Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Gustav Schnack (1839-1920)

 Om personen Oplysninger om Gustav Schnack

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Reuter, Fritz: Landmandsliv. En Fortælling. Med Forfatterens Samtykke overs. fra Plattydsk [af Joh.Gust.Fr. Schnack] efter "Ut mine Stromtid", 7de Oplag. ♦ Andr. Schou, 1869. Del 1-2, 406 +464 sider (1869, roman) EMP3172
originaltitel: Ut mine Stromtid. (Olle Kamellen, 3-5), 1862-64
del af: Danmark
Detaljer
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
1875 Senere udgave: Landmandsliv. Feuilleton til "Hejmdal". ♦ Chicago, 1875. 678 sider
1888 Senere udgave: Landmandsliv. (Ut mine Stromtid). Roman. Oversat fra plattysk af Rasmus Pedersen. ♦ Rønne, "Bornh.Tid."s Bogtrykkeri, 1888-89. Del 1-3, 427 + 444 + 519 sider
1888-89 Senere udgave: Landmandsliv. Roman. Oversat fra plattysk af Rasmus Pedersen. Feuilleton til "Folketidenden". ♦ Ringsted, Folketidendens Bogtrykkeri, 1888-89. Del 1-3, 328 + 331 + 396 sider
1895 Senere udgave: Landmandsliv. Fortælling af Fritz Reuter. Feuilleton til Svendborg Avis (Sydfyns Tidende). ♦ Svendborg, Svendborg Avis' Trykkeri, 1895. ? sider
1896 Senere udgave: Landmandsliv. Oversat af C. Andersen. Med Illustrationer. ♦ "Flyvende Blade"s Forlag, 1896. 671 sider, illustreret
1896 Senere udgave: Landmandsliv. En Fortælling. Overs. fra Plattysk. Med talrige Illustrationer [af D. Ljungdahl m. fl.]. ♦ (Hof-Musikhdl.), Nordisk Forlag, 1896. x + 686 sider
1906 Senere udgave: Landmandsliv. En Fortælling. Oversat fra Plattysk. 7. Opl. ♦ Alex. Brandt, 1906. 672 sider, illustreret. Pris: kr. 3,50
1910 Senere udgave: Landmandsliv. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1910. 432 sider
1912 Senere udgave: Landmandsliv. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1912. Bind I-III, 126 + 126 + 126 sider
1913 Senere udgave: Landmandsliv. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 370 sider
1914 Senere udgave: Landmandsliv. ♦ Forlaget "Europa", 1914. Bind I-II, 352 + 372 sider
1919-20 Senere udgave: Landmandsliv. Fortælling. (Oversat fra Plattysk). 8. Opl. ♦ Gyldendal, 1919-20. [Bind] I-II, 384 + 248 sider. Pris: kr. 8,50
1924 Senere udgave: Landmandsliv. Paa Dansk ved Erling Stensgård. M. 34 Tegn af Niels Wiwel. 2. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1924. 268 sider, illustreret. Pris: kr. 1,50
1925 Senere udgave: Landmandsliv. ♦ Prior [ikke i boghandlen], [1925]. [Bind] I-II, 280 + 288 sider, 7 tavler. Pris: kr. 2,00
1949 Senere udgave: Landmandsliv
kollaps Noter
 note til oversat titel [som forord F.R.s digt: An mine leiwen Landslüd].
 note om oplag Andet Oplag, 1871. 670 sider.
 note om oplag Tredie Oplag, 1874. 670 sider.
 note om oplag Fjerde Oplag, 1882. 651 sider.
 note om oplag Femte Oplag, 1888. 608 sider + 1 tavle.
 note om oplag Sjette Oplag, 1898. (Schou), Alex. Brandt. 671 sider.
 note om oplag 7. Oplag, 1906.
 omtale Fund og Forskning, bind 42-2 (2003), side 177-275: Harald Ilsøe: Danske komponerede bind ca. 1877-1888. Bidrag til en præsentation [deri beskrivelse og gengivelse (figur 27) af bogens komponerede bind].  Link til ekstern webside tidsskrift.dk
 note om føljeton Føljeton i Danmark fra Nr. 40 (30-12-1877) til Nr. ? (1878). Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Dagbladet Nr. 151 (4-7-1870), Tillæg til Dagbladet, side 1 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.


pil op Til toppen af siden