Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

C.L. Kirstein (1793-1862)

 Om personen Oplysninger om C.L. Kirstein

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Daubigny [c: J. M. Th. Baudoin] og Adolph Ponjol: Huus-Undersøgelsen. [Oversat af Carl. Ludv. Kirstein]. [Kbh., 1838]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 97) (1838, dramatik) BDsupp:sp793
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 5:097
af Jean Marie Théodore Baudouin (1786-1866, sprog: fransk)
af Adolphe Poujol, f 1811 (1811-1898, sprog: fransk)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter)Hus-UndersøgelsenDrama i 1 Akt af Daubigny og A. Poujol d.y. Oversat af C.L. Kirstein
[Paa Folketeatret:] Komedie, ved A.L.C. de Coninck under Titlen: En ægte Republikaner
af Jean Marie Théodore Baudouin (1786-1866, sprog: fransk)
af Adolphe Poujol, f 1811 (1811-1898, sprog: fransk)
oversat af A.L.C. de Coninck (1814-1872)
(premiere 01-05-1837 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 13)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.


pil op Til toppen af siden