Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

G.H. Olsen, f 1760 (1760-1829)

 Om personen Oplysninger om G.H. Olsen, f 1760

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Campe, J. H.: Robinson den Yngre. Til behagelig og nyttig Underholdning for Børn. Oversat af det Tydske af Gottsche Hans Olsen. ♦ Chr. G. Profts Forlag, 1784-85. 1.-2. Deel, 216 + 275 sider + 1 tavle (1784, børnebog) BD1:sp1030
originaltitel: Robinson der Jüngere, 1779-80
Detaljer
af Joachim Heinrich Campe (1746-1818, sprog: tysk)
baseret på værk af Daniel Defoe (1660-1731, sprog: engelsk)
1795 Senere udgave: Robinson the younger. Illustrated with Danish notes. First part. ♦ Copenhagen, P.M. Liunge, 1795, 211 sider
1800 Senere udgave: Nyeste tydske Læsebog for Danske, indehold. Campes Robinson der jüngere. Gjennemseet af Karl Gottlob Reisler, og forsynet med dansk Oversættelse af de vanskeligste Ord og Talemaader ved Joh. Werfel. ♦ Soldin, [1800]. 585 sider
1802 Senere udgave: J. H. Campes Franske Læsebog. Tilligemed en fuldstændig Ordbog over de i Bogen forekommende franske Ord og Talemaader af J. Werfel. Le nouveau Robinson. ♦ 1802. 408 sider
1802 Senere udgave: Robinson den Yngre. En lærerig Morskabsbog for Børn. Oversat af det Tydske ved [Eggert Christian Schnabel] Randrup. Ander Oplag, efter Originalens sjette Udgave, igiennemset og rettet af M. C. Møller. ♦ Kiøbenhavn, C.G. Profts Forlag, 1802. xvi + 471 sider + 2 tavler
1814 Senere udgave: Robinson den Yngre. En lærerig og med tvende Kobbere forsynet Morskabsbog for Børn. Oversat efter den ottende Udg. af Plesner, Præst i Kolding, og ledsaget med en Fortale af Prof. F. Høegh-Guldberg. ♦ Kjøbenhavn, J.F. Schultz, 1814. xxiv + 479 sider
1828 Senere udgave: Robinson den Yngre. En Læsebog for Ungdommen. Med 6 Kobbere. [Oversat af J. St. Heger]. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Bog- og Papirhandler C. Steen, 1828. 350 sider, illustreret
1846 Senere udgave: Robinson den Yngre. En Læsebog for Børn. Oversat efter det 35te retmæssige Originaloplag af L. Moltke. ♦ Eibe, 1846. 355 sider
1852 Senere udgave: Robinson den Yngre. Et underholdende og lærerigt Skrift for Ungdommen. Ny Udgave, 21 Afsnit. Bearbeidet efter Campes: "Robinson der jüngere" af F. H. Hansen. Med 8 illuminerede Billeder. ♦ Odense, Miloske Boghandel, 1852. 299 sider + 8 tavler
1854-55 Senere udgave: Robinson den Yngres Hændelser. Fortalte for Børn. Oversatte paa Dansk efter Originalens fyrgetyvende Oplag [af Jos. Michaelsen]. Med 47 Illustrationer. ♦ Kbh., Kittendorff & Aagaards Forlag, 1854-55. 1-2. Deel, 393 sider, illustreret
1855 Senere udgave: Robinson den Yngre. En Læsebog for Børn. Oversat efter det otte og fyrgetyvende retmæssige Originaloplag af L. Moltke. Anden Udgave. Med 48 Illustrationer i Træsnit efter Tegninger af Ludwig Richter. ♦ Kjøbenhavn, F.H. Eibe, 1855. 1.-2. Deel, 334 sider, illustreret
1864 Senere udgave: Robinson den Yngre. En Læsebog for Børn. Oversat efter det otteogfyrgetyvende retmæssige Originaloplag af L. Moltke. Tredie Udgave. Med 48 Illustrationer i Træsnit efter Tegninger af Ludwig Richter. ♦ Kjøbenhavn, F.H. Eibe, 1864. 1.-2. Del, 334 sider, illustreret
1871 Senere udgave: Robinson den Yngre. En Fortælling for Børn. Overs. efter Joachim Heinrich Campe. Med 8 Billeder i Farvetryk. ♦ Johan Friis, [1871]. 202 sider + 8 tavler
1874 Senere udgave: Robinson den Yngre. En Læsebog for Børn. Oversat efter det otteogfyrgetyvende retmæssige Originaloplag af L. Moltke. Med 48 Illustrationer i Træsnit efter Tegninger af Ludwig Richter. Tredie [Ny!] Udgave. ♦ Kjøbenhavn, F.H. Eibes Forlag, 1874. 252 sider, illustreret
1882 Senere udgave: Robinson den Yngre. En Læsebog for Børn. Oversat efter det otteogfyrgetyvende retmæssige Originaloplag af L. Moltke. Med 48 Illustrationer i Træsnit efter Tegninger af Ludwig Richter. 4. Udg. ♦ Kjøbenhavn, Eibes Forlag, 1882. 252 sider, illustreret
1889 Senere udgave: Robinson den Yngre. En Læsebog for Børn. Oversat efter det otteogfyrgetyvende retmæssige Originaloplag af L. Moltke. Med 48 Illustrationer i Træsnit efter Tegninger af Ludwig Richter. 5. Udg. ♦ Kjøbenhavn, Eibes Forlag, 1889. 252 sider, illustreret
1900 Senere udgave: Robinson. Bearbejdet af Torvald Strøm. Illustr. af R. Christiansen. ♦ M. Truelsens Forlag, 1900. 8 billeder
1918 Senere udgave: Robinson. Bearbejdet for danske Børn af Axel Larsen. ♦ København, Vilhelm Priors kgl. Hofboghandels Forlag, 1918. 206 sider
1920 Senere udgave: Robinson. Beretning om en Drengs mærkelige Hændelser paa en øde Ø. Oversat og bearbejdet af Johannes Buchholtz. M. Tegn. af Vald. Andersen. ♦ Hasselbalch, 1920. 158 sider, 20 tavler
1943 Senere udgave: Robinson Crusoe. (Oversat og tilrettelagt af Henrik Wranér). (Illustr.: Primus Nielsen). ♦ Ungdommens Forlag, 1943. 206 sider, illustreret. (Ungdommens Bibliotek, 3)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 1, på:  Link til ekstern webside DTA
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 2, på:  Link til ekstern webside DTA
 Bog Olsen, Gottsche Hans: Poesier. Sorøe, 1791 (1791, digte) BD4:sp241

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.


pil op Til toppen af siden