Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Jens Skytte (1845-1928)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog antologi: Dansk Læsning. Fortællinger, Skitser, Digte, hvoraf flere med Melodier, Folkesagn, Eventyr, Ledvnetsbeskrivelser, folkelige Afhandlinger og Foredrag. ♦ Odense, R. Nielsen, 1873 (1873, novelle(r))
se også: Den nye Almanak
Detaljer
af H.C. Andersen (1805-1875)
af Vilhelm Birkedal (1809-1892)
af J.C. Gebauer (1808-1884)
af Mads Hansen (1834-1880)
af C. Hostrup (1818-1892)
af Anton Nielsen, f. 1827 (1827-1897)
af Carl Ploug (1813-1894)
af Christian Richardt (1831-1892)
af C. Rosenberg (1829-1885)
af Ludvig Schrøder (1836-1908)
af Jakob Nielsen (1830-1901)
af C.A. Thyregod (1822-1898)
af Hother Tolderlund (1820-1880)
kollaps Noter
 note til titel Bornholms Tidende 14-6-1873 [Annoncerer at bogen er udkommet og kan købes i Colbergs Boghandel].
 note til titel 43 Billeder i Træsnit og 5 Melodier.
 note til titel Bogen er fremstillet af restoplaget af de tre første årgange (1871-73) af Den nye Almanak (jævnfør: Birger Isaksen: Mads Hansen. En sydfynsk bonde og folkedigter, 1974, side 91). Isaksen anfører at bogen udkom 1874 og indeholder de tre seneste årgange af almanakken, men det stemmer ikke med annoncens tidspunkt 14-6-1873 og at annoncen nævner bidrag af bl.a. H.C. Andersen (årgang 1874 udkom oktober 1873).
 Trykt i periodicum Skytte, Jens: Nis Pagh. Jydsk Folkesagn (1873, novelle(r))
del af: Den nye Almanak
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Den nye Almanak for 1873 [udkom 1872].
 Trykt i periodicum Skytte, Jens: Hva' Palle ka' hovs (1874, novelle(r))
del af: Den nye Almanak
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Den nye Almanak for 1874 [udkom 1873].
 Trykt i periodicum Skytte, Jens: En Kurre (1875, novelle(r))
del af: Hermod
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hermod, 1875, 1. Hefte.
 Bog Skytte, Jens: [indgår i antologien: Julekvæld [?]] Et Uvejr (1885, novelle(r))
 Bog Skytte, Jens: Jævne Folk. Fortællinger og Friluftsbilleder. ♦ Kjøbenhavn, F.H. Eibes Forlag, 1888. 151 [1] sider (1888, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[s003] Skytte, Jens: Krigsmedaljen. Side [3]-46 (1888, novelle(r))
1915 i: [Skrifter i Folkeudgave] [7a] Senere udgave: Krigsmedaljen. (Efter "Jævne Folk, Fortællinger og Friluftsbilleder", 1888)

[s047] Skytte, Jens: Paa Jagt. Side [47]-73 (1888, novelle(r))
[s075] Skytte, Jens: Hjorteskindet. Side [75]-119 (1888, novelle(r))
[s121] Skytte, Jens: Brogede Blade. Side [121]-51 (1888, novelle(r))
 Bog Skytte, Jens: Bejlere. Tre Fortællinger. ♦ Eibe, 1891. [4] 190 [2] sider (1891, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Berlingske Tidende, Aften, 17-12-1891, side 1 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[a] Skytte, Jens: Menig Nr. 87 (1891, novelle(r))
1915 i: [Skrifter i Folkeudgave] [7b] Senere udgave: Menig Nr. 87. (Efter "Bejlere, tre Fortællinger", 1891)

[b] Skytte, Jens: Hun med Gaarden (1891, novelle(r))
[c] Skytte, Jens: Bare en Hund (1891, novelle(r))
1915 i: [Skrifter i Folkeudgave] [7c] Senere udgave: Bare en Hund. (Efter "Bejlere, tre Fortællinger", 1891)
 Bog Skytte, Jens: Gamle i Gaarde. Fortællinger. ♦ Odense, Milo, 1894. [4] 182 sider (1894, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Skytte, Jens: En Trækfugl (1894, novelle(r))
[b] Skytte, Jens: Det er Tidsaanden (1894, novelle(r))
[c] Skytte, Jens: Krybskytten (1894, novelle(r))
 Bog Skytte, Jens: Ved Vejskjellene. Fortællinger. ♦ Aarhus, Jydsk Forlags-Forretning [I kommision hos Gyldendal], 1895. [2] 228 sider (1895, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Jyllandsposten 18-12-1895 [Anmeldelse, signatur [cirkel med prik]].
kollaps Indhold

[?] Skytte, Jens: Højest Trumf (1895, novelle(r))
[?] Skytte, Jens: Mortens Gaas (1895, novelle(r))
 Bog Skytte, Jens: Hjemstavnsbilleder. Sang og Barndomsminder. ♦ Odense, Miloske Boghandels Forlag, 1895. [4] 132 [4] sider (1895, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Jyllands-Posten 3-12-1895 [Anmeldelse, signeret A.].
kollaps Indhold

[a] Skytte, Jens: Ved Juletid (1895, novelle(r))
[b] Skytte, Jens: Ved Nytaarstid (1895, novelle(r))
[c] Skytte, Jens: Fader og hans Fortællinger (1895, novelle(r))
[d] Skytte, Jens: Fra første Krig (1895, novelle(r))
[e] Skytte, Jens: Til Skovs (1895, novelle(r))
[f] Skytte, Jens: Forskjellige smaatræk (1895, novelle(r))
 Bog Skytte, Jens: Færgefolk. Fortælling. ♦ Aarhus, Jydsk Forlagsforretning [i kommission hos Gyldendal], 1896. [4] 215 [1] sider (1896, roman)
del af: Horsens Folkeblad
Detaljer
1905 Senere udgave: Færgefolk. ♦ Minneapolis (Minn.), [ca. 1905]. 198 [2] sider
1915 i: [Skrifter i Folkeudgave] [1] Senere udgave: Færgefolk. (3. Opl.). ♦ 1915. 176 sider + 1 farvetavle
kollaps Noter
 note om føljeton Oprindelig trykt som Føljeton i Horsens Folkeblad fra 23-1-1896 [ikke trykt med sidetal].
 note til titel 2. Oplag. ♦ Aarhus, Det jydske Forlag [overgik til Gyldendal], 1903. 188 sider.
 anmeldelse Løgstør Avis 14-5-1903, side 2 [Anmeldelse, signeret -n].
 anmeldelse Jyllandsposten 24-12-1896, side 1 [Anmeldelse, signeret cirkel med prik].
 Bog Skytte, Jens: Guld og grønne Skove. ♦ Aarhus, Det jydsk Forlag, 1897-99. 1.-2. Bog, [4] 185 + [4] 140 sider + portrættavle med autograf i facsimili (1897-99, novelle(r))
Detaljer
1900 Samhørende, fortsættes af (2. del): Folkene paa Lille Dyre. Fortælling. ♦ Aarhus, Jydsk Forlag [i kommission hos Gyldendal], 1900. 221 sider
1903 Samhørende, fortsættes af (3. del): Arvesølv. Fortælling. ♦ Aarhus, Det jydske Forlag, 1903. 332 sider
1915 i: [Skrifter i Folkeudgave] [2-3] Senere udgave: Guld og grønne Skove. (3. Opl.). ♦ 1915. Bd. 1-2, 144 + 105 sider
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 note til titel 2. Oplag. ♦ Aarhus, Jydsk Forlags-Forretning [i kommission hos Gyldendal], 1900-01. Bind 1-2, 189 [3] + 138 sider.
 Bog Skytte, Jens: Fra Skov og Strand. Fortæll. for store og smaa. ♦ Aarhus, Jydsk Forlags-Forretning, 1899. 164 sider (1899, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Gyldendal.
kollaps Indhold

[a] Skytte, Jens: En Bjørnehistorie (1899, novelle(r))
[b] Skytte, Jens: Overfaldet paa Pottemanden (1899, novelle(r))
[c] Skytte, Jens: Wolles Drenge (1899, novelle(r))
[d] Skytte, Jens: Ung Holgers Bedrifter (1899, novelle(r))
[e] Skytte, Jens: Ene. En Juleskitse (1899, novelle(r))
 Bog Skytte, Jens: Folkene paa Lille Dyre. Fortælling. ♦ Aarhus, Jydsk Forlag [i kommission hos Gyldendal], 1900. 221 sider (1900, roman)
Detaljer
1897-99 Samhørende, 2. del af: Guld og grønne Skove. ♦ Aarhus, Det jydsk Forlag, 1897-99. 1.-2. Bog, [4] 185 + [4] 140 sider + portrættavle med autograf i facsimili
1915 i: [Skrifter i Folkeudgave] [4] Senere udgave: Folkene paa Lille Dyre. Fortælling. (2. Opl.). ♦ 1915. 163 sider
 Bog Skytte, Jens: Arvesølv. Fortælling. ♦ Aarhus, Det jydske Forlag, 1903. 332 sider (1903, roman)
Detaljer
1897-99 Samhørende, 3. del af: Guld og grønne Skove. ♦ Aarhus, Det jydsk Forlag, 1897-99. 1.-2. Bog, [4] 185 + [4] 140 sider + portrættavle med autograf i facsimili
1915 i: [Skrifter i Folkeudgave] [5-6] Senere udgave: Arvesølv. (2. Opl.). ♦ 1915. Bd. 1-2, 122 + 133 sider
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 Bog Skytte, Jens: Paa Sommerveje. ♦ Gyldendal, 1904. [4] 157 [3] sider (1904, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Horsens Folkeblad 26-4-1904 [Anmeldelse].
 anmeldelse Aalborg Stiftstidende 4-5-1904 [Anmeldelse].
kollaps Indhold

[a] Skytte, Jens: En blank Dag (1904, novelle(r))
[b] Skytte, Jens: Birgitte (1904, novelle(r))
[c] Skytte, Jens: Brune Nødder (1904, novelle(r))
[d] Skytte, Jens: Over Skellet (1904, novelle(r))
[e] Skytte, Jens: Hjemme igen (1904, novelle(r))
 Bog Skytte, Jens: Færgefolk. ♦ Minneapolis (Minn.), [ca. 1905]. 198 [2] sider (1905, roman) 👓
Detaljer
1896 1. udgave: Færgefolk. Fortælling. ♦ Aarhus, Jydsk Forlagsforretning [i kommission hos Gyldendal], 1896. [4] 215 [1] sider
kollaps Noter
 note til titel 2 upaginerede sider: Ægte Kærlighed.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[b] anonym: Ægte Kærlighed. [2] sider (1905, novelle(r))
af Anonym
 Bog Skytte, Jens: Skovsti og Markvej. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1905. [6] 215 sider (1905, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På titelbladets bagside: Omslagstegning af Fritz Kraul.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[s001] Skytte, Jens: Fader og Datter. En æventyrlig Historie. Side [1]-102 (1905, novelle(r))
[s103] Skytte, Jens: Evves Braallup. Side [103]-22 (1905, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Skrevet på dialekt.

[s123] Skytte, Jens: Et Navn. Side [123]-63 (1905, novelle(r))
[s165] Skytte, Jens: Jægere mødes. Side [165]-79 (1905, novelle(r))
[s181] Skytte, Jens: Ann' Lises Køer. Side [181]-90 (1905, novelle(r))
[s191] Skytte, Jens: Hjem til Jul. Side [191]-96 (1905, novelle(r))
[s197] Skytte, Jens: I Hjemmets Dal. Side [197]-04 (1905, novelle(r))
[s205] Skytte, Jens: Gennem Blæst og Sne. Side [205]-15 (1905, novelle(r))
 Bog Skytte, Jens: Hjordkilds Have. ♦ Gyldendal, 1907. [4] 99 sider (1907, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På bagsiden af titelbladet: Published november 20.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Skytte, Jens: Brænding. ♦ Gyldendal, 1909. [4] 147 [1] sider (1909, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 5b (Decbr.), side 118, Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 6 (Februar), side 133 [Anmeldelse af P.P. Højlund].
kollaps Indhold

[a] Skytte, Jens: To Bejlere (1909, novelle(r))
[b] Skytte, Jens: Brænding (1909, novelle(r))
[c] Skytte, Jens: Imod saa blid en Sommer (1909, novelle(r))
[d] Skytte, Jens: En Lørdag Aften (1909, novelle(r))
 Bog Skytte, Jens: Bror Lun. ♦ Gyldendal, 1912. 171 sider (1912, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Horsens Folkeblad 16-3-1912, side 1 [Anmeldelse, signeret K.]  Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[a] Skytte, Jens: Gammel Landsby (1912, roman)
[b] Skytte, Jens: Om Kap (1912, roman)
[c] Skytte, Jens: "Majoren"s Herredømme (1912, roman)
[d] Skytte, Jens: Sjelden Fugl (1912, roman)
 Bog Skytte, Jens: Fløjne Fugle. ♦ Gyldendal, 1913. 243 sider (1913, roman)
 Samling Skytte, Jens: [Skrifter i Folkeudgave]. Gyldendal, 1915. Bind 1-10 (1915, samling)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Subskriptionsudgave. Titel efter forlagets annoncering.
 note til titel Udvalget foretaget af forfatteren. Portræt på omslaget tegnet af Fritz Kraul.
kollaps Indhold

[1] Skytte, Jens: Færgefolk. (3. Opl.). ♦ 1915. 176 sider + 1 farvetavle (1915, novelle(r))
1896 1. udgave: Færgefolk. Fortælling. ♦ Aarhus, Jydsk Forlagsforretning [i kommission hos Gyldendal], 1896. [4] 215 [1] sider

[2-3] Skytte, Jens: Guld og grønne Skove. (3. Opl.). ♦ 1915. Bd. 1-2, 144 + 105 sider (1915, novelle(r))
1897-99 1. udgave: Guld og grønne Skove. ♦ Aarhus, Det jydsk Forlag, 1897-99. 1.-2. Bog, [4] 185 + [4] 140 sider + portrættavle med autograf i facsimili

[4] Skytte, Jens: Folkene paa Lille Dyre. Fortælling. (2. Opl.). ♦ 1915. 163 sider (1915, novelle(r))
1900 1. udgave: Folkene paa Lille Dyre. Fortælling. ♦ Aarhus, Jydsk Forlag [i kommission hos Gyldendal], 1900. 221 sider

[5-6] Skytte, Jens: Arvesølv. (2. Opl.). ♦ 1915. Bd. 1-2, 122 + 133 sider (1915, novelle(r))
1903 1. udgave: Arvesølv. Fortælling. ♦ Aarhus, Det jydske Forlag, 1903. 332 sider

[7] Skytte, Jens: Jævne Folk. Tre Fortællinger. 106 sider (1915, novelle(r))
[7a] Skytte, Jens: Krigsmedaljen. (Efter "Jævne Folk, Fortællinger og Friluftsbilleder", 1888) (1915, novelle(r))
1888 indgår i: Jævne Folk [s003] 1. udgave: Krigsmedaljen. Side [3]-46

[7b] Skytte, Jens: Menig Nr. 87. (Efter "Bejlere, tre Fortællinger", 1891) (1915, novelle(r))
1891 indgår i: Bejlere [a] 1. udgave: Menig Nr. 87

[7c] Skytte, Jens: Bare en Hund. (Efter "Bejlere, tre Fortællinger", 1891) (1915, novelle(r))
1891 indgår i: Bejlere [c] 1. udgave: Bare en Hund

[8] Skytte, Jens: Fra Skov og Strand. Tre Fortællinger. 106 sider (1915, novelle(r))
[8a] Skytte, Jens: Højest Trumf (1915, novelle(r))
[8b] Skytte, Jens: Mortens Gaas (1915, novelle(r))
[8c] Skytte, Jens: Wolles Drenge (1915, novelle(r))
[8d] Skytte, Jens: Birgitte (1915, novelle(r))
[9] Skytte, Jens: Paa Sommerveje. Fem Fortællinger. (2. Opl.). ♦ 1915. 103 [1] sider (1915, novelle(r))
[10] Skytte, Jens: Skovsti og Markvej. Fire Fortællinger. (2. Opl.). ♦ 1915. 110 [2] sider (1915, novelle(r))

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden