Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Vilhelm Møller (1846-1904)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Dramatik Dan: Holger Danskes Hjemkomst (1865, dramatik)
 Afsnit i bog (udgiver) Fibiger, Ilia: Digtninger. Med Forfatterindens Biographi [af Mathilde Fibiger] og Portrait. [Udgivet af Vilhelm Møller]. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1867. xv + 95 sider + portræt (1867, digte) 👓
Detaljer
af Ilia Fibiger (1817-1867)
andet: Mathilde Fibiger (1830-1872)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [v-vi]: [Forord, signeret: December 1867. Vilhelm Møller].
 note til titel Side [vii]-xv: [En biographisk Skizze, signeret: Helsingør den 28de November 1867. Mathilde Fibiger].
 note til titel Side 10-95: Digte.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Fibiger, Ilia: Speilet. [Et Eventyr]. Side [1]-9 (1867, novelle(r))
af Ilia Fibiger (1817-1867)
 Artikel (noter) antologi: Efterklang. Mindre Digte af Fr. Schaldemose, N. Søtoft, C.J. Boye, Chr. Wilster, F.J. Hansen Chr. Juul, P.L. Møller, Chr. Trojel, ... i Udvalg og med biografiske Notitser af H. R. ♦ Chr. Steen & Søn, 1868 [ie: 1867]. 188 sider (1868, digte) 👓
Detaljer
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Nicolai Søtoft (1790-1844)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Christian Juul (1813-1854)
digte af P.L. Møller (1814-1865)
digte af Frederik Christian Ludvig Trojel (1815-1867)
digte af Just Homann (1819-1850)
digte af F.C. Hillerup (1793-1861)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Emanuel Nyboe (1780-1840)
digte af H.A. Timm (1800-1866)
kollaps Noter
 note til titel Fulde undertitel: mindre Digte af Fr. Schaldemose, N. Søtoft, C. I. Boye, Chr. Wilster, F. I. Hansen, Chr. Juul, P. L. Møller, Chr. Trojel, I. Homann, F. C. Hillerup, Sophus Zahle, E. Nyboe og H. A. Timm.
 note til titel Annonceret udkommet i Adresseavisen 27-11-1867.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Google Books
 Afsnit i bog (udgiver) tidsskrift: Nyt Dansk Månedsskrift. Udg. af Vilh. Møller. ♦ 1870-74. Bind 1-6 (1870-74, periodicum)
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Nyt Illustreret Ugeblad. Redigeret af Christiansen (og senere) A. Schumacher, J.C. Gerson og V. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1871-74. 1.-4. Aarg. (Nr. 13) (1871-74)
redigeret af uidentificeret
redigeret af Alexander Schumacker (1853-1932)
redigeret af Jul. Chr. Gerson (1811-1894)
 Bog antologi: Eventyrkatten. Udvalgte Eventyr for ældre og yngre Børn. Udg. af Vilhelm Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1871. 398 sider (1871, roman)
Detaljer
1883 Senere udgave: Eventyrkatten. Udvalgte Eventyr for ældre og yngre Børn. Udg. af Vilhelm Møller. 3. ill. udg. ♦ 1883. 238 sider, illustreret
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1877. 400 sider.
 Bog (oversætter) Turgénjew, I.: Rudin. En Novelle. Paa Dansk ved V. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1872. (1872, roman)
Detaljer
af Ivan Turgénjew (1818-1883, sprog: russisk)
1886 Senere udgave: Rudin. 2. Udg.
1920 i: Skrifter [2a] Senere udgave: Rudin
1924 Senere udgave: Rudin
 Bog (oversætter) Turgénjew, Iwan: Fortællinger og Skitser. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ L.A. Jørgensens Forlag, 1873-77. Bind 1-4 (1873-77, novelle(r))
Detaljer
af Ivan Turgénjew (1818-1883, sprog: russisk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 4 har omslagstitlen: Nye Fortællinger, 1. Hft. 1877 [uafsluttet].
 anmeldelse Illustreret Tidende, Årgang 19, Nr. 943 (21-10-1877), side 34 [anmeldelse af Nye Fortællinger af Iwan Turgénjew, usigneret]. Link til ekstern webside http://illustrerettidende.dk/iti/main/HaefteSide.xsql?nnoc=iti_pub&p_AargangNr=19&p_HaefteNr=943&p_SideNr=34
 Bog (oversætter) Turgenjew, I.: Helene. En Novelle. ♦ L.A. Jørgensen, 1873. (1873, tekster)
af Ivan Turgénjew (1818-1883, sprog: russisk)
 Bog (oversætter) Turgenjew, Iwan: Foraars-Bølger. En Novelle. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1873 (1873, roman)
Detaljer
af Ivan Turgénjew (1818-1883, sprog: russisk)
1889 Senere udgave: Foraars-Bølger. En Novelle. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. 2. Udg.
1909 Senere udgave: Foraarsbølger
1918 Senere udgave: Foraarsbølger. Novelle. (4. gennemsete Udg. Oversat af Vilhelm Møller). ♦ Pio, 1918. 242 soder
1920 i: Skrifter [4a] Senere udgave: Foraarsbølger
1945 Senere udgave: Foraarsbølger
kollaps Noter
 note til titel Overgik til W.L. Wulff.
 anmeldelse Aarhuus Stiftstidende 21-11-1873 [Anmeldelse].
 Bog (oversætter) Turgénjew, Iwan: Nye Billeder fra Rusland. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1874. (1874, novelle(r))
Detaljer
af Ivan Turgénjew (1818-1883, sprog: russisk)
kollaps Noter
 anmeldelse Berlingske Tidende 4-9-1874, side 1 [Anmeldelse].
kollaps Indhold

[a] Turgénjew, Iwan: Punin og Baburin (1874, novelle(r))
originaltitel: (1874)
af Ivan Turgénjew (1818-1883, sprog: russisk)

[b] Turgénjew, Iwan: En Udflugt til Skovregionen (1874, novelle(r))
af Ivan Turgénjew (1818-1883, sprog: russisk)

[c] Turgénjew, Iwan: Det levende Skelet (1874, novelle(r))
af Ivan Turgénjew (1818-1883, sprog: russisk)

[d] Turgénjew, Iwan: Efterskrift (1874, novelle(r))
af Ivan Turgénjew (1818-1883, sprog: russisk)
 Bog (oversætter) Turgénjew, I.: Røg. En Roman. Paa Dansk ved V. Møller. ♦ L.A. Møller, 1874. (1874, roman)
af Ivan Turgénjew (1818-1883, sprog: russisk)
 Bog (oversætter) antologi: Fra fremmede Forfattere. Skitser og Skildringer. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ 1875. 285 sider (1875, roman) EMP 93
Detaljer
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
kollaps Indhold

[a] Jokai, Maurus: Tampen maa først fugtes godt (1875, tekster)
af Mór Jókai (1825-1904, sprog: ungarsk)
1878 indgår i antologien: Muntre Fortællinger fra alle Lande [d] Senere udgave: Tampen maa først lægges i Blød!

[b] Pisani, Alberto: Kurven (1875, novelle(r))
af Alberto Pisani Dossi (1849-1910, sprog: italiensk)

[c] anonym: En Decembernat i London. Bearbejdelse, efter en tydsk Forfatter (1875, novelle(r))
af anonym tysk (sprog: tysk)

[d] Saltikov: Fra et russisk Fængsel (1875, tekster)
af Mikhail Saltykov-Sjtjedrin (1826-1889, sprog: russisk)

[e] Spielhagen, Friedrich: Brede Skuldre (1875, novelle(r))
af Friedrich Spielhagen (1829-1911, sprog: tysk)

[f] Gogol: Lillerussiske Landadelige (1875, tekster)
af Nikolaj Vasiljevitj Gogol (1809-1852, sprog: russisk)

[g] Cremer, I. I.: Fætteren fra Landet (1875, novelle(r))
af Jacobus Jan Cremer (1827-1880, sprog: hollandsk)

[h] Mérimée, Prosper: Djuman (1875)
af Prosper Mérimée (1803-1870, sprog: fransk)

[i] Aldrich, Thomas Bailey: En lille Slagbroder (1875, novelle(r))
af Thomas Bailey Aldrich (1836-1907, sprog: engelsk)

[j] Aldrich, Thomas Bailey: Marjorie Dav (1875, novelle(r))
originaltitel: Marjorie Daw, 1869
af Thomas Bailey Aldrich (1836-1907, sprog: engelsk)
1919 Senere udgave: Marjorie Daw. Fortælling. ♦ A/S Frederiksberg Kunstforlag [ikke i boghandlen], 1919. 24 sider
kollaps Noter
 note til titel På engelsk oprindelig publiceret 1869. Udgivet i bogform i samlingen: Marjorie Daw and other people, 1873.
 note til oversat titel Har tidligere været trykt på dansk (anden oversættelse?) i: Nær og Fjern, bind 2 (1873), nr. 50 (15-6-1873), side 5-11, med titlen: Marjorie Daw, Fortælling af T.B. Aldrich (Revue des deux mondes 1ste Juni).
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den franske oversættelse fra Revue des deux mondes på: Link til ekstern webside Google Books

[k] Puschkin, Alexander: Spader-Dame (1875, tekster)
af Aleksandr Sergejevitsch Pusjkin (1799-1837, sprog: russisk)
 Bog (oversætter) Turgénjew, I.: Skitser af en Jægers Dagbog. Paa Dansk ved V. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1875. 1-2. Del (1875, roman)
af Ivan Turgénjew (1818-1883, sprog: russisk)
 Bog (oversætter) antologi: Udvalgte Fortællinger af russiske Novellister. Oversat af Vilh. Møller. ♦ Philipsen, 1875. 225 sider (1875, novelle(r))
Detaljer
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
kollaps Indhold

[a] Tolstoj, Lev: Polykuschka (1875, novelle(r))
af Lev Nikolajevitj Tolstoj (1828-1910, sprog: russisk)

[b] Pisemskij, A. F.: Alderdom og Klogskab følges ei altid ad (1875, novelle(r))
af Alexei Pissemski (1821-1881, sprog: russisk)

[c] Gogol: Kappen (1875, novelle(r))
af Nikolaj Vasiljevitj Gogol (1809-1852, sprog: russisk)
1973 Senere udgave: Kappen. Med ill. af Kirsten Ruth Mikkelsen. Overs. af Karina Windfeld-Hansen. ♦ Aros, 1973. 55 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til oversat titel oversat fra tysk.
 Bog (oversætter) Turgénjew, Ivan: En adelig Rede. En Roman. Paa Dansk ved Vilh. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1875. (1875, roman) 👓
originaltitel: ?
Detaljer
af Ivan Turgénjew (1818-1883, sprog: russisk)
1890 Senere udgave: En adelig Rede. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af V. Pio's Boghandel, 1890. 278 sider
1910 Senere udgave: En Adelig Rede
1913 Senere udgave: En Adelig Rede. Oversat af Vilh. Møller. Ny gennemset Udg. M. Illustr. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i bogh.], 1913. 332 sider, illustreret
1920 i: Skrifter [3a] Senere udgave: En adelig Rede
1966 Senere udgave: En adelig rede
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog (oversætter) Olfers, Marie von: Noveller. Med en Indledning af Fr. Spielhagen. ♦ Bergmann & Hansen, 1876. Bd. 1-2, 320 + 335 sider (1876, novelle(r)) EMP2600
Detaljer
af Marie von Olfers (1826-1924, sprog: tysk)
forord af Friedrich Spielhagen (1829-1911, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Oversættelse af noveller fra de to samlinger: Novellen, 1872 og Neue Novellen, 1876.
 note til oversat titel Bind 1, side 3-21: Marie v. Olfers Noveller. En æsthetisk Studie af Friedrich Spielhagen. Overs. efter Paul Lindaus ugeskrift "Die Gegenwart", marts 1876.
 note om oversættelse Forordet til "Under Hjemmets Tag", 1879, anfører at det også er Vilhelm Møller der har oversat denne første samling oversatte noveller.
kollaps Indhold

[1a] Olfers, Marie von: Jomfru Modeste (1876, novelle(r))
af Marie von Olfers (1826-1924, sprog: tysk)

[1b] Olfers, Marie von: De Forlovede (1876, novelle(r))
af Marie von Olfers (1826-1924, sprog: tysk)

[1c] Olfers, Marie von: Ejendom (1876, novelle(r))
af Marie von Olfers (1826-1924, sprog: tysk)

[1d] Olfers, Marie von: Jeremias og den smukke Vincenzia (1876, novelle(r))
af Marie von Olfers (1826-1924, sprog: tysk)

[2a] Olfers, Marie von: Nattefrost (1876, novelle(r))
af Marie von Olfers (1826-1924, sprog: tysk)
1912 Senere udgave: Nattefrost. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i Bogh.], 1912. 128 sider

[2b] Olfers, Marie von: Lille Fru Eva (1876, novelle(r))
af Marie von Olfers (1826-1924, sprog: tysk)

[2c] Olfers, Marie von: Regine (1876, novelle(r))
af Marie von Olfers (1826-1924, sprog: tysk)
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Nutiden i Billeder og Text, illustreret Familieblad. ♦ 1876-90 (1876-90, periodicum)
Detaljer
redigeret af Richard Kaufmann (1846-1894)
kollaps Noter
 note til titel Redigeret af Richard Kaufmann indtil 1884. 1877-84 sammen med Vilhelm Møller, derefter var Vilhelm Møller eneredaktør.
 Bog (oversætter) Aldrich, Thomas Bailey: [»Nær og Fjern«s Novelle-Bibliothek [2c]] En slem Drengs Historie (1876, roman) EMP 97
del af: Nær og Fjern
Detaljer
af Thomas Bailey Aldrich (1836-1907, sprog: engelsk)
1876 1. udgave: En slem Drengs Historie. Ved A.T.J. [ie: A. Th. Jacobsen]. ♦ Helsingør, 1876
kollaps Noter
 note til oversat titel Oprindelig trykt i: Nær og Fjern, bind 5 (1875-76), nr. 178 (10-14), nr. 179 (8-13), nr. 180 (8-12), nr. 181 (6-9), nr. 182 (3-5), nr. 183 (7-9), nr. 184 (9-11), nr. 185 (11-14), nr. 186 (8-11), nr. 187 (7-11) nr. 188 (6-11), nr. 189 (7-11), nr. 190 (6-10), nr. 191 (8-11), nr. 192 (5-10).
 Bog (oversætter) Turgenjew, I.: Fædre og Sønner. Paa Dansk ved V. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1876. (1876, roman)
originaltitel: Ottsy i deti, 1862
Detaljer
af Ivan Turgénjew (1818-1883, sprog: russisk)
1920 i: Skrifter [3b] Senere udgave: Fædre og Sønner
1924 Senere udgave: Fædre og Sønner
1946 Senere udgave: Fædre og Sønner
1965 Senere udgave: Fædre og sønner
1971 Senere udgave: Fædre og sønner. På dansk fra russisk ved Ingeborg Johansen. ♦ Gyldendal, 1971. 226 sider
1973 Senere udgave: Patroj kaj filoj. El la rusa lingvo tradukis Kazimierz Bein (Kabe). 3'represo. ♦ Dansk Esperanto Forlag, 1973. 215 sider
 Bog (oversætter) Sacher-Masoch: Kains Arv. Noveller. Kjærligheden. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ 1876. 16 + 419 sider (1876, novelle(r)) EMP2694
originaltitel: Das Vermächtnis Kains, 1874
Detaljer
af Leopold von Sacher-Masoch (1836-1895, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 1-16: Indsat ark, dels med "Franske og tydske Kritiker over "Kains Arv"" (side 1-13), dels reklamer for andre bøger fra samme forlag.
 note til oversat titel Oversættelsen forkortet.
 note til oversat titel Efter hver novelle "Anmærkninger" af forfatteren.
kollaps Indhold

[a] Sacher-Masoch: Kains Arv (1876, novelle(r))
af Leopold von Sacher-Masoch (1836-1895, sprog: tysk)

[ab] Sacher-Masoch: Vandreren. Prolog. (1869) (1876, novelle(r))
af Leopold von Sacher-Masoch (1836-1895, sprog: tysk)

[b] Sacher-Masoch: Kjærligheden (1876, novelle(r))
af Leopold von Sacher-Masoch (1836-1895, sprog: tysk)

[ba] Sacher-Masoch: Don Juan fra Kolomea. 1864 (1876, novelle(r))
af Leopold von Sacher-Masoch (1836-1895, sprog: tysk)

[bb] Sacher-Masoch: Kapitulanten. 1867 (1876, novelle(r))
af Leopold von Sacher-Masoch (1836-1895, sprog: tysk)

[bc] Sacher-Masoch: Maaneskinsnatten. 1868 (1876, novelle(r))
af Leopold von Sacher-Masoch (1836-1895, sprog: tysk)

[bd] Sacher-Masoch: Marzella eller Eventyret om Lykken. 1870 (1876, novelle(r))
af Leopold von Sacher-Masoch (1836-1895, sprog: tysk)
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Nutidens Romanbibliothek. Redig. af V. Møller og R. Kaufmann. (1-2 Aarg. à 2 Bd.). ♦ "Nutiden", 1878-79. (1878-79, periodicum)
redigeret af Richard Kaufmann (1846-1894)
 Bog (oversætter) Turgénjew, I.: Det unge Rusland. Roman. Paa Dansk ved V. Møller. ♦ Philipsen, 1878. (1878, roman)
Detaljer
af Ivan Turgénjew (1818-1883, sprog: russisk)
kollaps Noter
 anmeldelse Fyens Stiftstidende 31-10-1877, side 2 [Anmeldelse af første Hefte].
 Bog (oversætter) Gréville, Henry: Kjærlighed i Rusland. Fire Fortællinger. Overs. med Forfatterindens Tilladelse, af Vilhelm Møller. ♦ 1879. 281 sider (1879, novelle(r)) EMP4106
Detaljer
af Alice Durand (1842-1902, sprog: fransk)
kollaps Indhold

[a] Gréville, Henry: Ind over Marken (1879, novelle(r))
originaltitel: A travers champs. Autour d'un phare, 1877
af Alice Durand (1842-1902, sprog: fransk)

[b] Gréville, Henry: Vera (1879, novelle(r))
originaltitel: Vera, 1877
af Alice Durand (1842-1902, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Nouvelles russes, 1877.

[c] Gréville, Henry: Ene i Livet (1879, novelle(r))
originaltitel: Anton Malissof, 1877
af Alice Durand (1842-1902, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Nouvelles russes, 1877.

[d] Gréville, Henry: En Landsbyhistorie (1879, novelle(r))
originaltitel: Stéphane Makarief, 1877
af Alice Durand (1842-1902, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Nouvelles russes, 1877.
 Bog (oversætter) Turgénjew, Iwan: Smaa Fortællinger. Paa Dansk ved V. Møller. 2. Udg. ♦ L.A. Jørgensen, 1879. (1879, novelle(r))
af Ivan Turgénjew (1818-1883, sprog: russisk)
 Afsnit i bog (udgiver) Olfers, Marie von: Under Hjemmets Tag. Nye Noveller. Udg. af Vilhelm Møller. ♦ 1879. 343 sider (1879, novelle(r)) EMP2601
Detaljer
af Marie von Olfers (1826-1924, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel De to første noveller giver sammen med den tidligere samling oversættelser en komplet oversættelse af Novellen, 1872, og Neue Novellen, 1876. De to sidste noveller er oversat efter tyske tidsskrifter.
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: [Forord (denne bog er overs. af samme oversætter som Noveller, 1876)].
kollaps Indhold

[a] Olfers, Marie von: Fornuftsgiftermaalet (1879, novelle(r))
af Marie von Olfers (1826-1924, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton (måske anden oversættelse) i Aarhuus Stiftstidende fra 21-9-1876 til 7-10-1876 i 10 afsnit, under titlen: Fornuftgiftermaal. (Novelle af Marie von Olfers).
 url Fuld visning af den danske oversættelse i Aarhuus Stiftstidende på: Link til ekstern webside Mediestream

[b] Olfers, Marie von: Mon han kan gifte Fikke? (1879, novelle(r))
af Marie von Olfers (1826-1924, sprog: tysk)

[c] Olfers, Marie von: Klude-Dronningen (1879, novelle(r))
af Marie von Olfers (1826-1924, sprog: tysk)

[d] Olfers, Marie von: Hustru og Barn (1879, novelle(r))
af Marie von Olfers (1826-1924, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Reid, Mayne: Skalpjægerne. Fortælling fra det fjerne Vesten. Bearbejdelse for Ungdommen af Br. Hoffmann. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. Med Farvetryks-Illustrationer efter Originaltegninger af C. Koch. ♦ 1880. 175 sider + 5 farvelagte tavler (1880, tekster) EMP1169
originaltitel: Die Skalpjäger. Erzählung aus dem fernen Westen. Für die Jugend bearb. von Br. Hoffmann.
Detaljer
af (Thomas) Mayne Reid (1818-1883, sprog: engelsk)
bearbejdelse: Br. Hoffmann (sprog: tysk)
1857 1. udgave: Scalpeer-Jægerne. Romantisk Eventyr i Mexico. ♦ 1857. Deel 1-2
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversat efter: Die Skalpjäger. Erzählung aus dem fernen Westen. Für die Jugend bearb. von Br. Hoffmann. Mit 5 Farbendr. Illustr... von C. Koch, 1880.
 Bog (oversætter) Turgénjew, I.: Ungdomsskrifter. Paa Dansk ved V. Møller. ♦ Philipsen, 1880. (1880, tekster)
af Ivan Turgénjew (1818-1883, sprog: russisk)
 Bog (oversætter) Gréville, Henry: Dosia. En Fortælling. Overs. med Forfatterens Tilladelse, af Vilhelm Møller. Efter Originalens 23de Oplag. ♦ 1880. 190 sider (1880, roman) EMP4110
originaltitel: Dosia, 1876
Detaljer
af Alice Durand (1842-1902, sprog: fransk)
1896 Senere udgave: Dosia. Fortælling. Overs. af L. Swendsen. ♦ Holbæk, [Holbæk Amts Avis], 1896. 295 sider
1902 Senere udgave: Dosia. 2. Udg. ♦ Det nordiske Forlag - Forlaget Ernst Bojesen, 1902. 192 sider
1911 Senere udgave: Dosia
 Bog (oversætter) Gréville, Henry: Sonia. En Fortælling. Overs. med Forfatterindens Tilladelse, af Vilhelm Møller. Efter Originalens 17de Oplag. ♦ 1881. 258 sider (1881, roman) EMP4115
originaltitel: Sonia, 1877
af Alice Durand (1842-1902, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Tolstoy, A.: Fra Ivan den Grusommes Tid. Fyrst Serebræny. Overs. af V. Møller. Schou, 1882 (1882, roman)
Detaljer
af Aleksej Tolstoj (1817-1875, sprog: russisk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Overgik til J.L. Wulff.
kollaps Indhold

[b] Tolstoy, A.: Fyrst Serebræny (1882, roman)
af Aleksej Tolstoj (1817-1875, sprog: russisk)
 Bog (oversætter) Ferry, Gabriel: »Hvide-Ørn« eller Guldsøgerne. Bearbejdelse for Ungdommen af Br. Hoffmann. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. Med 5 Farvetryks-Illustrationer efter Originaltegninger af C. Koch. ♦ 1882. 171 sider, kvartformat (1882, roman) EMP3786
Detaljer
af Louis-Gabriel-Ferry Bellemare (1809-1852, sprog: fransk)
bearbejdelse: Br. Hoffmann (sprog: tysk)
1852 1. udgave: Guldsøgerne. Overs. fra Fransk af V. Herrmann. ♦ 1852. 856 sider
 Bog (oversætter) Gottheil, W.: Kjøbenhavnske Æventyr. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ 1882. 159 sider (1882, novelle(r)) EMP1987
originaltitel: Berliner Märchen, 1881
Detaljer
af Walter Gottheil (1860-1885, sprog: tysk)
kollaps Indhold

[a] Gottheil, W.: Kongen og Spurve-Generalen fra Amalienborg Plads (1882, novelle(r))
af Walter Gottheil (1860-1885, sprog: tysk)

[b] Gottheil, W.: Kinesiske Gesandter i Kjøbenhavn (1882, novelle(r))
af Walter Gottheil (1860-1885, sprog: tysk)

[c] Gottheil, W.: Den falske Kanariefugl (1882, novelle(r))
af Walter Gottheil (1860-1885, sprog: tysk)

[d] Gottheil, W.: Æventyret om Bankos Aand (1882, novelle(r))
af Walter Gottheil (1860-1885, sprog: tysk)

[e] Gottheil, W.: "Lattermild" (1882, novelle(r))
af Walter Gottheil (1860-1885, sprog: tysk)

[f] Gottheil, W.: Juleaften (1882, novelle(r))
af Walter Gottheil (1860-1885, sprog: tysk)

[g] Gottheil, W.: Den fattige Drengs Jule-Drøm. (Fortsættelse af det foregaaende Æventyr) (1882, novelle(r))
af Walter Gottheil (1860-1885, sprog: tysk)

[h] Gottheil, W.: Flagermusen, som vilde lære at synge (1882, novelle(r))
af Walter Gottheil (1860-1885, sprog: tysk)

[i] Gottheil, W.: Djævle-Ungens Fødselsdag (1882, novelle(r))
af Walter Gottheil (1860-1885, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Zola, Emile: »Mukkerten«. (L'Assommoir). Overs. ved N.J. Berendsen og Vilh. Møller. ♦ 1882. 736 sider (1882, roman) EMP4829
Detaljer
af Émile Zola (1840-1902, sprog: fransk)
oversat af N.J. Berendsen (1849-1920)
1880 1. udgave: Agnes eller Drankerens Datter. Skildringer af Folkelivet i Kjøbenhavn. Lokaliseret Bearbejdelse ved Anton Meier. (Efter Émile Zolas Roman L'Assommoir). ♦ 1880. 831 s., ill.
kollaps Noter
 note til oversat titel 1 upagineret side: Note [signeret "Overs."].
 Tekster antologi: Dansk Folke-Kalender for 1883. Redigeret af Vilhelm Møller. ♦ Hoffenberg & Trap, 1882. 156 sider, illustreret (1883)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Kun denne årgang udkom.
 Bog (udgiver) antologi: Eventyrkatten. Udvalgte Eventyr for ældre og yngre Børn. Udg. af Vilhelm Møller. 3. ill. udg. ♦ 1883. 238 sider, illustreret (1883, roman)
Detaljer
1871 1. udgave: Eventyrkatten. Udvalgte Eventyr for ældre og yngre Børn. Udg. af Vilhelm Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1871. 398 sider
 Bog (oversætter) Reid, Mayne: Buskdrengene. Oplevelser og Æventyr fra Sydafrika. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. Med Farvetryks Omslag og otte Billeder. ♦ 1884. 159 sider (1884, roman) EMP1170
Detaljer
af (Thomas) Mayne Reid (1818-1883, sprog: engelsk)
1856 1. udgave: Buskdrengene eller En Caplandsmand og hans Families Historie og Eventyr i Sydafrikas vilde Karooer. Overs. fra Engelsk af Ferd. C. Sørensen. Med to Illustrationer. ♦ 1856. 293 sider + 2 tavler
 Bog (oversætter) Brontë, Charlotte: Jane Eyre. Roman. Dansk Bearbejdelse ved Vilhelm Møller. ♦ Erslevs Forlag, 1884. 288 sider (1884, roman) EMP 315
Detaljer
af Charlotte Brontë (1816-1855, sprog: engelsk)
1850 1. udgave: Jane Eyre eller en Gouvernantes Memoirer. Af Currer Bell. Efter det Engelske. ♦ 1850. Deel 1-3, 278 + 275 + 297 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 17-11-1884, side 1 [Anmeldelse, signeret: P.N.].
 Bog (oversætter) Turgenjew, Iwan: Sidste Digtninger. Paa Dansk ved V. Møller. ♦ 1884. Gyldendal (1884, roman)
af Ivan Turgénjew (1818-1883, sprog: russisk)
 Bog (oversætter) Gréville, Henry: Skitser. Overs. med Forfatterindens Tilladelse, af Vilhelm Møller. Med Henry Grévilles Portræt og Biografi. ♦ 1884. x + 175 sider + 1 portræt (1884, novelle(r)) EMP4119
originaltitel: Croquis, 1880
Detaljer
af Alice Durand (1842-1902, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side v-ix: Henry Gréville [signeret "V.M."].
kollaps Indhold

[a] Gréville, Henry: Min første Kjærlighed (1884, novelle(r))
af Alice Durand (1842-1902, sprog: fransk)

[b] Gréville, Henry: Den melankolske Vals (1884, novelle(r))
af Alice Durand (1842-1902, sprog: fransk)

[c] Gréville, Henry: Lina (1884, novelle(r))
af Alice Durand (1842-1902, sprog: fransk)

[d] Gréville, Henry: Stævnemødet (1884, novelle(r))
af Alice Durand (1842-1902, sprog: fransk)

[e] Gréville, Henry: Jødinden i Rudnia (1884, novelle(r))
af Alice Durand (1842-1902, sprog: fransk)

[f] Gréville, Henry: Lebedka (1884, novelle(r))
af Alice Durand (1842-1902, sprog: fransk)

[g] Gréville, Henry: Nikitas 25 Rubler (1884, novelle(r))
af Alice Durand (1842-1902, sprog: fransk)

[h] Gréville, Henry: Firmaet Reimer (1884, novelle(r))
af Alice Durand (1842-1902, sprog: fransk)

[i] Gréville, Henry: En russisk Moder (1884, novelle(r))
af Alice Durand (1842-1902, sprog: fransk)

[j] Gréville, Henry: En Sammensvorens Lidelser (1884, novelle(r))
af Alice Durand (1842-1902, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Reid, Mayne: Den Fredløse. Fortælling fra det nordlige Mexiko. Bearbeidelse for Ungdommen af Otto Hoffmann. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. Med Farvetryks-Billede efter Akvarel af Gust. Bartsch. ♦ 1885. 136 sider + 1 farvelagt tavle (1885, roman) EMP1171
originaltitel: The white squaw, 1870
Detaljer
af (Thomas) Mayne Reid (1818-1883, sprog: engelsk)
bearbejdelse: Otto Hoffmann (sprog: tysk)
illustrationer af Gustav Bartsch (1821-1906, sprog: tysk)
1919 Senere udgave: Den Fredløse. Fortælling fra det nordlige Meksiko. Bearbejdelse for Ungdommen. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1919. 176 sider
1931 Senere udgave: Den Fredløse. Fortælling fra det nordlige Meksiko. (3. noget forkortede Udg.). ♦ Gyldendal, 1931. 96 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversat efter: Otto Hoffmann: Der weiße Häuptling. Eine Saga von Nord Mexiko. Nach Mayne-Reid für die reifere Jugend bearbeitet, 1875.
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: To Byer. Dansk Bearbejdelse, gjennemset af Vilhelm Møller. Med Illustrationer. ♦ W.L. Wulff, 1886. 379 sider, illustreret (1886, roman) EMP 542
del af: Nutiden
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
illustrationer af Anonym
1859 i: Samtlige Værker [24a] 1. udgave: En Fortælling om to Byer. I tre Bøger. ♦ Eibe, 1859. 432 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Oprindelig trykt som fortløbende roman i: Nutiden i Billeder og Text, illustreret Familieblad, fra 20-9-1885 til 19-9-1886.
 note til oversat titel Note til føljetonen: Dansk Bearbejdelse gjennemset af Vilhelm Møller.
 note til oversat titel Note på titelblads bagside: Har ikke sammenholdt "Andenmands" overs. med originalen, men "foretaget sammendragninger og eftergaaet Sproget" [signeret V.M.].
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Norden. Illustreret skandinavisk Revue. Redakt.: G. af Geijerstam, H. Jæger, V. Møller. ♦ Ernst Bojesens Kunstforlag, 1886-87. 6 Hefter (1886-87, periodicum)
redigeret af Gustaf af Geijerstam (1858-1909, sprog: svensk)
redigeret af Henrik Jæger (1854-1895, sprog: norsk)
 Bog (oversætter) Lindau, Rudolf: Fine Folk. Roman. Overs. af Vilhelm Møller. ♦ V. Pio, 1887. 278 sider (1887, roman) EMP2424
originaltitel: Gute Gesellschaft, 1879
Detaljer
af Rudolf Lindau (1829-1910, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3-4: [Forord signeret V.M. (om R.L.)].
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Berlingske Tidende 26-11-1887, Aften, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Bürger, Lucian: Kai Lynge. Historisk Roman fra Kristian IV's Tid. Overs. af Vilh. Møller. ♦ 1888. 272 sider (1888, roman) EMP2588
originaltitel: ?
af Charlotte Niese (1854-1935, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Wallace, Lewis: Ben Hur. En Fortælling fra Kristi Tid. Paa Dansk ved Vilh. Møller. ♦ 1888. 304 sider (1888, roman) EMP1405
originaltitel: Ben Hur, 1880
Detaljer
af Lewis Wallace (1827-1905, sprog: engelsk)
1894 Senere udgave: Ben Hur. En Fortælling fra Kristi Tid. Paa dansk ved Vilh. Møller. Med 60 Illustrationer. ♦ Kjøbenhavn, Georg Chr. Ursins Efterfølger (J. Holm), 1894. Kvartformat, 252 sider, illustreret
1899 Senere udgave: Ben Hur. En historisk Fortælling. Ved Julie Meyn. Autoriseret Udgave. ♦ Hagerup, 1899. 462 sider
1902 Senere udgave: Ben Hur. En Fortælling fra Kristi Tid. Fra Engelsk. ♦ C.B. Kiær, 1902. 510 sider
1907 Senere udgave: Ben Hur. En historisk Fortælling. Ved Julie Meyn. Gennemset af Zakarias Nielsen. 2. Opl. ♦ Hagerup, 1907. 296 sider
1908 Senere udgave: Ben Húr. Saga frá dögum Krists. Þýtt hefur á íslenzku Bjarni Símonarson [eftir dönsku ágripi]. ♦ Reykjavík, Guðm. Gamalíelsson, 1908. 320 sider
1912 Senere udgave: Ben Hur. Historisk Fortælling fra Kristi Tid. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1912. 380 sider
1914 Senere udgave: Ben Hur. ♦ Forlaget "Europa", 1914. 320 sider
1919 Senere udgave: Ben Hur. En Fortælling fra Kristi Tid. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. 8. Opl. ♦ Gyldendal, 1919. 236 sider
1944 Senere udgave: Ben Hur
1955 Senere udgave: Ben Hur. En historisk fortælling fra Kristi tid. Overs. fra amerikansk. Med ill. af Svend Otto. ♦ Samleren, 1955. 224 sider
1959 Senere udgave: Ben Hur
1960 Senere udgave: Ben Hur. En fortælling fra Kristi tid. Overs. fra amerikansk af Clara Hammerich. Ill. fra MGM-filmen af samme navn. ♦ Gad, 1960. 337 sider, 12 tavler
1962 Senere udgave: Ben Hur. En historisk fortælling fra Kristi tid. Med ill. af Svend Otto. ♦ Samleren, [1962]. 224 sider, illustreret. (Samlerens Lommebøger)
1972 Senere udgave: Ben Hur. ♦ Interpresse, 1972. 48 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til oversat titel Sidste side: Anmærkninger [ordforklaringer].
 note om oplag Andet Oplag, 1888. 304 sider.
 note om oplag Tredje Oplag, 1891. 234 sider.
 url film Filmatiseret flere gange, første gang 1907. Artikel om bogen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog (oversætter) Turgenjew, Iwan: Foraars-Bølger. En Novelle. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. 2. Udg. (1889, roman)
Detaljer
af Ivan Turgénjew (1818-1883, sprog: russisk)
1873 1. udgave: Foraars-Bølger. En Novelle. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1873
 Bog (oversætter) Turgénjew, Ivan: En adelig Rede. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af V. Pio's Boghandel, 1890. 278 sider (1890, roman) 👓
Detaljer
af Ivan Turgénjew (1818-1883, sprog: russisk)
1875 1. udgave: En adelig Rede. En Roman. Paa Dansk ved Vilh. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1875.
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om oplag 2. Oplag, 1890.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog (oversætter) Greville, Henry: Dosias Datter. Fortælling. Overs., med Forfatterens Tilladelse, af Vilhelm Møller. Efter Originalens 17de Oplag. ♦ 1890. 209 sider (1890, roman) EMP4121
originaltitel: La fille de Dosia, 1887
af Alice Durand (1842-1902, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Wallace, Lewis: Den lyse Gud. Roman om Mexikos Erobring. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ 1891. 320 sider (1891, roman) EMP1406
originaltitel: The fair god, 1873
Detaljer
af Lewis Wallace (1827-1905, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Upagineret side: Anmærkninger.
 note til oversat titel Hertil udkom: L. Kragballe: Svar til V. Møller paa hans Artikel i "Dagens Nyheder" ang. hans Oversættelse af L. Wallace "Den lyse Gud", 1892. Kragballe, Ludvig Ludvig Kragballe
 Bog (oversætter) Gréville, Henry: Raissa. Fortælling. Overs., med Forfatterindens Tilladelse, af Vilhelm Møller. Efter Originalens 28de Oplag. ♦ 1891. 315 sider (1891, roman) EMP4124
Detaljer
af Alice Durand (1842-1902, sprog: fransk)
1879 1. udgave: Raissas Prøvelser. "Aftenpostens" Feuilleton. ♦ 1879. 479 sider
 Bog (oversætter) Kipling, Rudyard: Engelskmænd i Indien. Korte Historier. Paa Dansk ved Alfred Ipsen og Vilhelm Møller. ♦ 1891. 363 sider (1891, roman) EMP 897
originaltitel: Plain tales from the hills, 1890
Detaljer
af Rudyard Kipling (1865-1936, sprog: engelsk)
oversat af Alfred Ipsen (1852-1922)
1906 i: Romaner og Fortællinger [5] Senere udgave: Engelskmænd i Indien. 2. Opl. ♦ 1906. 408 sider
1919 Senere udgave: Engelskmænd i Indien. (Aut. Oversættelse for Danmark og Norge ved A. Halling. Versene oversat af Kai Friis-Møller). (5. Udg.). ♦ Pio, 1919. 384 sider
1926 Senere udgave: Engelskmænd i Indien
1936 i: Værker i Udvalg [4] Senere udgave: Engelskmænd i Indien. Overs. fra Engelsk efter »Plain tales from the hills« af Jesper Ewald og Arne Stevns. Kbh., Gyldendal, 1936. 324 sider
 Bog (oversætter) Gréville, Henry: Kleopatra. Fortælling. Overs., med Forfatterens Tilladelse, af Vilhelm Møller. Efter Originalens 15de Oplag. ♦ 1893. 287 sider (1893, roman) EMP4125
originaltitel: Cléopâtre, 1886
Detaljer
af Alice Durand (1842-1902, sprog: fransk)
1903 Senere udgave: Kleopatra. "Dannebrog"s Føljeton. ♦ [ikke i Bogh.], 1903. 330 sider
 Bog (oversætter) Wallace, Lewis: Ben Hur. En Fortælling fra Kristi Tid. Paa dansk ved Vilh. Møller. Med 60 Illustrationer. ♦ Kjøbenhavn, Georg Chr. Ursins Efterfølger (J. Holm), 1894. Kvartformat, 252 sider, illustreret (1894, roman) EMP1405
Detaljer
af Lewis Wallace (1827-1905, sprog: engelsk)
1888 1. udgave: Ben Hur. En Fortælling fra Kristi Tid. Paa Dansk ved Vilh. Møller. ♦ 1888. 304 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Sidste side: Anmærkninger [ordforklaringer].
 note om oplag 7. Oplag, 1908. 276 sider.
 Bog (oversætter) Lindau, Rudolf: Herregaardens Hemmelighed og Gæsten. To Noveller. Paa Dansk ved Vilh. Møller. ♦ 1894. 304 sider (1894, novelle(r)) EMP2425
Detaljer
af Rudolf Lindau (1829-1910, sprog: tysk)
kollaps Indhold

[b] Lindau, Rudolf: Gæsten (1894, novelle(r))
originaltitel: Der Gast, 1883
af Rudolf Lindau (1829-1910, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 28-3-1885 til 3-5-1885 i 20 afsnit, under titlen: Gjæsten. Roman af Rudolph Lindau.
 url Fuld visning af den danske oversættelse i Aarhuus Stiftstidende på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Oliver Twist (1898, roman) EMP 547
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1840 1. udgave: Oliver Twist eller en Vaisenhuusdrengs Levnetsløb. Efter det Engelske overs. af Ludvig Jordan. ♦ Jordan, 1840. Deel 1-3, 206 + 223 + 220 sider
 Bog (oversætter) Reid, Mayne: Skalpjægerne. Fortælling fra det fjerne Vesten. Bearb. f. Ungdommen af Br. Hoffmann. Paa Dansk ved V. Møller. 2. Udg. ♦ Ursin, 1903. 176 sider (1903, børnebog)
serietitel: Ursins Bibliothek for Ungdommen, 1
Detaljer
af (Thomas) Mayne Reid (1818-1883, sprog: engelsk)
bearbejdelse: Br. Hoffmann (sprog: tysk)
1857 1. udgave: Scalpeer-Jægerne. Romantisk Eventyr i Mexico. ♦ 1857. Deel 1-2
 Afsnit i bog (redigeret) Twain, Mark: Mark Twain i Udvalg. Ved Vilh. Møller [bind 2-4: Ved Bering Liisberg]. Med Illustrationer af Alfred Schmidt. ♦ Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1904-05. [Bind] I-IV (1904-05, novelle(r))
Detaljer
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
redigeret af H.C. Bering Liisberg (1854-1929)
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 1: Ved Vilh. Møller. Bind 2-4: Ved Bering Liisberg.
kollaps Indhold

[1] Twain, Mark: Skøre Ho'der udenlands. ♦ 1904. 176 sider, 10 farvetryk (1904, tekster)
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel På omslaget: 1905.

[2] Twain, Mark: Med Knytnæve og godt Humør. ♦ 1905. 196 sider, 8 farvetryk (1905, tekster)
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

[3] Twain, Mark: Løse Blade af min Skitsebog. ♦ 1905. 196 sider, 8 farvetryk (1905, tekster)
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

[4] Twain, Mark: Med Lod og Line. ♦ 1905. 192 sider, 4 farvetryk (1905, tekster)
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Turgenjew, Ivan: Af en Jægers Dagbog. Paa Dansk ved Vilh. Møller. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1910. 380 sider (1910, roman)
af Ivan Turgénjew (1818-1883, sprog: russisk)
 Bog (oversætter) Turgenjew, Ivan: Af en Jægers Dagbog. Paa Dansk ved Vilh. Møller. ♦ John Martin, 1912. 192 sider (1912, roman)
serietitel: Martins Halvkrone Udgave, 44
af Ivan Turgénjew (1818-1883, sprog: russisk)
 Bog (oversætter) Olfers, Marie von: Nattefrost. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i Bogh.], 1912. 128 sider (1912, novelle(r))
Detaljer
af Marie von Olfers (1826-1924, sprog: tysk)
1876 i: Noveller [2a] 1. udgave: Nattefrost
kollaps Noter
 note om oversættelse Nordisk Boghandlertidende, 1913, side 395: Kunstforlaget Danmark havde eftertrykt en Novelle af Marie von Olfers "Nattefrost" fra den af Vilhelm Møller i 1876 udgivne Samling af den tyske Forfatterindes NOveller. Sagen ordnedes i Mindelighed ved, at Kunstforlaget "Danmark" betalte en Erstatning paa 1500 Kr., som med Fradrag af Omkostningerne tilfaldt de forurettede, nemlig Etatsraad Thomas Møller paa Vilhelm Møllers Arvingers Vegne og Boghandler Axel Andersen ...
 Bog (oversætter) Turgenjew, Ivan: En Adelig Rede. Oversat af Vilh. Møller. Ny gennemset Udg. M. Illustr. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i bogh.], 1913. 332 sider, illustreret (1913, roman)
serietitel: Litteraturens Mesterværker, 7
Detaljer
af Ivan Turgénjew (1818-1883, sprog: russisk)
illustrationer af Anonym
1875 1. udgave: En adelig Rede. En Roman. Paa Dansk ved Vilh. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1875.
 Bog (oversætter) Turgenjev, Ivan: Foraarsbølger. Novelle. (4. gennemsete Udg. Oversat af Vilhelm Møller). ♦ Pio, 1918. 242 soder (1918, roman)
serietitel: Pios Verdensklassikere
Detaljer
af Ivan Turgénjew (1818-1883, sprog: russisk)
1873 1. udgave: Foraars-Bølger. En Novelle. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1873
 Bog (oversætter) Wallace, Lewis: Ben Hur. En Fortælling fra Kristi Tid. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. 8. Opl. ♦ Gyldendal, 1919. 236 sider (1919, børnebog)
Detaljer
af Lewis Wallace (1827-1905, sprog: engelsk)
1888 1. udgave: Ben Hur. En Fortælling fra Kristi Tid. Paa Dansk ved Vilh. Møller. ♦ 1888. 304 sider
kollaps Noter
 note om oplag 12. Oplag, 1934. 224 sider.
 Bog (oversætter) Reid, Mayne: Buskdrengene. Oplevelser og Eventyr fra Sydafrika. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1919. 200 sider (1919, børnebog)
Detaljer
af (Thomas) Mayne Reid (1818-1883, sprog: engelsk)
1856 1. udgave: Buskdrengene eller En Caplandsmand og hans Families Historie og Eventyr i Sydafrikas vilde Karooer. Overs. fra Engelsk af Ferd. C. Sørensen. Med to Illustrationer. ♦ 1856. 293 sider + 2 tavler
 Bog (oversætter) Ferry, Gabriel: Hvide Ørn eller Guldraverne. Fortælling fra det fjerne Vesten. (Bearbejdt for Ungdommen af Br. Hoffmann. Paa Dansk ved Vilh. Møller. 2. Udg.). ♦ Gyldendal, 1919. 192 sider (1919, børnebog) EMP3786
Detaljer
af Louis-Gabriel-Ferry Bellemare (1809-1852, sprog: fransk)
bearbejdelse: Br. Hoffmann (sprog: tysk)
1852 1. udgave: Guldsøgerne. Overs. fra Fransk af V. Herrmann. ♦ 1852. 856 sider
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Oliver Twist. Samfundsroman. M. Illustr. (Forkortet Udg. efter Vilhelm Møllers Oversættelse). ♦ Gyldendal, 1919. 208 sider, illustreret (1919, roman)
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1840 1. udgave: Oliver Twist eller en Vaisenhuusdrengs Levnetsløb. Efter det Engelske overs. af Ludvig Jordan. ♦ Jordan, 1840. Deel 1-3, 206 + 223 + 220 sider
 Bog (oversætter) [Münchhausen, K. F.]: Baron Münchhausens eventyr og rejser. Ill af Gustave Doré. Overs. af Vilhelm Møller. Efterskrift af Jens Kruuse. ♦ Lademann, [1974]. 212 sider, illustreret (1974, novelle(r))
af Karl Friedrich Hieronymus Freih. v. Münchhausen (1720-1797, sprog: tysk)
illustrationer af Gustave Doré (1833-1883, sprog: fransk)
efterskrift af Jens Kruuse (1908-1978)
kollaps Noter

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter)SkiftetFarcesituation i 1 Akt af Iwan Turgénjew. Oversat fra tysk af Vilhelm Møller
af Ivan Turgénjew (1818-1883, sprog: russisk)
bearbejdelse af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
(premiere 28-11-1890 på Dagmarteatret)
(oversætter)NaadsensbrødetSkuespil i 2 Akter af Ivan Turgenjev. Oversat efter Eug. Zabels tyske Bearbejdelse, af Vilhelm Møller
af Ivan Turgénjew (1818-1883, sprog: russisk)
bearbejdelse af Eugen Zabel (1851-1924, sprog: tysk)
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
(premiere 30-04-1891 på Dagmarteatret)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden