Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Johan Henrik Stabell, f 1802 (1802-1836)

 Om personen Oplysninger om Johan Henrik Stabell, f 1802

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Allernyeste Skilderie af Kjøbenhavn (1831-37, periodicum) BDsupp:sp852
Detaljer
redigeret af Hans Christian Wosemose (1784-1862)
redigeret af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
redigeret af Albert Michèlsen (d. 1847)
redigeret af Fr. Schaldemose (1783-1853)
kollaps Noter
 note til titel Annonce i Adresseavisen 13-4-1831: Erklæring
At jeg hverken udgiver eller forlægger det i denne Avis Nr. 83, fra Bogtrykkeriet paa Kjøbmagergaden Nr. 50 anmeldte Blad: Allernyeste Skilderie af Kjøbenhavn, finder jeg mig herved foranlediget til at erklære. Det af mig i mange Aar redigerede og forlagte Tidsskrift: Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn er, indtil videre, standset med No. 52 f.d.A., men, naar det igien skal begynde, vil nærmere blive bekjendtgiort.
S. Soldin.
 url Om avisen/tidsskriftet på:  Link til ekstern webside De Danske Aviser
 Bog Stabell, J. H.: Paven og Lafayette den Anden eller Djævelsfeiden. En Comisk Krønike i fem Sange efter H[ans].v.B[eutel]s belgiske Original-Manuskript. Omarbeidet, localiseret og udg. af J.H. Stabell. ♦ Kbh., 1832 (1832, digte) BDsupp:sp779
del af: Kjøbenhavnsposten
Detaljer
baseret på værk af Hans v. Beutel (sprog: andre)
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.


pil op Til toppen af siden