Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Otto Horrebow (1769-1823)

 Om personen Oplysninger om Otto Horrebow

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Horrebow, Otto: Eventyret om Manden som greb de højeste Gevinster i Lykkehjulet. ♦ Kbh., u.A. 2 Blade (s.a., digte) BD4:sp232
 Bog (oversætter) anonym [Thomson, James]: Høsten. Sat i Musik af Haydn. Oversat af O. Horrebow. Opført i det Kgl. Musik-Akademie. [Kbh., u.A.] (s.a., digte) BD4:sp283
Detaljer
af James Thomson (1700-1748, sprog: engelsk)
musik af Joseph Haydn (1732-1809, sprog: tysk)
1803-20 1. udgave: De fire Aarstider. Sat i Musik af Haydn. Oversat af O. Horrebow
kollaps Noter
 note til oversat titel Uden Titelblad.
 note til oversat titel Findes også i anden udgave/oplag uden Titelblad og Oversætternavn, men vides at være fra [Kbh., 1821].
 Dramatik anonym [Horrebow, Otto]: Harleqvin-Præst. Et Lystspil i 2 Handlinger. ♦ Kbh., 1796 (1796, dramatik) BD4:sp329
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Af Maanedsskr. Samleren V.
 Afsnit i bog (udgiver) tidsskrift: Jerusalems Skomagers Rejse til Maanen [af Malte Conrad Bruun] og efterladte Papirer. Et Ugeskrift. [Kbh.], Windings Forlag, 1796. Første Bind (1796, periodicum) BD4:sp612
Detaljer
af Malthe Conrad Bruun (1775-1826)
kollaps Noter
 note til titel Rejsen til Maanen består af No. 1-36. Efterladte Papirer har til Titel: Jerusalems Skomagers efterladte Papirer, udg. efter hans Død af M. C. Bruun. No. 1-16, II. Bind: No. 17-46. Fra No. 6 var Otto Horrebow udgiver.
 Bog H. [ie: Horrebow, Otto]: Smigerpræsten. En Satire. ♦ Kbh., 1798 (1798, digte) BD4:sp232
 Bog (oversætter) Thomson, James: De fire Aarstider. Sat i Musik af Haydn. Oversat af O. Horrebow (1803-20, digte) BD4:sp282
Detaljer
af James Thomson (1700-1748, sprog: engelsk)
musik af Joseph Haydn (1732-1809, sprog: tysk)
1500 Senere udgave: Høsten. Sat i Musik af Haydn. Oversat af O. Horrebow. Opført i det Kgl. Musik-Akademie. [Kbh., u.A.]
1804 Senere udgave: Vaaren. Af J. Haydn. Oversat af T. Thaarup. Opført ved Hoffet i Fasten 1804. ♦ Kbh. 4 Blade
1805 Senere udgave: Sommeren. Af J. Haydn. Oversat af T. Thaarup. Opført ved Hoffet i Fasten 1805. ♦ Kbh. 4 Blade
1807 Senere udgave: Foraaret. Oversat af Pet. Foersom. ♦ Kbh., 1807
1810 Senere udgave: Vaaren. Efter Thomson. Sat i Musik af Haydn. Oversat af O. Horrebow. Opført i det vensk. Selsk. ♦ Kbh., 1810. 4 Blade
1812 Senere udgave: Vinteren. Oversat af Pet. T. Foersom. ♦ Kbh., 1812
1820 Senere udgave: Vaaren og Sommeren. Oversat af O. Horrebow. Til Musik av Jos. Haydn. Opført i Anl. af de maszmannske Søndagsskolers Høidelighed 1820. ♦ Kbh.
kollaps Noter
 note til oversat titel Vaaren-Sommeren. Opført paa d.kgl. Skueplads 2. Apr. 1803. Kbh.
 note til oversat titel Vaaren. Opført i det Harmon. Selsk. 17. Marts 1819. Kbh.
 note til oversat titel Høsten. Kbh., 1804.
 note til oversat titel Høsten. [Kbh., 1820] [Uden Titelblad og Forfatternavn].
 note til oversat titel Vinteren. [Kbh., 1820] [Uden Titelblad og Forfatternavn].
 note til oversat titel Vinteren. [U.St.o.A.] [Uden Titelblad og Forfatternavn].
 Bog (oversætter) Schilling, G. F.: Emma eller Qvinden som hun er. Overs. ved O. Horrebow. ♦ Kbh., 1803. 279 sider (1803, roman) EMP2717 BD4:sp470
originaltitel: Das Weib, wie es ist, 1800
Detaljer
af Gustav Schilling (1766-1839, sprog: tysk)
oversat af Manasse Tøxen (1768-1812)
oversat af H.G. Nyegaard (1772-1842)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: [Fortale af O. Horrebow].
 note til oversat titel Oversættelsen påbegyndt af M. Tøxen, fortsat af H.G.N. Nyegaard og afsluttet af O. Horrebow.
 Bog (oversætter) Bilderbeck, J. L. v.: Urnen i den eensomme Dal. Overs. af det Tydske ved O. Horrebow og C. F. Primon. ♦ 1804-06. Deel 1-4, (xii + 218) + 188 + 176 + 195 sider (1804-1806, roman) EMP1704 BD4:sp455
originaltitel: Die Urne im einsamen Thale, 1799
Detaljer
af Ludwig Franz von Bilderbeck (1764-1833, sprog: tysk)
oversat af Jacob Carl Frederik Primon (1763-1812)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1-2 overs. af O. Horrebow. Del 3-4 overs. af C. F. Primon.
 note til oversat titel Del 1, side iii-xii: Forfatterens Fortale.
 Bog (oversætter) Thomson: Vaaren. Efter Thomson. Sat i Musik af Haydn. Oversat af O. Horrebow. Opført i det vensk. Selsk. ♦ Kbh., 1810. 4 Blade (1810, digte) BD4:sp282
Detaljer
af James Thomson (1700-1748, sprog: engelsk)
musik af Joseph Haydn (1732-1809, sprog: tysk)
1803-20 1. udgave: De fire Aarstider. Sat i Musik af Haydn. Oversat af O. Horrebow
kollaps Noter
 note til oversat titel Opført smst. 21. Apr. 1816. Kbh. 4 Blade [Uden Oversætterens Navn].
 note til oversat titel Opført i d. kgl. musik. Selsk. [Kbh., u.A.] 4 Blade [Uden Titelblad og Forfatternavn].
 Dramatik Horrebow, Otto: Edvy og Elgive. Et Sørgespil i 5 Handlinger. ♦ Kbh., 1811 (1811, dramatik) BD4:sp329
 Bog (oversætter) pseudonym [Zschokke, Heinrich]: Prindsessen af Wolfenbüttel. Peter den Stores Sønnekone. Af Forfatteren til Alamantade. Overs. ved O. Horrebow. ♦ 1812. Deel 1-2, 131 + 166 sider (1812, roman) EMP3048 BD4:sp476
originaltitel: Die Prinzessin von Wolfenbüttel, 1804
Detaljer
af Heinrich Zschokke (1771-1848, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Forerindring [af forf.].
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Dramatik Horrebow, Otto: Anakreon. Et Skuespil med Sang i 4 Handlinger. ♦ Kbh., 1813 (1813, dramatik) BD4:sp329
 Bog Horrebow, Otto: De tolv Himmeltegn. En Nytaarsgave for Aaret 1814. ♦ Kbh. (1814, digte) BD4:sp232
 Dramatik Horrebow, Otto: Velkomsten. Et lyrisk Forspil i Anl. af Kong Frederik d. Sjettes Hjemkomst. ♦ Kbh., 1814 (1814, dramatik) BD4:sp329
 Bog Horrebow, Otto: Fabelskriveren og de tre Genier. En Krønike fra det forrige Aarhundrede. ♦ Kbh., 1816. 4 Blade (1816, digte) BD4:sp232
 Bog (oversætter) Thomson, James: Vaaren og Sommeren. Oversat af O. Horrebow. Til Musik av Jos. Haydn. Opført i Anl. af de maszmannske Søndagsskolers Høidelighed 1820. ♦ Kbh. (1820, digte) BD4:sp282
Detaljer
af James Thomson (1700-1748, sprog: engelsk)
musik af Joseph Haydn (1732-1809, sprog: tysk)
1803-20 1. udgave: De fire Aarstider. Sat i Musik af Haydn. Oversat af O. Horrebow

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.


pil op Til toppen af siden