Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Johann Gottwert Müller (1743-1828)

 Om personen Oplysninger om Johann Gottwert Müller

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog pseudonym [Müller, Johann Gottwert]: Komiske Romaner. Samlede af Haandskrifter, som tilhøre den brune Mand, og Forfatteren af Siegfried von Lindenberg. [Overs. af F.A. Pflueg]. ♦ Kbh., 1786-93, Bind 1-8 (1786-93, roman) EMP2498 BD4:sp468
Detaljer
oversat af Friderich Andreas Pflueg (1726-1812)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 1, 2 upaginerede sider: Udtog af Forerindringen.
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: [13-06-1787] Udlæst Walther v. Waldheim og Emerich, hvoraf jeg længes efter Fortsættelsen.
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: [14-08-1787] Udlæst de fiire Parter af Emmerich. Og næsten længes efter Fortsettelsen.
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: [25-07-1788] Udlæst Emmerich 5te Deel. Ligesaa underholdende som de forrige.
kollaps Indhold

[1-2] pseudonym [Müller, Johann Gottwert]: Herrerne von Waldheim. ♦ Kbh., 1786. Deel 1-4, 376 + 384 sider (1786, roman)
originaltitel: Die Herren von Waldheim, 1786
oversat af Friderich Andreas Pflueg (1726-1812)

[3-6] pseudonym [Müller, Johann Gottwert]: Emmerik. ♦ Kbh., 1787-89. Deel 1-8, 408 + 390 + 355 + (202 + 228) sider (1787-89, roman)
originaltitel: Emmerich, 1786-89
oversat af Friderich Andreas Pflueg (1726-1812)

[7-8] pseudonym [Müller, Johann Gottwert]: Herr Thomas. ♦ Kbh., 1791-93. Deel 1-4, (408 sider + 1 nodebilag) + 381 sider (1791-93, roman)
originaltitel: Herr Thomas, 1790-91
oversat af Friderich Andreas Pflueg (1726-1812)
 Bog anonym [Müller, Johann Gottwert]: Siegfried von Lindenberg. Fordansket [af Fr. Andr. Pflueg]. ♦ Kbh., 1786. Deel 1-4 (i 2 bind), 320 + 348 sider (1786, roman) EMP2499 BD4:sp468
originaltitel: Siegfried von Lindenberg, 1779
Detaljer
oversat af Friderich Andreas Pflueg (1726-1812)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 2, dvs. del 3-4 er uden trykkeår.
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: [27-7-1787] Udlæst Siegfr. v. Lindenberg med Fornøielse.
 Bog pseudonym [Müller, Johann Gottwert]: Ringen. En komisk Historie skreven af Forfatteren til Siegfried von Lindenberg. [Overs. af Fr. Andr. Pflueg]. ♦ Kbh., 1788. 184 sider (1788, roman) EMP2500 BD4:sp468
originaltitel: Der Ring. Nach dem Spanischen, 1777
Detaljer
oversat af Friderich Andreas Pflueg (1726-1812)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3-12: Fortale til den første tydske Udgave.
 Samling Musæus, J. C.: Strudsfiedre. Oversat af det Tydske [af Laur. Hasse], efter J. C. Musæus og Joh. Gottwerth Müller, Forfatteren af Siegfried von Lindenberg. ♦ Kbh., 1793-94. 1-3. Bind (1793 ff, samling) BD4:sp453
originaltitel: Straußfedern
Detaljer
af Johann Karl August Musäus (1735-1787, sprog: tysk)
oversat af Lauritz Hasse (1737-1821)
kollaps Noter
 note til oversat titel Med kobberstukket vignet.
 Bog pseudonym [Müller, Johann Gottwert]: Friedrich Brack eller en Ulykkeligs Historie. Uddragen af hans egenhændige Papirer ved Forfatteren af Siegfried von Lindenberg. ♦ Kbh., 1798-99. Deel 1-4, (x + 180) + (vi + 214) + (vi + 234) + (vi + 230) sider (1798-99, roman) EMP2501 BD4:sp468
originaltitel: Friedrich Brack, 1793-95
Detaljer
oversat af Friderich Andreas Pflueg (1726-1812)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med titlen: Bibliothek for de nyeste og udvalgteste Fortællinger. 1-4 Bd. Friedrich Back eller en Ulykkeligs Historie. Sst., o.A.
 note til oversat titel Del 1, side iii-viii: Til den danske Læser [signeret "Udgiveren"].
 Afsnit i bog (udgiver) Dusch, Joh. Jac.: Die Pupille. Eine Geschichte in Briefen. Zwei Bände. Aus dem litterarischen Nachlasse des Verfaassers herausgeg. u. ergänzt vom Verfasser des Siegfried von Lindenberg [ie: Joh. Gottwerth Müller]. ♦ Altona, 1798. 1-2. Bd. (1798, roman) BD4:sp457
af Johann Jakob Dusch (1725-1787, sprog: tysk)
 Bog pseudonym [Müller, Johann Gottwert]: Selim den Lykkelige eller Orimuzds Substitut. Efter den Guzuratiske Haandskrift udg. paa Tydsk af Forfatteren til Siegfried von Lindenberg. Overs. paa Dansk ved Juliane Marie Jessen. ♦ 1800-04. Deel 1-3, 226 + 258 + 243 sider (1800-04, roman) EMP2502 BD4:sp468
originaltitel: Selim, der glückliche, 1792
Detaljer
oversat af Juliane Marie Jessen (1760-1832)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 3, 6 upaginerede sider: [Tilegnelse til "Værdigste Forældre!" signeret J.M.J.].
 note til oversat titel Del 3, 2 gange 2 upaginerede sider: Til Læseren [signeret "Oversætterinden"].

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.


pil op Til toppen af siden