Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Chr. Mølsted (1862-1930)

 Om personen Oplysninger om Chr. Mølsted

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (illustrationer) Drachmann, Holger: I Storm og Stille. Historier fra Søen. Med Illustrationer af Chr. Mølsted. Ny Udgave. ♦ Det nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1899. 115 [1] sider, illustreret. ("Frem"s Klassikerbibliothek) (1899, novelle(r)) 👓
serietitel: Frems Klassikerbibliotek
Detaljer
af Holger Drachmann (1846-1908)
1875 1. udgave: I Storm og Stille. Skizzer og Skildringer. Med Illustrationer af Forfatteren ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1875 [ie: 1874]. [6] 250 sider + 6 tavler
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Med portræt og autograf.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[s005] Drachmann, Holger: Now, Tommy! Side [5]-36 (1899, novelle(r))
af Holger Drachmann (1846-1908)
1875 indgår i: I Storm og Stille [s026] 1. udgave: Now, Tommy!

[s037] Drachmann, Holger: Flugten til Amerika. Side [37]-81 (1899, novelle(r))
af Holger Drachmann (1846-1908)
1875 indgår i: I Storm og Stille [s063] 1. udgave: Flugten til Amerika

[s082] Drachmann, Holger: Ørnen. Side [82]-95 (1899, novelle(r))
af Holger Drachmann (1846-1908)
1875 indgår i: I Storm og Stille [s231] 1. udgave: Ørnen

[s096] Drachmann, Holger: Fra Stormflodens Tid. Side [96]-115 (1899, novelle(r))
af Holger Drachmann (1846-1908)
1842- 1. udgave: Flinchs Almanak
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Flinchs Almanak for 1874, med tegninger af Forfatteren. Undertitel: En Sømandshistorie.
 Billede (illustrationer) Russel, Clark: Sø-Romaner (1908-09, børnebog)
Detaljer
af William Clark Russell (1844-1911, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Annonce i Dagens Nyheder 4-9-1908: Da næsten alle de tidligere udkomne 9 Bind nu ere udsolgte i de store 1. Oplag (i tilsammen c. 15000 Ekspl.) har Forlaget ønsket at udsende en ny, smukkere udstyret og samtidig billigere Udgave i Subskription.
Til denne Udgave har Marinemaler Chr. Melsted malet 10 Akvareller, der i udmærket Gengivelse - Farvetypografi opklæbet paa mørk Karton som særlige Kunstbilag - vil blive leveret Subskribenterne gratis. Ligeledes gratis følger med sidste Hæfte et nyt, 10. Bind: "Øen i Sydhavet", kpl. heftet i komp. Omslag.
Udkommer i (højst) 68 ugentlige Hæfter, ca. 38 paa 2 og 30 paa 1 Ark i stort 8vo med Billedbilag efter Originaler af Kunstnerne Vilh. Arnesen, Rasm. Christiansen, Carl Melsted o. fl.
 note til oversat titel Bind 8 og 9 er ikke beskrevet i Dansk Bogfortegnelse 1909-14.
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1901-08 er bind 1-3 både medtager under: Engelske Romaner og under: Børnebøger.
 anmeldelse Randers Dagblad og Folketidende 16-10-1908, side 4 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[1] Russel, Clark: En Søkadets Eventyr. Aut. dansk-norsk Udg. ved Kapt. Seidelin. ♦ E. Jespersen, 1908. 159 sider, illustreret + 1 tavle (1908, børnebog)
af William Clark Russell (1844-1911, sprog: engelsk)
oversat af C.L With-Seidelin (1850-1924)
1905 1. udgave: En Søkadets Eventyr. Aut. dansk-norsk Udg. ved Kapt. Seidelin. ♦ E. Jespersen, 1905. 143 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 3-12-1905, side 5 [Anmeldelse, signeret Hj.].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 5b (Decbr.), side 112 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 5b (Decbr.), side 117, Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.

[2] Russel, Clark: Den spanske Skonnert. Aut. dansk-norsk Udg. ved F. Bork. 2. Udg. ♦ E. Jespersen, 1908. 190 sider, illustreret + 1 tavle (1908, børnebog)
af William Clark Russell (1844-1911, sprog: engelsk)
oversat af F. Bork (1840-1917)
1902 1. udgave: Den spanske Skonnert. Aut. Bearbejdelse af F. Bork. ♦ Jul Gjellerups Forlag, 1902. 188 sider

[3] Russel, Clark: De to Sørøverkaptajner. Aut. dansk-norsk Udg. ved F. Bork. 2. Udg. ♦ E. Jespersen, 1908. 208 sider, illustreret + 1 tavle (1908, børnebog)
af William Clark Russell (1844-1911, sprog: engelsk)
oversat af F. Bork (1840-1917)
1904 1. udgave: De to Sørøverkaptajner. Aut. Bearb. ved F. Bork. ♦ E. Jespersen, 1904. 191 sider

[4] Russel, Clark: Guldskibet. ♦ E. Jespersen, 1909. 184 sider + 1 tavle (1909, børnebog)
af William Clark Russell (1844-1911, sprog: engelsk)
oversat af F. Bork (1840-1917)
1906 1. udgave: Guldskibet eller Hvorledes de ti klarede den. Aut. dansk-norsk Udg. ved F. Bork. ♦ E. Jespersen, 1906. 192 sider

[5] Russel, Clark: Den eventyrlige Lystrejse. ♦ E. Jespeersen, 1909. 156 sider, 1 tavle (1909, roman)
af William Clark Russell (1844-1911, sprog: engelsk)
oversat af F. Bork (1840-1917)
1907 1. udgave: Den eventyrlige Lystrejse. Aut. dansk-norsk Udg. ved F. Bork. ♦ E. Jespersen, 1907. 156 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 5 (Januar), side 79 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 5 (Januar), side [85], Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.

[6] Russel, Clark: »Den Sømand han maa lide«. Aut. bearbejdelse ved F. Bork. 2. Udg. ♦ 1909. E. Jespersen, 200 sider, 1 tavle (1909, roman)
af William Clark Russell (1844-1911, sprog: engelsk)
oversat af F. Bork (1840-1917)
1900 1. udgave: »Den Sømand han maa lide -«. Autoriseret Bearbeidelse ved F. Bork. ♦ Jul. Gjellerups Forlag, 1900. 182 sider, 1 tavle

[7] Russel, Clark: Is-Piraten. Et Eventyr i Stillehavet. ♦ E. Jespersen, 1909. 208 sider, 1 tavle (1909, roman)
af William Clark Russell (1844-1911, sprog: engelsk)
oversat af F. Bork (1840-1917)
1901 1. udgave: Et Eventyr i Sydhavet. Autoriseret Bearbejdelse af F. Bork. ♦ Jul. Gjellerups Forlag, 1901. 199 sider

[8] Russel, Clark: Et Mytteri paa Havet. Aut. dansk-norsk Udgave ved F. Bork. ♦ E. Jespersen, 1910. 192 sider (1910, roman)
af William Clark Russell (1844-1911, sprog: engelsk)
oversat af F. Bork (1840-1917)
1879 1. udgave: Grosvenors forlis. En Beretning om hvorledes Mandskabet gjør Mytteri og Skibet gaar under. Oversat fra det Engelske. ♦ Kristiania, Cammermeyer, 1879. 384 sider

[9] Russel, Clark: Med Briggen efter Dollars. [2. Udg.] Aut. bearbejdelse ved F. Bork (1910, roman)
af William Clark Russell (1844-1911, sprog: engelsk)
oversat af F. Bork (1840-1917)
1903 1. udgave: Med Briggen efter Dollars. Aut. Overs. ved F. Bork. ♦ Jul. Gjellerups Forlag, 1903. 184 sider

[10] Russel, Clark: Øen i Sydhavet (1909, roman)
af William Clark Russell (1844-1911, sprog: engelsk)
oversat af F. Bork (1840-1917)
1883 1. udgave: Sjømandens kjæreste. Engelsk sjøroman. Oversat af H. J. Müller. ♦ Kristiania, Alb. Cammermeyer, 1883. 492 sider
 Bog (omslag) Russell, Clark: Med Briggen efter Dollars. (Ny Udg.). Illustr. af Poul Bech. (Aut. Oversættelse for Danmark og Norge ved F. Bork). ♦ Jespersen & Pio, 1931. 224 sider, illustreret (1931, børnebog)
Detaljer
af William Clark Russell (1844-1911, sprog: engelsk)
illustrationer af Poul Bech
oversat af F. Bork (1840-1917)
1903 1. udgave: Med Briggen efter Dollars. Aut. Overs. ved F. Bork. ♦ Jul. Gjellerups Forlag, 1903. 184 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Omslaget efter Maleri af Chr. Mølsted.

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden