Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Ferd.C. Sørensen, f 1824 (1824-1887)

 Om personen Oplysninger om Ferd.C. Sørensen, f 1824

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) antologi: Fortællinger. Meddeelte fra det Engelske af F. C. Sørensen. ♦ Haderslev, 1852. 194 sider (1852, novelle(r)) EMP 129
del af: Dannevirke
Detaljer
af antologi engelsk (sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Tidligere trykt i: Dannevirke.
kollaps Indhold

[a] anonym: Fuhla-Slavinden Lydia (1852, novelle(r))
originaltitel: Lydia, the Foolah slave, 1852
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Trykt på engelsk i: Chambers's Edinburgh Journal, volume 16 (Nos. 392 to 417, July-December 1851), side 83-87.
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Google Books

[b] anonym: Røvere i Nyholland (1852, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)

[c] anonym: Gaaden. (Af en engelsk Sagførers Erindringer) (1852, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)

[d] anonym: Den stjaalne Rose (1852, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)

[e] anonym: Postkarlen i Val d'Ossan (1852, novelle(r))
originaltitel: The postman of the Val d'Ossan, 1852
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Trykt på engelsk i: Chambers's Edinburgh Journal, volume 16 (Nos. 392 to 417, July-December 1851), side 179-81.
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Google Books

[f] anonym: Sagnet om den forsvundne Kulde (1852, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)

[g] anonym: Tossen i Laboudie (1852, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)

[h] anonym: Det borgerlige Givtermaal (1852, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)

[i] anonym: Caspar Mendez's Historie (1852, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)

[j] anonym: Ja saa! Nei virkelig! Det er umuligt! (1852, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)

[k] anonym: Det tabte Spil (1852, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)

[l] anonym: To Slags Redelighed (1852, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)

[m] anonym: Strandrøveren (1852, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)

[n] anonym: Kirken "Af en Drik koldt Vand" (1852, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)

[o] anonym: Jane Pooles Historie (1852, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)

[p] anonym: En engelsk Krydsbetjents Eventyr (1852, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)

[q] anonym: Pigen fra Florents (1852, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Tautphoeus: Cyrilla. En Fortælling. Fra Engelsk ved F. C. Sørensen. ♦ 1854. Deel 1-3, 346 + 379 + 392 sider (1854, roman) EMP1337
originaltitel: Cyrilla, 1853
Detaljer
af Jemima Tautphoeus (1807-1893, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 3, side 392: Til Læseren [note, signeret: Oversætteren].
 note til oversat titel Annonceret i Adresseavisen 3-12-1853: .. er udkommet .. 1ste Deels 3die Hefte.
 Bog (oversætter) Corner, Julia: Den engelske Envoyé ved Nicolaus Førstes Hof. En Nytidsroman. Fra Engelsk ved Ferd. C. Sørensen. ♦ Roeskilde, 1854-56. Deel 1-2, 276 + 323 sider (1854-56, roman) EMP 458
originaltitel: The English envoy, 1854
af Julia Corner (1798-1875, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Bulwer, E. L.: Nat og Morgen. ♦ C.W. Stincks Boghandel, 1855. Deel 1-2, 452 + 442 sider (1855, roman) EMP 342
del af: Dansk Folkebibliothek
Detaljer
af Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873, sprog: engelsk)
oversat af C.J. Overskou (1828-1867)
1841 i: Samlede Skrivter [31-33] 1. udgave: Nat og Morgen. Fortælling. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1841. Deel 1-3, 376 + 344 + 330 sider
kollaps Noter
 note om oversættelse Del 1. Overs. fra Engelsk af C.J. Overskou. Del 2. Overs. fra Engelsk af Ferd.C. Sørensen.
 Bog (oversætter) pseudonym [Gaskell, Elizabeth]: Nord og Syd. Af Forfatteren til »Mary Barton« og »Ruth«. Oversat efter Charles Dicken's Ugeskrift "Household Words" af F. C. Sørensen. ♦ Steen & Søn, 1855. Deel 1-3, 210 + 200 + 296 sider (1855, roman) EMP 623
originaltitel: North and south, 1855
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
af Elizabeth Cleghorn Gaskell (1810-1865, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret under pseudonymet "By the author of Mary Barton" i Household Words, volume X, no. 232 (2-9-1854), page 61-68, til (22 numre ialt): volume X, no 253 (27-1-1855), page 561-70.
 note til titel Udgivet i bogform 1855, lettere udvidet: ... various short passages have been inserted, and several new chapters added.
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra No. 52 (2-3-1855) til No. 115 (21-5-1855). Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 url Fuld visning af den engelske tekst fra bogudgaven (1855) på:  Link til ekstern webside Projekt Gutenberg
 Bog (oversætter) Reid, Mayne: Buskdrengene eller En Caplandsmand og hans Families Historie og Eventyr i Sydafrikas vilde Karooer. Overs. fra Engelsk af Ferd. C. Sørensen. Med to Illustrationer. ♦ 1856. 293 sider + 2 tavler (1856, roman) EMP1163
originaltitel: The bush boys, 1856
Detaljer
af (Thomas) Mayne Reid (1818-1883, sprog: engelsk)
1884 Senere udgave: Buskdrengene. Oplevelser og Æventyr fra Sydafrika. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. Med Farvetryks Omslag og otte Billeder. ♦ 1884. 159 sider
1919 Senere udgave: Buskdrengene. Oplevelser og Eventyr fra Sydafrika. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1919. 200 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Tilegnelse til "Ludvig Kossuth" og hans børn "Frants Ludvig og Vilma".
 Bog (oversætter) Chesterton, G. L.: Fængselslivets Hemmeligheder. Kjendsgjerninger fortalte af G.L. Chesterton. Oversat efter 3. engelske Oplag af Ferd. C. Sørensen. Fr. Wøldike, 1857. 439 sider (1857, tekster)
originaltitel: Revelations of prison life, 1857
Detaljer
af George Laval Chesterton (sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Fejlagtig medtaget i: Stikordsregister til Den danske Skønlitteratur for 1841-1908.
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse for 1841-58 opført under: Politik og Politividenskab. Statsoeconomie, side 230.
 Bog (oversætter) Lutfullah, Munshi: Munshi Lutfullah eller hvad en muhamedansk Gentleman oplevede med sine Medmennesker og sig selv. Fortalt af ham selv. Udg. af Edward B. Eastwick. Oversat af F. C. Sørensen. ♦ Wøldike, 1857. 400 sider (1857, roman)
originaltitel: The autobiography of Lutfullah, 1857
Detaljer
af Munshi Lutfullah (1802-1874, sprog: engelsk)
af Edward Backhouse Eastwick (1814-1883, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1841-58 opført under "Østerlandske og latinske Romaner".
 url Fuld visning af den engelske udgave på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (oversætter) Kingston, W. H. G.: De vaade Veie eller Midshipman Neil d'Arcys Levnet og Bedrifter. Oversat fra Engelsk af Ferd. C. Sørensen. Med fire Raderinger efter H. Anelay. ♦ Wøldike, 1858. viii + 354 sider (1858, børnebog)
originaltitel: Salt water, or Neils d'Arcy's life at sea, 1857
Detaljer
af William Henry Giles Kingston (1814-1880, sprog: engelsk)
illustrationer af Henry Anelay (1817-1883, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) Loviot, Fanny: De chinesiske Sørøvere. Mit Fangenskab i Farvandene ved China. Oversat efter det Franske ved Ferd. C. Sørensen. ♦ Schwartz Eftf., 1864. vi + 118 sider (1859, roman)
originaltitel: Les pirates chinois, 1859
Detaljer
af Fanny Loviot (sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel Dansk Bogfortegnelse 1850-68 angiver fejlagtigt forfatteren til Fanny Loviat. Bog er der medtaget under franske romaner.
 note til titel Bogen er ikke en roman.
 url Fuld visning af den franske tekst på:  Link til ekstern webside Gallica
 Bog (oversætter) Ewes, J. D.: Vidt og bredt. En Sportsmands Eventyr. Fra d. Eng. v. F. C. Sørensen. ♦ (Jordan), 1859 (1859, roman)
af J. D. Ewes (sprog: ukendt)
 Bog (oversætter) Reid, Mayne: Plantejægerne eller Eventyr i Himmalayabjergene. Overs. fra Engelsk af Ferd. C. Sørensen. Med sex Lithographier. ♦ 1860, 283 sider + 6 tavler (1860, roman) EMP1167
originaltitel: The plant hunters, 1858
af (Thomas) Mayne Reid (1818-1883, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Grant, James: Tillands og tilvands eller Jack Manly's Eventyr i tre Verdensdele. Overs. fra Engelsk af Ferd. C. Sørensen. Med otte Lithographier. ♦ 1863. 316 sider + 8 tavler (1863, roman) EMP 657
originaltitel: Jack Manly, 1861
Detaljer
af James Grant (1822-1887, sprog: engelsk)
1894 Senere udgave: Tillands og tilvands. Jack Manlys Hændelser i fire Verdensdele efter James Grant. ♦ 1894. 162 sider, illustreret
 Bog (oversætter) Dalton, William: Paa Eventyr eller To danske Drenges Hændelser i det indiske Archipelag. Bearbeidet efter William Dalton af Ferd. C. Sørensen. Med 6 Lithographier. ♦ 1864. 251 sider + 6 tavler (1864, børnebog) EMP 482
originaltitel: The nest hunters, 1862
Detaljer
af William Dalton (1821-1875, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Forord [signeret F.C.S.].
 Bog (oversætter) Hackländer, Friedrich Wilhelm: Værker. Overs. fra Originalsproget af Ferd. C. Sørensen. ♦ 1873-78. Bd. 1-16 (1873-78, roman) EMP2024
Detaljer
af Friedrich Wilhelm Hackländer (1816-1877, sprog: tysk)
kollaps Indhold

[1-3] Hackländer, F. W.: Vagtstue-Eventyr. Roman. ♦ 1873. Del 1-3, 137 + 132 + 141 sider (1873, roman)
af Friedrich Wilhelm Hackländer (1816-1877, sprog: tysk)
1857 1. udgave: Eventyr i Vagtstuen. Overs. ♦ L. Jordan, 1857

[4-6] Hackländer, F. W.: Eugen Stillfried. Roman. ♦ 1873. Del 1-3, 244 + 230 + 222 sider (1873, roman)
af Friedrich Wilhelm Hackländer (1816-1877, sprog: tysk)
1858 1. udgave: Eugen Stillfried. Roman. Udgives som Tillæg til "Flyveposten". ♦ Jordan, 1858. Deel 1-3, 253 + 244 + 234 sider

[7-9] Hackländer, F. W.: Kunstnerliv. Roman. ♦ 1873-74. Del 1-3, 463 + 333 + 346 sider (1873-74, roman)
originaltitel: Künstlerroman, 1866
af Friedrich Wilhelm Hackländer (1816-1877, sprog: tysk)

[10-11] Hackländer, F. W.: Kainsmærker. Roman. ♦ 1875. Del 1-2, 304 + 357 sider (1875, roman)
originaltitel: Kainszeichen, 1874
af Friedrich Wilhelm Hackländer (1816-1877, sprog: tysk)

[12] Hackländer, F. W.: Handel og Vandel. Roman. ♦ 1876. 301 sider (1876, roman)
af Friedrich Wilhelm Hackländer (1816-1877, sprog: tysk)
1858 1. udgave: Handel og Vandel. Overs. ♦ 1858. Del 1-2

[13] Hackländer, F. W.: Forbuden Frugt. Roman. ♦ 1876. 224 sider (1876, roman)
originaltitel: Verbotene Früchte, 1878
af Friedrich Wilhelm Hackländer (1816-1877, sprog: tysk)

[14] Hackländer, F. W.: Soldaterliv. ♦ 1877. 368 sider (1877, roman)
af Friedrich Wilhelm Hackländer (1816-1877, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Udvalgte noveller oversat fra samlingen: Erlebtes, 1856.

[14a] Hackländer, F. W.: I Fredstid (1877, novelle(r))
af Friedrich Wilhelm Hackländer (1816-1877, sprog: tysk)

[14b] Hackländer, F. W.: To Nætter (1877, novelle(r))
originaltitel: Zwei Nächte
af Friedrich Wilhelm Hackländer (1816-1877, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Erlebtes, bind 2, 1856.

[14c] Hackländer, F. W.: I Bivuak (1877, novelle(r))
originaltitel: Im Bivouak, 1856
af Friedrich Wilhelm Hackländer (1816-1877, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Erlebtes, bind 2, 1856.

[14d] Hackländer, F. W.: Fra Venedig (1877, novelle(r))
af Friedrich Wilhelm Hackländer (1816-1877, sprog: tysk)
1855 i: Huusbibliothek for underholdende Læsning [2s161] 1. udgave: Venedig. Side 161-200, 241-77, 321-51

[15-16] Hackländer, F. W.: Navnløse Historier. ♦ 1877-78. 364 + 375 sider (1878, novelle(r))
af Friedrich Wilhelm Hackländer (1816-1877, sprog: tysk)
1857 1. udgave: Navnløse Historier. Overs. ♦ 1857. Del 1-2
 Bog (oversætter) Burke, P.: Retssalens Romantik. Virkel. Begiv. f. Kriminaldomstolene. Overs. af F. C. Sørensen. ♦ Ree, 1879. (1879)
af P. Burke (sprog: ukendt)
 Bog (oversætter) Cooper, J. F.: Den sidste Mohikaner. Roman. [Oversættelse ved Ferd. C. Sørensen]. ♦ 1881. 354 sider. (Coopers udvalgte Romaner, 1) (1881, roman) EMP 456
serietitel: Coopers udvalgte Romaner, 1
Detaljer
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
1827-28 1. udgave: Den sidste Mohicaner. En Fortælling fra Aaret 1757. Overs. af J. Riise. ♦ 1827-28. Deel 1-4, x + 180 + 172 + 194 + 181 sider

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.


pil op Til toppen af siden