. Oversættelse: Niels Vinding Dorph, bearbejdelse: Holger Rørdam og Edvin Tiemroth
[På Odense Teater:] Lystspil i 5 Akter (12 Afdelinger) af R.B. Sheridan. Oversat af N.V. Dorph
[Til Det ny Teater, 1958:] Oversættelse: Frank Jæger
[På Ålborg Teater:] Oversættelse: Frank Jæger
af Richard Brinsley Sheridan (1751-1816, sprog: engelsk)
oversat af N.V. Dorph (1783-1858)
oversat af Peter Christiansen (1899-1976)
oversat af Holger Rørdam, f 1893 (1893-1973)
oversat af Edvin Tiemroth (1915-1984)
oversat af Frank Jæger (1926-1977)
(premiere 08-01-1784 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 130, 1889-1975: 69)
(oversætter)De samnitiske ÆgteskaberSyngestykke i 3 Akter, Musiken af Grétry, Teksten af Marmontel [?, tvivlsomt]. Oversat af A.G. Thoroup
musik af André Ernest Modeste Grétry (1741-1813, sprog: fransk)
tekst af Jean-François Marmontel (1723-1799, sprog: fransk)
tekst af Barnabé Farmian Durosoi (1745-1792, sprog: fransk)
(premiere 30-01-1784 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter)Anton og AntonnetteSyngestykke i 2 Akter, Musiken af Gossec, Teksten af Desboulmières. Oversat af A.G. Thoroup
musik af François Joseph Gossec (1733-1829, sprog: fransk)
tekst af Jean-Auguste Jullien (1731-1771, sprog: fransk)
(premiere 25-11-1785 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter)SyngesygenSyngestykke i 1 Akt, Musiken af Champein, Teksten af Grenier. Oversat af A.G. Thoroup
musik af Stanislas Champein (1753-1830, sprog: fransk)
tekst af E. Grenier (sprog: fransk)
(premiere 15-02-1791 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 16)
(oversætter)De to smaa SavoyarderSyngestykke i 1 Akt, Musiken af d'Alayrac, Teksten af Marsollier. Oversat af A.G. Thoroup
musik af Nicolas-Marie d Alayrac (1753-1809, sprog: fransk)
tekst af Benoît Joseph Marsollier des Vivetières (1750-1817, sprog: fransk)
(premiere 18-09-1792 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 68)
(oversætter)Pæretræetkomisk Syngestykke i 1 Akt, Musiken af Gluck, Teksten af Vadé og Moline. Oversat af A.G. Thoroup
musik af Christoph Willibald von Gluck (1714-1787, sprog: tysk)
tekst af Jean-Joseph Vadé (1719-1757, sprog: fransk)
tekst af Pierre-Louis Moline (1740-1820, sprog: fransk)
(premiere 21-09-1792 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter)Kong Theodorus i VenedigSyngestykke i 2 Akter, Musiken af Giovanni Paesiello, Teksten af Casti. Oversat af A.G. Thoroup
musik af Giovanni Paesiello (1740-1816, sprog: italiensk)
tekst af Giovanni Battista Casti (1721-1803, sprog: italiensk)
(premiere 23-10-1795 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter)Den Overtroiskeeller Skattegraverne, komisk Syngestykke i 2 Akter, Musiken af Carl Ditters v. Dittersdorf, Teksten af F. Eberl. Oversat af A.G. Thoroup
musik af Karl Ditters v. Dittersdorf (1739-1799, sprog: tysk)
tekst af Anton Franz Josef Eberl (1765-1807, sprog: tysk)
(premiere 15-03-1796 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter)HemmelighedenSyngestykke i 1 Akt, Musiken af Kunzen, Teksten af Quétan. Oversat af A.G. Thoroup
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
tekst af Antoine François Quetant (1733-1823, sprog: fransk)
(premiere 22-11-1796 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 49)
(oversætter)Elskernes Skoleeller Væddemaalet, Syngestykke i 2 Akter, Musiken af Mozart, Teksten af da Ponte, oversat af A.G. Thoroup
[Fra 1887:] Det gør de alle!, Opera i 4 Akter af Mozart, Teksten af da Ponte, frit bearbejdet af Erik Bøgh
[Fra 1909:] komisk Opera i 2 akter, oversættelse: Julius Lehmann
[Fra 1937 med titlen:] Così fan tutte (Det gør de alle!), komisk opera i 2 akter (8 billeder)
[Fra 1959 med titlen:] Così fan tutte (Sådan gør alle) eller Skole for Elskere. Revideret og tildels nyoversat af Holger Boland
[Fra 1967 med titlen:] Così fan tutte (Sådan gør de alle), komisk opera i 2 akter (15 billeder)
[Fra 1971:] komisk opera i 2 akter
musik af Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791, sprog: tysk)
tekst af Lorenzo da Ponte (1749-1838, sprog: italiensk)
oversat af Erik Bøgh (1822-1899)
oversat af Julius Lehmann (1861-1931)
oversat af Holger Boland (1905-1989)
(premiere 19-10-1798 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 13, 1889-1975: 147)
(oversætter)OperettenSyngestykke [fra 1848-49: Operette] i 1 Akt, Musiken af Domenico della Maria, Teksten af J. Segur d.y. og E. Dupaty. Oversat af A.G. Thoroup og [fra 1848-49:] af N.V. Dorph
musik af Domenico Della Maria (1768-1800, sprog: fransk)
tekst af J. A. P. de Ségur (1756-1805, sprog: fransk)
tekst af L. E. M. Dupaty (1775-1851, sprog: fransk)
oversat af N.V. Dorph (1783-1858)
(premiere 06-05-1802 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 28)
(oversætter)Mødet paa RejsenSyngestykke i 1 Akt, Musiken af Antonio Bruni, Teksten af J.B. Pujoulx. Oversat af A.G. Thoroup
musik af Antonio Bartolomeo Bruni (1757-1821, sprog: fransk)
tekst af J. B. Pujoulx (1762-1821, sprog: fransk)
(premiere 18-10-1802 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter)LønkammeretSyngestykke i 1 Akt, Musiken af Solié, Teksten af Hoffmann. Oversat af A.G. Thoroup
musik af Jean Pierre Solié (1755-1812, sprog: fransk)
tekst af François-Benoît Hoffman (1760-1828, sprog: fransk)
(premiere 13-12-1803 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 32)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden