Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

H.H. Schønberg (1785-1845)

 Om personen Oplysninger om H.H. Schønberg

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Holbein, Franz v.: Fridolin. Skuespil i 5 Optog af Franz v. Holbein efter Schillers Digt: Sangen til Jernværket (1813, dramatik)
af Franz von Holbein (1779-1855, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Kotzebue, A. v.: Arven. Comedie i 1 Act af Kotzebue (1813, dramatik)
Detaljer
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
1814 indgår i antologien: Smil og Taarer [a] Senere udgave: Arven. Skuespil i een Act efter Kotzebue. [Oversat af Hans Henr. Schønberg]. ♦ 1814. 62 sider
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Kotzebue, [A. v.]: [indgår i antologien: Smil og Taarer [a]] Arven. Skuespil i een Act efter Kotzebue. [Oversat af Hans Henr. Schønberg]. ♦ 1814. 62 sider (1814, dramatik) BD4:sp299 👓
Detaljer
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
1813 1. udgave: Arven. Comedie i 1 Act af Kotzebue
 Bog (oversætter) Castelli, [I. F.]: Schveitzer-Familien. Et Syngespil i 3 Optog, efter Castelli (1814, dramatik)
af Ignaz Franz Castelli (1781-1862, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Holbein, Franz v.: Brudesmykket. Skuespil i 5 Optog, en Fortsættelse af Fridolin (1816, dramatik)
af Franz von Holbein (1779-1855, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Steigentesch, Aug. v.: Forstand og Hjerte. Lystspil i 1 Optog (1817, dramatik)
af A. E. v. Steigentesch (1774-1826, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Steigentesch, Aug. v.: Man kan tage Fejl. Lystspil i et Optog (1817, dramatik)
af A. E. v. Steigentesch (1774-1826, sprog: tysk)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter)FridolinSkuespil i 5 Akter af Fr. v. Holbein (Fridolin, efter Schillers Digt »Der Gang nach dem Eisenhammer«. Oversat af H.H. Schønberg
af Franz von Holbein (1779-1855, sprog: tysk)
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
oversat af H.H. Schønberg (1785-1845)
(premiere 05-09-1814 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
(oversætter)SchweitzerfamilienSyngestykke i 3 Akter, Musiken af Joseph Weygl, Teksten af Saint-Just (La famille suisse), oversat, efter Castellis Bearbejdelse, af H.H. Schønberg
musik af Joseph Weigl (1766-1846, sprog: tysk)
tekst af C. G. Saint Just (1769-1826, sprog: fransk)
bearbejdelse af Ignaz Franz Castelli (1781-1862, sprog: tysk)
oversat af H.H. Schønberg (1785-1845)
(premiere 23-09-1814 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter)ArvenKomedie i 1 Akt af Aug. v. Kotzebue. Oversat af H.H. Schønberg efter en tysk Bearbejdelse
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
oversat af H.H. Schønberg (1785-1845)
(premiere 17-04-1815 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden