Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Peder Ravn (f. 1694)

 Om personen Oplysninger om Peder Ravn

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. Bd 1-12, 1924-39

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog anonym [Ravn, Peder]: Centuria sententiarum eller hundrede Tanker, ... ikke saa meget andre, som mig selv til Øvelse, Tiids-Fordriv og Fornøjelse eftertænkte, sammenlænkede og udg. til een PRøve. Nyt-Aars Dagen Ao 1726. Kbh., 1726 (1726, digte) BD4:sp243
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel [fulde titel:] Centuria sententiarum, eller hundrede Tanker, ikke mine, men andres, ikke andres, men mine, andres, saavidt de ere tagne af andre, mine, saavidt de ere blevne mine, ved kortere eller vidtløftigere Tanke, ikke saa meget andre, som mig selv til Øvelse, Tiids-Fordrig og Fornøjelse eftertænkte, sammenlænkede og udgivne til een PRøve.
 note til titel 2. oplag 1739 med forkortet titelblad: Centuria sententiarum, eller hundrede tanker, som til en øvelse, tiids-fordriv og fornøjelse ere eftertænkte, sammenlænkede og udgivne.
 anmeldelse L.Eft. 1726, p. 35.

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.


pil op Til toppen af siden