Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Jonas Rein (1760-1821)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Dramatik Rein, Jonas: Hagen og Axel. Et original Sørgespil i fem Optog. ♦ [Kbh.], [1786]. 88 [1] sider (1786, dramatik) BD4:sp337
Detaljer
1790 i: Nye originale Skuespil [5b] Senere udgave: Hagen og Axel. Et original Sørgespil i fem Optog
kollaps Noter
 note til titel Aldrig opført.
 anmeldelse Lærde Efterretninger 1786, side 770-76 [Anmeldelse].
 Bog Rein, Jonas: [Nye originale Skuespil [5b]] Hagen og Axel. Et original Sørgespil i fem Optog (1790, dramatik) BD4:sp306
Detaljer
1786 1. udgave: Hagen og Axel. Et original Sørgespil i fem Optog. ♦ [Kbh.], [1786]. 88 [1] sider
 Tekster Rein, Jonas: [Poetiske Samlinger [3d]] Ved J. H. Wessels Grav. En Elegie, af Jonas Rein. Side 41-50 (1793, tekster)
andet: Johan Herman Wessel (1742-1785)
 Bog Rein, Jonas: Samlede Digte. ♦ Kiøbenhavn, Forlagt af Arntzen og Hartier, 1802. 1ste-2den Deel, 500 [2] sider [fortløbende pagineret] (1802, digte) BD4:sp244
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Adresseavisen 8-11-1880, side 6-7: Den almindelige Klage, at vore bedste nyere Digteres Arbeider ere omspredte i forskiellige tildeels lidetbekjendte og glemte periodiske Skrifter har foranlediget os at formane Hr. Pastor Jonas Rein til at udgive sine Digte samlede, giennemseete, og forøgede med en deel nye Stykker, paa vort Forlag. Om vi endog kunde overtale os til, at udbasone vore egne Forlagsartikler, vilde vi dog troe det ufornødent ved Arbeider af en saa bekiendt og hædret Digter. Vi indskrænke os derfor til at sige, at de ville udkomme i 2 Bind, hvert omtrent 16 Ark stort, og at indbyde til Subskription herpaa, da Prisen for Subskribenterne blive 3 sk. Arken paa Trykp., 5 sk. paa Postp. og 8 sk. paa Velinpapiir. For dem, der ikke subskribere, bliver siden Prisen forhøiet; de, der umage sig om at samle Subskribenter, erholde de sædvanlige Fordele.
Arntzen & Hartier, store Kiøbmagergade No 2.
 note til titel 2 upaginerede sider: Register over 1ste Deel. Register over 2den Deel.
 url Fuld visning af bogen (2den Deel) på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 note til titel Nyt Oplag. Kbh., 1820.
 anmeldelse Lærde Efterretninger 1803, side 81-86 [Anmeldelse af Cl. Pavels].
 Bog Rein, Jonas: Nyeste Digte. ♦ Kbh., 1810. 207 [1] sider (1810, digte) BD4:sp244
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Fortale [dateret: 24 Maj 1806].
 anmeldelse Dansk Litt.Tid. 1811, side 401-14 [Anmeldelse].
 Bog (digte) antologi: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle. Til Brug saavel i Skolen som i Huset. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. [ie: Frederik Barfod]. ♦ Kjøbenhavn, 1835 og 1836. xxiv + 608 sider (1835-36) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Niels Andersen, f 1821 (1821-1835)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ole Bang, f 1788 (1788-1877)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af Vilhelm Birkedal (1809-1892)
digte af H.H. Blache (1787-1871)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af H.D. Brinck-Seidelin (1780-1831)
digte af Hans Adolph Brorson (1694-1764)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Foersom (1777-1817)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Peter Frederik Friis (1791-1864)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af Peter Harboe Frimann (1752-1839)
digte af Johan Gerhard Fr. Garbrecht (1799-1857)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af P.H. Haste (1765-1831)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af V.K. Hjort (1765-1818)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af J. Jetsmark (1781-1853)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af C.A. Lund (1763-1833)
digte af Peder Laale
digte af D.G. Monrad (1811-1887)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Thomas Overskou (1798-1873)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af H.W. Riber (1760-1796)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af L.C. Sander (1756-1819)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Hans Christian Sneedorff (1759-1824)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Christian Braunmann Tullin (1728-1765)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Mathias Winther (1795-1834)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
1841 Senere udgave: Poetisk Læsebog. Ledsaget af historiske Anmærkninger. Samlet og Udgivet af Frederik Barfod. 2. omarbejdede og forøgede Opl. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 796 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Sælges til Fordeel for det forenede Velgjørenheds-Selskabs Skoler og koster, - hæftet og med Omslag - 1 Rbdlr.
 note til titel Har også titelbladet: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle, Nytaarsgave for 1836. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. ♦ Kjøbenhavn, [uden år].
 note til titel Side [iii]-xiii: Fortale [signeret: A.D., den 27de Novbr. 1835, A.S.].
 note til titel Side xiv: Efterskrift [signeret: F.D., den 28de Januar 1836, A.S. (udgivelsen er forsinket, og det er udgiverens egen skyld)].
 note til titel Indhold: A. Den poetiske Deel, side 1-422. B. Den prosaiske Deel, side 423-608, der igen består af: 1. Anmærkninger, side 423-42, 2. Biografiske Smaating om Forfatterne, side 443-604, Tillæg og Rettelser, sider 605, Trykfejl, side 608.
 url Fuld visning (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden