Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Johan Erichsen Jessen, f 1804 (1804-1857)

 Om personen Oplysninger om Johan Erichsen Jessen, f 1804

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Rückert, Friedrich: Tolv Brahmanske Fortællinger. Efter Friedrich Rückert. Paa Dansk gjengivne.ved John Erichsen Jessen. (Med vedføjet tydsk Text). ♦ Kjøbenhavn, I den Wahlske Boghandel, 1847. [39] sider (1847, digte)
originaltitel: Weisheit des Brahmanen, 1836-39
Detaljer
af Friedrich Rückert (1788-1866, sprog: tysk)
1877 Senere udgave: Guldblade. Hundrede og tyve Digte af Fr. Rückert. ♦ Brødrene Salmonsen, 1877. 73 sider
kollaps Noter
 note til titel Oversatte uddrag af: Weisheit des Brahmanen. Band 1-6, 1836-39.
 note til oversat titel Med dansk og tysk tekst.
 note til oversat titel Annonceret som børnebog 1855, fx Adresseavisen 17-12-1855, side 7  Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Deutsches Textarchiv
 Tekster antologi: Fra danske Forfattere. En Nyaarsgave ved Al. Schumacher. ♦ (Jul. Hoffensberg og Th. Michaelsen), 1873 [ie: 1872]. 120 sider. Pris: 72 skilling (1873, tekster)
Detaljer
redigeret af Alexander Schumacker (1853-1932)
af Carl Andersen (1828-1883)
af John Aschlund (1826-1872)
af G.E. Betzonich (1829-1901)
af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
af Carl Brosbøll (1816-1900)
af H.F. Ewald (1821-1908)
af H.C. Frederiksen, f 1840 (1840-1921)
af Jul. Chr. Gerson (1811-1894)
af Adolph Hertz (1824-1882)
af Edvard Lembcke (1815-1897)
af Anton Nielsen, f. 1827 (1827-1897)
af Theodor Kjerstrup Rumohr (1807-1884)
af Sophus Schandorph (1836-1901)
af Gottlieb Siesby (1803-1884)
af Alex Staal
af Emil Wolle (1808-1874)
andet: Constantin Hansen (1804-1880)
kollaps Noter
 note til titel Med titelkomposition af Const. Hansen.
 note til titel Folkets Avis 27-12-1872, uddrag af notits side 2: Indtægten var oprindelig bestemt for de Vandlidte, og Papiret, hvorpaa Bogen er trykt, er derfor skænket af Fabrikejer Strøyberg, ligesom Bogbinder Em. Sørensen frit har indheftet den, men da Centralkomiteen har sluttet Indsamlingen, vil Indtægten nu tilfalde: Sælges til Fordel for "Understøttelsesforeningen for Københavns 1ste, 3die, 4de, 5te og 9de Kreds [Fattigdistrikt].

pil op Til toppen af siden


pil op Til toppen af siden