Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

C. Rosenberg (1829-1885)

 Om personen Oplysninger om C. Rosenberg

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog anonym [Rosenberg, C.]: Fandens Telegraphdepescher. Digt. Aftr. af Avertissementstid. ♦ 1859 (1859, digte)
del af: Avertissements Tidende
 Bog Rosenberg, C.: Rolandskvadet. Et normannisk Heltedigt. Dets Oprindelse og historiske Betydning. Et Bidrag til den europæiske Civilisations Historie. ♦ Kjøbenhavn, Thieles Bogtrykkeri, 1860. [1] 300 [4] sider (1860, digte) 👓
Detaljer
af anonym fransk (sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Disputats, forsvaret 20-2-1861.
 note til oversat titel Indeholder delvis oversættelse af digtet foretaget af C. Rosenberg.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) Groth, Klaus: Fortællinger. Overs. fra det Plattydske ved C. Rosenberg. ♦ 1861. 235 sider (1861, novelle(r)) EMP3168
originaltitel: Vertelln, 1856-60
Detaljer
af Klaus Groth (1819-1899, sprog: plattysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk udgivet i samlingen: Vertelln, 1856-60.
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Forord [signeret C.R.].
kollaps Indhold

[a] Groth, Klaus: Anton (1861, novelle(r))
af Klaus Groth (1819-1899, sprog: plattysk)

[b] Groth, Klaus: Ditlev (1861, novelle(r))
af Klaus Groth (1819-1899, sprog: plattysk)

[c] Groth, Klaus: Trina (1861, novelle(r))
af Klaus Groth (1819-1899, sprog: plattysk)
 Dramatik Rosenberg, C.: Andvares Ring. Tragisk Sangspil i tre Handlinger med Forspil. Af C. Rosenberg, dr. phil. ♦ Kjøbenhavn, Fr. Wøldikes Forlagsboghandel, 1862. 152 sider (1862, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [3-4]: [Forord, signeret: September, 1862, Forfatteren].
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Afsnit i bog (redigeret) avis: Hejmdal. ♦ 1869-72 (1869-72, periodicum)
Detaljer
redigeret af Poul Geleff (1842-1928)
redigeret af Lucianus Kofod (1829-1904)
kollaps Noter
 url Oversigt over avisens historie på:  Link til ekstern webside De Danske Aviser
 Bog antologi: Dansk Læsning. Fortællinger, Skitser, Digte, hvoraf flere med Melodier, Folkesagn, Eventyr, Ledvnetsbeskrivelser, folkelige Afhandlinger og Foredrag. ♦ Odense, R. Nielsen, 1873 (1873, novelle(r))
se også: Den nye Almanak
Detaljer
af H.C. Andersen (1805-1875)
af Vilhelm Birkedal (1809-1892)
af J.C. Gebauer (1808-1884)
af Mads Hansen (1834-1880)
af C. Hostrup (1818-1892)
af Anton Nielsen, f. 1827 (1827-1897)
af Carl Ploug (1813-1894)
af Christian Richardt (1831-1892)
af Ludvig Schrøder (1836-1908)
af Jens Skytte (1845-1928)
af Jakob Nielsen (1830-1901)
af C.A. Thyregod (1822-1898)
af Hother Tolderlund (1820-1880)
kollaps Noter
 note til titel Bornholms Tidende 14-6-1873 [Annoncerer at bogen er udkommet og kan købes i Colbergs Boghandel].
 note til titel 43 Billeder i Træsnit og 5 Melodier.
 note til titel Bogen er fremstillet af restoplaget af de tre første årgange (1871-73) af Den nye Almanak (jævnfør: Birger Isaksen: Mads Hansen. En sydfynsk bonde og folkedigter, 1974, side 91). Isaksen anfører at bogen udkom 1874 og indeholder de tre seneste årgange af almanakken, men det stemmer ikke med annoncens tidspunkt 14-6-1873 og at annoncen nævner bidrag af bl.a. H.C. Andersen (årgang 1874 udkom oktober 1873).
 Tekster tidsskrift: Dansk Ugeblad. Red. af C. Rosenberg. ♦ 1873-74 (1873-74)
Liste over indekseret indhold
 Bog Rosenberg, C.: Sjælenes Ø (1875, digte)
 Note (andet) tidsskrift: Nordisk Tidsskrift. for almendannende og underholdende Læsning. Under Medvirkning af M.C. Gertz, Fr. Giertsen, E. Løffler, C. Rosenberg, L.B. Stenersen og Gustav Storm, udgivet ved Nordahl Rolfsen. ♦ Gyldendal, 1876-77. 4 Bind (1876-77, periodicum)
Detaljer
redigeret af M.Cl. Gertz (1844-1929)
udgiver: Johan Nordahl Brun Rolfsen (1848-1928, sprog: norsk)
andet: Ernst Løffler (1835-1911)
andet: L.B. Stenersen
andet: Gustav Storm
kollaps Noter
 note til titel Fortsættelse af månedsskriftet: For Nordens Ungdom.
 url Fuld visning, 1876, bind 1, på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning, 1876, bind 2, på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning, 1877, bind 1, på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning, 1877, bind 2, på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Tekster Rosenberg, C.: [indgår i antologien: En Julebog [s032]] Den hedenske Jul i Norden. Side [32]-56 (1884, tekster) 👓
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden