Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Thomas Lange (1829-1887)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Samling Lange, Th.: I Ungdommen. Skildringer. ♦ Jacob Lund, 1858. 134 sider (1858, samling)
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Lange, Th.: Ungdom (1858, novelle(r))
[b] Lange, Th.: Erindring (1858, novelle(r))
[c] Lange, Th.: Den lærde Teolog (1858, novelle(r))
[d] Lange, Th.: To Tider (1858, novelle(r))
[e] Lange, Th.: En Præst (1858, novelle(r))
1884 indgår i antologien: En Julebog [s117] Senere udgave: En Præst. Side [117]-30
1907 i: Udvalgte Skrifter [2d] Senere udgave: En Præst

[f] Lange, Th.: Paa Ballet (1858, novelle(r))
[g] Lange, Th.: Fra Skolen (1858, novelle(r))
[h] Lange, Th.: To Digtere (1858, novelle(r))
[i] Lange, Th.: I Kirken (1858, novelle(r))
[j] Lange, Th.: Forlovelse (1858, novelle(r))
 Bog Lange, Thomas: Modepræsten (1859, roman)
 Tekster Lange, Th.: Poetiske Naturer. Skildringer. Af Th. Lange, Forf. til "I Ungdommen" og "Kirken med Straatag". ♦ Kjøbenhavn, Fr. Wøldikes Forlagsboghandel, 1863. vi + [1] + 212 sider (1863, tekster) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side [iii]-vi: Forord [signeret: Forfatteren].
 note til titel Uddrag af forordet: Af en tidligere Samling har jeg med nogle Ændringer optaget to Stykker, som formentlig hørende ind under denne Samlings Titel; en Del af det Øvrige har været Trykt i "Norden" og "Fædrelandet"'s Feuilleton.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog anonym [Lange, Thomas]: "Eventyrets Land". Et Billede af Livet og Naturen ved Blaavandshuk. ♦ Schubothe, 1865. 131 sider (1865, roman)
Detaljer
1880 Senere udgave: Eventyrets Land. 3. Oplag. ♦ 1880. 189 sider + portræt
1906 i: Udvalgte Skrifter [1b] Senere udgave: Eventyrets Land
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1868.
 Bog Lange, Thomas: Kirken med Straatag (1868, roman)
 Bog Lange, Thomas: Aaen og Havet. En Historie. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel). 1870. 261 sider (1870, roman)
Detaljer
1906 i: Udvalgte Skrifter [1a] Senere udgave: Aaen og Havet
kollaps Noter
 note til titel Andet Oplag, 1872.
 url Fuld visning af 2. Oplag på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Lange, Thomas: Romantiske Skildringer. Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel). 1872. 191 sider (1872, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel [Note på upagineret side [192]:] Et Par af Stykkerne i denne Samling har været trykt i "For Romantik og Historie" og "Nyt dansk Maanedskrift". "Paa Hjerting Strand" er en Omarbejdelse af en forhen trykt Dialog.
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Lange, Thomas: De lyse Nætter (1875, roman)
del af: Verdens-romanen
 Bog Lange, Thomas: Af Livet og Naturen (1876, roman)
 Bog Lange, Thomas: Et Symposion (1877, roman)
 Bog Lange, Thomas: Nyt Liv (1879, roman)
 Bog Lange, Thomas: Eventyrets Land. 3. Oplag. ♦ 1880. 189 sider + portræt (1880, roman)
Detaljer
1865 1. udgave: "Eventyrets Land". Et Billede af Livet og Naturen ved Blaavandshuk. ♦ Schubothe, 1865. 131 sider
 Bog Lange, Thomas: Skitser og Eventyr (1881, roman)
 Bog Lange, Thomas: En Kjærlighedshistorie (1882, roman)
 Bog Lange, Thomas: Sølvbryllupet paa Højgaard (1883, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Jyllandsposten 30-10-1883, side 1 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Folkets Avis 12-11-1883, side 1 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 Tekster Lange, Thomas: [indgår i antologien: Efteraarsløv [5]] En lille Naturbetragtning (1884, tekster)
 Bog Lange, Thomas: [indgår i antologien: En Julebog [s117]] En Præst. Side [117]-30 (1884, novelle(r)) 👓
Detaljer
1858 indgår i: I Ungdommen [e] 1. udgave: En Præst
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Lange, Thomas: Fortællinger. Gyldendal, 1885 (1885, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 28-11-1885, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.].
 Bog Lange, Thomas: Jagtselskabets Fortællinger (1887, roman)
 Tekster Lange, Thomas: Udvalgte Skrifter. ♦ Gyldendal, 1906-07. 1.-2. Del, 428 + 446 sider. (Af "Gyldendals Bibl.") (1906-07, tekster)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
kollaps Indhold

[1a] Lange, Thomas: Aaen og Havet (1906, tekster)
1870 1. udgave: Aaen og Havet. En Historie. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel). 1870. 261 sider

[1b] Lange, Thomas: Eventyrets Land (1906, tekster)
1865 1. udgave: "Eventyrets Land". Et Billede af Livet og Naturen ved Blaavandshuk. ♦ Schubothe, 1865. 131 sider

[1c] Lange, Thomas: De faldende Blade (1906, tekster)
[2a] Lange, Thomas: De lyse Nætter (1907, tekster)
[2b] Lange, Thomas: En Sonnet af "Adam Homo" (1907, tekster)
[2c] Lange, Thomas: Et Portræt (1907, tekster)
[2d] Lange, Thomas: En Præst (1907, tekster)
1858 indgår i: I Ungdommen [e] 1. udgave: En Præst

[2e] Lange, Thomas: En Sommernat (1907, tekster)
[2f] Lange, Thomas: En Rus (1907, tekster)
[2g] Lange, Thomas: Hobogab og Skallingen (1907, tekster)
[2h] Lange, Thomas: Den gamle Patriark (1907, tekster)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden