Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Michael Heiberg (d. 1757)

 Om personen Oplysninger om Michael Heiberg

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog anonym [Heiberg, Michael]: Bonden i Brydlupsgaren. ♦ Christiania, [uden år, 18??]. 4 blade (18??, digte) BD4:sp266
Detaljer
fejlagtig tillagt: Edvard Storm (1749-1794)
1802 1. udgave: Norsk Ordsamling eller Prøve af Norske Ord og Talemaader. Tilligemed et Anhang indeholdende endeel Viser, som ere skrevne i det norske Bondesprog. Samlet og udgivet ved Laurents Hallager. ♦ Kjøbenhavn, trykt og forlagt af Sebastian Popp, 1802. xxiv + 197 sider
kollaps Noter
 note til titel Bibliotheca Danica har den anonym forfatter til Edv. Storm, Bibliotheca Norvegica anfører at visen er forfatter til sognepræst Anders Pedersen Heibergs bryllup 28-7-1734, og tidligere har været tillagt Nils Pedersen Heiberg, men at det også kan være den yngre bror Michael Heiberg.
 note til titel Tidligere trykt i: Lor. Hallager: Norsk Ordsamling, 1802. Side 163-67.
 note til titel Jævnfør Bibliotheca Norvegica nr. 2544.

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.


pil op Til toppen af siden