Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Hans Peter Holst (1811-1893)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Holst, H. P.: Fædrenelandske Romancer (1832, digte) BDsupp:sp775
 Bog Holst, H. P.: Digtninger. ♦ Kjöbenhavn, Reitzels Forlag, 1833. 163 sider (1833, digte) BDsupp:sp775 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[s097] Holst, H. P.: Kai Lykke. National, dramatisk Idyl, i een Act (Oplæst i Studenterforeningen d. 9. Febr. 1833). Side 97-163 (1833, dramatik)
 Bog Holst, H. P.: Noveller. Kbh., 1834 (1834, roman) BDsupp:sp811
 Bog (oversætter) anonym: Sangene af Vaudevillen Rataplan [eller] Den lille Tambour [af Sevrin [ie: Charl. Augustin Bassompierre] og [A. V.] Vizentini], omarbeidet af H. P. Holst. Kbh., 1834 (1834, dramatik) BDsupp:sp793
af Charles-Augustin de Bassompierre (1771-1853, sprog: fransk)
af A. V. Vizentini (sprog: ukendt)
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Nytaarsgave fra danske Digtere. Udgivet af H.P. Holst. 1835 (1835)
Detaljer
kollaps Indhold

[s168] Anonyma: Trøst i Naturen. Side 168-70 (1835, digte)
af Sille Beyer (1803-1861)
 Bog tidsskrift: Portefeuillen (1835, digte) BDsupp:sp775
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Nytaarsgave fra danske Digtere. Udgivet af H.P. Holst. 1836 (1836)
 Bog Holst, H. P.: Fattigbarns Juul. Epilog. Fremsagt paa det Kgl. Theater af Fru Heiberg ved Forestillingen til Fordel for Asylerne d. 17. Dec. 1837. Kbh. (1837, digte) BDsupp:sp775
 Bog (oversætter) Winther, Chr.: [indgår i: Judith [b]] Judith. Et poetisk Fragment. Oversat af H. P. Holst. Kbh., 1837 (1837, digte) BDsupp:sp783
af Chr. Winther (1796-1876)
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Smaadigte til Udenadslæsning. Til Brug ved den förste Undervisning i Modersmaalet. Samlede og udgivne af H. P. Holst. ♦ Kjöbenhavn, C.A. Reitzel, 1838. 60 sider (1838, digte)
 Bog (oversætter) Scribe, Eug. og Vanderburch: Clermont eller Kunstnerens Kone. [Overs. af Hans Pt. Holst]. Kbh., 1839. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 112) (1839, dramatik) BDsupp:sp798
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 5:112
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Louis Emile Vanderburch (1794-1862, sprog: fransk)
 Bog Holst, H. P.: Fire Romanzer. Hædrede med det skjønne Videnskabers Selskabs Bifald. 2. Opl. ♦ Kbh., 1840 (1840, digte) BDsupp:sp775
 Bog Holst, H. P.: Digte. 1. Samling. Kbh., 1840 (1840, digte) BDsupp:sp775
 Bog (oversætter) antologi: Moralske Fortællinger for Ungdommen. Overs. efter det Franske (1840)
af Louise Swanton Belloc (1796-1881, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Belloc, Louis Sw[anton]: Nytaarsdagen eller Pierre og Pierrette. En Fortælling for Børn, kronet af det franske Academie. Overs. efter Originalens 3. Udg. af H.P. Holst. Kbh., 1840 (1840, børnebog) BDsupp:sp508
af Louise Swanton Belloc (1796-1881, sprog: fransk)
 Børnebog Holst, H. P.: De rige Fattige og de fattige Rige. En Fortælling for Børn, bearbeidet efter Miss Sedgevick og Mad. Swanton-Belloc. ♦ Kbh., Reitzel, 1841. 297 sider (1841, børnebog)
baseret på værk af Catharine Maria Sedgwick (1789-1867, sprog: engelsk)
baseret på værk af Louise Swanton Belloc (1796-1881, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Schiller, Friedrich v.: Digte. Oversatte af Oehlenschlæger, Ingemann, Holst, o. A., samlede af Frederik Schaldemose. ♦ Kjøbenhavn, A.G. Salomon's Forlag, 1842. 198 sider (1842, digte) 👓
Detaljer
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
oversat af B.S. Ingemann (1789-1862)
redigeret af Fr. Schaldemose (1783-1853)
kollaps Noter
 url Artikler om digtene på: Link til ekstern webside Guldaderbloggen
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (oversætter) anonym: Barnehaven. Tolv Fortællinger for Børn, bearbeidet efter det Franske ved H. P. Holst. 1 Billede. ♦ Bing & S., 1843 [ie: 1842] (1843, børnebog)
af anonym fransk (sprog: fransk)
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Nye Romancer. Af Oehlenschläger, Ingemann, Hauch, Aarestrup, Winther og Holst. Udg. af H.P. Holst, med Randtegninger af Westphal. ♦ Bing og Søn, 1843 [ie: 1842]. Upagineret (1843, digte)
Detaljer
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
illustrationer af Friedrich Bernhard Westphal (1804-1844)
kollaps Indhold

[a] Oehlenschläger: Juveelhandleren (1843)
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
 Bog Holst, H. P.: Ude og Hjemme. Reise-Erindringer. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1843. 304 [1] sider (1843, digte) 👓
Detaljer
1872 Senere udgave: Ude og Hjemme. 3die Udg.
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side [side 305]: Anmærkninger [bl.a.: Digtet "Pocal og Drue" er et tidligere Arbeide, der her fremtræder i en forandret Form.
 note til titel 2. uforandrede Udg., 1843. 274 [1] sider.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning (2. udgaven) på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[s069] Holst, H. P.: Reisekammeraten. (Novelle). Side 69-126 (1843, novelle(r))
 Bog Holst, H. P.: [indgår i: Aftenerne paa Herregaarden Skovgaard [s062]] Alferne. [Forkortet]. Side 62-64 (1844, digte) 👓
 Børnebog Holst, H. P.: Frihed og Fædreland. En Børnebog. ♦ Bing & S., 1844 (1844, børnebog)
 Dramatik Holst, H. P.: Gioacchino. Romantisk Drama i 4 Acter. ♦ C.A. Reitzel, 1844 (1844, dramatik)
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Ny Portefeuille. ♦ 1843-44. 1-2 årgang i 8 bind (1844-, periodicum)
udgiver: Georg Carstensen, f 1812 (1812-1857)
redigeret af Georg Carstensen, f 1812 (1812-1857)
redigeret af J.C. Schythe (1814-1877)
 Bog (digte) antologi: Poesi og Prosa. Udg. af P.N. Jørgensen. ♦ Kiøbenhavn, Forlagt af og trykt hos Udgiveren, 1844. 164 sider (1844, digte) 👓
Detaljer
udgiver: P.N. Jørgensen, f 1805 (1805-1850)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af P.L. Møller (1814-1865)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
kollaps Noter
 note til titel Side [89]-112: Om Holbergs Skrifter. Af A.E. Boye.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[s003] Krossing, Nikolaj: Smaavers fra Børnestuen. Side [3]-16 (1844, digte)
af Nikolaj Krossing (1798-1872)

[s063] Oehlenschläger: Ivan Wasiliewitsch. Side 63-67 (1844)
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)

[s113] Jørgensen, P. N.: En lille Forstyrrelse i et Bogtrykkercontoir. Dramatisk Skizze. Side [113]-64 (1844, dramatik)
af P.N. Jørgensen, f 1805 (1805-1850)
 Tekster Holst, H. P.: [indgår i antologien: Urania [s089]] Syracusa. Side 89-112 (1844)
 Afsnit i bog (udgiver) anonym: Den kjønne Grethe. En Novelle, udg. af H.P. Holst. ♦ C.A. Reitzel, 1845 (1845, tekster)
af F.C. Hillerup (1793-1861)
 Dramatik anonym [Holst, H. P.]: William og Emma eller Vandcuren. Original Vaudeville i een Act. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1846. 94 sider (1846, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag 1846.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog (oversætter) Dumas, Alexandre: Grevinde Berthas Suppe. Fee-Eventyr for Børn. Bearb. af H. P. Holst. ♦ Bing & Søn, 1846. 118 sider, illustreret (1846, børnebog)
originaltitel: La bouillie de la comtesse Berthe, 1845
Detaljer
af Alexandre Dumas, f 1802 (1802-1870, sprog: fransk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst med illustrationer på: Link til ekstern webside Gallica
 Bog (digte) antologi: Danmarks Minder. En Samling fædrelandske Digte af [flere forfattere]. Med 28 Lithographier, componerede af P. C. Klæstrup. Udgivet af H.W. Bille. ♦ Kbh., A.F. Høst, 1849 [udkom 1848-49 i hæfter]. 136 sider, illustreret (1849, digte)
Detaljer
udgiver: H. Wilhem Bille
illustrationer af P.C. Klæstrup (1820-1882)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Frederik Barfod (1811-1896)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frederik Hammerich, f 1809 (1809-1877)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
kollaps Noter
 note til titel Digte af: H.C. Andersen, Barfod, Blicher, Grundtvig, Hammerich, Hauch, Heiberg, Hertz, Ingemann, Krossing, Rahbek, Wilster, Oehlenschläger og Bille.
 Dramatik Holst, H. P.: En Tour til Armeen. Vaudeville i 1 Act. ♦ Bing & Søn, 1849 (1849, dramatik)
 Bog Holst, H. P.: Den lille Hornblæser. Et Digt. ♦ Bing, 1849. 204 sider (1849, digte)
Detaljer
1850 Senere udgave: Den lille Hornblæser. Et Digt. Anden Udgave. ♦ Kjøbenhavn, H.J. Bing & Søn, 1850. 206 sider
1873 Senere udgave: Den lille Hornblæser. Et Digt. 5. uforandr. Udg.
1889 Senere udgave: Den lille Hornblæser. 7. Udg.
1905 Senere udgave: Den lille Hornblæser. Et Digt. M. Illustr. af R. Christiansen. ♦ Gyldendal, 1902. 138 sider, illustreret. (Af "Gyldendals Bibl.")
1905 Senere udgave: Den lille Hornblæser i Udvalg. Udg. af Dansklærerforeningen ved K. Bokkenheuser. ♦ Gyldendal, 1905. 102 sider
kollaps Noter
 note til titel 5te Udg. (Oplag?). ♦ Reitzel 1873.
 Bog Holst, H. P.: Digte. 2. Samling. (Stemninger i Tiden). ♦ Kbh., Reitzel, 1850 (1850, digte)
 Bog (oversætter) antologi: Fortællinger for Store og Smaa. Overs. og bearbeidede af H.P. Holst. Nytaarsgave for 1850. ♦ Bind & Søn, 1850. 309 sider (1850, novelle(r)) EMP 37
Detaljer
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
kollaps Indhold

[a] anonym: Whittington og hans Kat. Efter en engelsk Folkebog: Whittington and his cat (1850, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)

[b] Dumas, Alexandre: Djævlebroen. Af A. Dumas: Impressions de voyage (1850, novelle(r))
af Alexandre Dumas, f 1802 (1802-1870, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel Rejseberetning.

[c] anonym: Prinds Li-Bu. Efter: The childs own book [tidsskrift] (1850, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)

[d] anonym: Robin Hood. Efter samme Bog [ie: The childs own book] (1850, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)

[e] anonym: Hyrdelivet i Pyrenæerne. Efter Les enfants peints par eux-mêmes (1850, novelle(r))
af anonym fransk (sprog: fransk)

[f] Masson, M.: Skildtet. Af M. Masson: Les contes de l'atelier (1850, novelle(r))
af Michel Masson (1800-1883, sprog: fransk)

[g] Scribe: Tredive Miil med Extrapost. Af Scribes: Proverbes et nouvelles (1850, novelle(r))
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)

[h] Marie, Madame Clémence: Spilleren. Efter: Récit du coeur, par Madame Clémence Marie (1850, novelle(r))
af Clémence Marie (sprog: fransk)

[i] Foa, Eugenie: General Foy. Af Madame Eugenie Foa: Le livre de la jeunesse (1850, novelle(r))
af Eugénie Foa (1796-1853, sprog: fransk)

[j] Foa, Eugenie: Wilhelm Dupuytren. Af samme Bog [ie: Le livre de la jeunesse] (1850, novelle(r))
af Eugénie Foa (1796-1853, sprog: fransk)
 Bog Holst, H. P.: Den lille Hornblæser. Et Digt. Anden Udgave. ♦ Kjøbenhavn, H.J. Bing & Søn, 1850. 206 sider (1850, digte)
Detaljer
1849 1. udgave: Den lille Hornblæser. Et Digt. ♦ Bing, 1849. 204 sider
kollaps Noter
 note til titel Tredie Udgave, 1850.
 note til titel 4. uforandrede Udgave, 1850.
 url Fuld visning (Anden Udgave) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning (Tredie Udgave) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (digte) antologi: Danske Romanzer. Hundrede og ti. Samlede og udgivne af Christian Winther. 3. forøgede Udgave. ♦ C.A. Reitzel, 1851. 352 sider (1851, digte)
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Adolph Wilhelm Schack von Staffeldt (1769-1826)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Christen Thaarup (1795-1849)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
 Bog (digte) antologi: Vandring med Danmarks Digtere. Helliget de Unge af Athalia Schwartz. ♦ Chr. Steen & Søn, 1851. 233 sider (1851, digte)
Detaljer
udgiver: Athalia Schwartz (1821-1871)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
kollaps Noter
 note til titel Digte af danske forfattere: Johannes Ewald, Johan Hermann Wessel, Jens Baggesen, Edvard Storm, Christen Henriksen Pram, Thomas Thaarup, Knud Lyne Rahbek, Adolph Wilhelm Schack Staffeldt, Adam Gottlob Oehlenschlæger, Poul Martin Møller, Steen Steensen Blicher, Nicolai Frederik Severin Grundtvig, Bernhard Severin Ingemann, Johan Carsten Hauch, Johan Ludvig Heiberg, Henrik Hertz, Frederik Paludan Müller, Christian Winther, Hans Peter Holst, Casper Johannes Boye, H. C. Andersen.
 Bog Holst, H. P.: [Blandede Fortællinger og Digte [2i]] Bonden fra Lemvigh (1852, digte) EMP 38
 Bog (oversætter) Souvestre, E.: Filosofen paa Tagkammeret. Et kronet Priisskrift. Bearbeidet af H. P. Holst. ♦ 1852. 225 sider (1852, roman) EMP4660
originaltitel: Un philosophe sous les toits, 1850
Detaljer
af Émile Souvestre (1806-1854, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Fortale [af forf.].
 note om oplag Andet Oplag, 1852. 225 sider.
 Bog (oversætter) Souvestre, E.: En Haandværkers Optegnelser. En folkelig Fortælling. Frit bearbeidet af H. P. Holst. ♦ Kbh., 1852. 237 sider (1852, roman) EMP4659
originaltitel: Confessions d'un ouvrier, 1851
Detaljer
af Émile Souvestre (1806-1854, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 1-8: Forfatterens Fortale.
 Bog Holst, H. P.: Sicilianske Skizzer og Noveller. ♦ Kjøbenhavn, H.J. Bing & Søns Forlag, 1853. 256 sider (1853, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Trykt i periodicum (oversætter) Auerbach, Berthold: Erdmuth. Ved H. P. Holst (1854, novelle(r))
originaltitel: Erdmuthe
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
af Berthold Auerbach (1812-1882, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra Nr. 8 (10-1-1854) til Nr. 18 (21-1-1854).
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Fortællinger og Sagn. Originale og oversatte. Udg. af H.P. Holst. ♦ Bing & Søn, 1854 [ie: 1853]. 342 sider (1854, novelle(r)) EMP 43
Detaljer
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
kollaps Noter
 note til forfatter I Dansk Bogfortegnelse opført under forfatternavnet: Holst, H.P. og med årstallet 1853.
kollaps Indhold

[a] anonym: Broder Rus paa Esrom. Et nordsjællandsk Folkesagn (1854, tekster)
af Anonym

[b] Pavie, Theod.: Rosita. En peruansk Fortælling (1854, novelle(r))
af Théodore-Marie Pavie (1811-1896, sprog: fransk)
oversat af Anonym

[c] pseudonym: Svend Kat. En Skizze fra Felten af Rasmus L. (1854, novelle(r))
af Pseudonym og undersøges

Tre Fortællinger
af Émile Souvestre (1806-1854, sprog: fransk)

[d1] Souvestre, Emil: En Priis Tobak (1854, novelle(r))
originaltitel: ?
af Émile Souvestre (1806-1854, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende, 1853, fra Nr. 213 (14-9-1853).
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream

[d2] Souvestre, Emil: Den lille Coloni (1854, novelle(r))
af Émile Souvestre (1806-1854, sprog: fransk)
oversat af Anonym

[d3] Souvestre, Emil: Den uopdragne Onkel (1854, novelle(r))
af Émile Souvestre (1806-1854, sprog: fransk)
oversat af Anonym

[e] anonym: Marquisen af Aurebonne. Novelle, bearbeidet efter det Franske af Udg. (1854, novelle(r))
af anonym fransk (sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Reybaud, Louis: Corsaren. En Roman. Bearbeidet af H. P. Holst. ♦ 1854. Deel 1-2, 190 + 236 sider (1854, roman) EMP4578
originaltitel: La vie de corsaire, 1854
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
af Louis Reybaud (1799-1879, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra Nr. 220 (21-9-1854) til Nr. 259 (6-11-1854).
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Dumas, Alexandre: Cathrine Blum. Efter Alexander Dumas. Ved H.P. Holst. ♦ Steen og Søn, 1854. 270 sider (1854, roman) EMP4044
originaltitel: Catherine Blum, 1854
af Alexandre Dumas, f 1802 (1802-1870, sprog: fransk)
 Afsnit i bog (udgiver) Sommer, Otto (P. L. Møller): Løvfald. Digte, udg. af H. P. Holst. ♦ (Bendix) Lose & Delb., 1855 [1856] (1855, digte)
Detaljer
af P.L. Møller (1814-1865)
kollaps Noter
 anmeldelse Avertissements Tidende 15-9-1859, spalte 8-9 [Anmeldelse].
 Afsnit i bog (udgiver) pseudonym [Wiwel, Niels Peter]: Nordsjellandske Sagn og Fortællinger. Af Forfatteren til »Broder Rus«. Udgivne af H. P. Holst. ♦ Kjøbenhavn, H.J. Bing og Søns Forlag, 1856. [4] 246 sider (1856, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Niels Peter Wiwel (1818-1874)
1972 Senere udgave: Nordsjællandske Skildringer. Sagn og Fortællinger udg. af H. P. Holst 1856. Johs. Helms: "Grib". Roman udg. 1893. Tegningerne er udført specielt til denne udg. af Palle Pio. Bibliofiludgave. ♦ Jørgen Andersen, 1972. 233 sider, illustreret (33 cm)
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Deres Majestæt Kong Frederik den Syvende allerunderdanigst tilegnet af Forfatteren.
 note til titel 2 upaginerede sider: Forord [signeret: Kiøbenhavn i Juli 1856. H.P. Holst].
 note til titel Uddrag af forordet: Af de ti Fortællinger, der indeholdes i denne Samling, har Halvdelen været optagen i den af mig redigerede Feuilleton til den Berlingske Tidende ...
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[s001] pseudonym [Wiwel, Niels Peter]: Broder Rus paa Esrom (1856, novelle(r))
af Niels Peter Wiwel (1818-1874)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra Nr. 40 (17-2-1852) til Nr. 42 (19-2-1852).
 url Fuld visning af teksten fra Berlingske Tidende på: Link til ekstern webside Mediestream

[s020] pseudonym [Wiwel, Niels Peter]: Tofteniels og Bakkehans (1856, novelle(r))
af Niels Peter Wiwel (1818-1874)

[s029] pseudonym [Wiwel, Niels Peter]: Tamsborg (1856, novelle(r))
af Niels Peter Wiwel (1818-1874)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra Nr. 105 (6-5-1852) til Nr. 108 (11-5-1852).

[s055] pseudonym [Wiwel, Niels Peter]: Tolvkarlevangen (1856, novelle(r))
af Niels Peter Wiwel (1818-1874)

[s060] pseudonym [Wiwel, Niels Peter]: Svenskerne paa Frederiksborg (1856, novelle(r))
af Niels Peter Wiwel (1818-1874)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra Nr. 187 (13-8-1852) til Nr. 197 (25-8-1852).

[s145] pseudonym [Wiwel, Niels Peter]: Kattekongen (1856, novelle(r))
af Niels Peter Wiwel (1818-1874)

[s147] pseudonym [Wiwel, Niels Peter]: Munken og Kong Valdemar (1856, novelle(r))
af Niels Peter Wiwel (1818-1874)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra Nr. 2 (4-1-1853).
 url Fuld visning af teksten fra Berlingske Tidende på: Link til ekstern webside Mediestream

[s185] pseudonym [Wiwel, Niels Peter]: Byttingen Gillekop (1856, novelle(r))
af Niels Peter Wiwel (1818-1874)

[s192] pseudonym [Wiwel, Niels Peter]: Peierjens (1856, novelle(r))
af Niels Peter Wiwel (1818-1874)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra Nr. 237 (12-10-1853) til Nr. 243 (19-10-1853.
 url Fuld visning af teksten fra Berlingske Tidende på: Link til ekstern webside Mediestream

[s244] pseudonym [Wiwel, Niels Peter]: Natravnene (1856, novelle(r))
af Niels Peter Wiwel (1818-1874)
 Dramatik Holst, H. P.: De to Cometer. Vaudeville i 1 Act. ♦ P.G. Philipsen, 1858 (1858, dramatik)
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Eros. Udvalgte Digte af den danske Literatur. Udgivne af H. P. Holst. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1858. [4] 326 sider (1858, digte) 👓
Detaljer
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Frederik Høedt (1820-1885)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (oversætter) anonym: Et Vaisenhuusbarn. Folkecomedie med Sang i 4 A. Efter en fri Bearb. af Romanen "Jane Eyre". ♦ Philipsen, 1859 (1859, dramatik)
Detaljer
af Charlotte Birch-Pfeiffer (1800-1868, sprog: tysk)
baseret på værk af Charlotte Brontë (1816-1855, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) anonym [Birch-Pfeiffer, Charlotte]: En ung Piges Roman. Lystspil med Sange i 5 Acter, frit bearbeidet [efter "Ein Kind des Glücks, ved Hans Peter Holst] efter et fremmed Manuscript. Tilhører Folketheatrets Repertoire. ♦ Levy [overgik til Gandrup], 1860. 112 sider (1860, dramatik)
originaltitel: Ein Kind des Glückes
Detaljer
af Charlotte Birch-Pfeiffer (1800-1868, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1859-68 medtaget under anonyme danske skuespil.
 Bog (oversætter) Halm, F.: Fægteren fra Ravenna. Sørgespil i 5 Akter. Frit bearb. af H. P. Holst. ♦ Steen, 1862 (1862, dramatik)
af Eligius Franz Joseph von Münch-Bellinghausen (1806-1871, sprog: tysk)
 Dramatik Holst, H. P.: »Jens« (1863, dramatik)
 Dramatik Holst, H. P.: Ved Dannevirke (1864, dramatik)
 Bog (oversætter) Feuillet, Octave: To Tidsaldre eller Prindsessen i den slumrende Skov. ♦ 1865. 32 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 191) (1865, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 8:191
Detaljer
af Octave Feuillet (1821-1890, sprog: fransk)
1872 Senere udgave: Slottet i Bretagne. Novelliseret Bearbeidelse. ♦ 1872
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Musset, A. de: En Caprice. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 189) (1865, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 8:189
Detaljer
af Alfred de Musset (1810-1857, sprog: fransk)
1885 i: Udvalgte prosaiske Skrifter [1c] Senere udgave: En Caprice
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Cammarano, S.: Troubadouren. Opera i 4 Acter. Texten af S. Cammarano, Musiken af Guiseppe Verdi. Oversat fra Italiensk af H. P. Holst. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1865. 14 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 190) (1865, dramatik) 👓
originaltitel: Il trovatore, 1853
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 8:190
Detaljer
af Salvatore Cammarano (1801-1852, sprog: italiensk)
musik af Giuseppe Verdi (1813-1901, sprog: italiensk)
1907 Senere udgave: Troubadouren
kollaps Noter
 note om oplag [Nyt oplag], 1878.
 note om oplag 3. Oplag, 1900.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Holst, H. P.: Ungdoms-Digte. 3. Udgave (1866, digte)
 Bog (oversætter) Sand, Maurice: Miss Mary. Roman. Oves. af H. P. Holst. ♦ [Berlingske Tidende], 1867. 326 sider (1867, roman) EMP4003
originaltitel: Miss Mary, 1868
del af: Berlingske Tidende
af Maurice Dudevant (1823-1889, sprog: fransk)
 Dramatik Holst, H. P.: »De har en Datter« (1868, dramatik)
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: For Romantik og Historie (1868-90, periodicum)
 Bog (oversætter) Shakspeare og Dingelstedt: Et Vintereventyr. Romantisk Skuespil i 4 Akter. Bearbeidet efter Shakspeares "Winters Tale" og Dingelstedts "Ein Wintermärchen" af H. P. Holst. ♦ Reitzel, 1868 (1868, dramatik)
originaltitel: Winters tale
originaltitel: Ein Wintermärchen
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
af Franz von Dingelstedt (1814-1881, sprog: tysk)
 Tekster Bournonville, August: Thrymsqviden. Ballet i 4 Akter og et Slutningstableau. Med et Forspil: Nornerne af H.P. Holst. Musiken af J. P. E. Hartmann. ♦ Schubothe, 1868. 48 sider (1868, ballet)
Detaljer
af August Bournonville (1805-1879)
musik af J.P.E. Hartmann (1805-1900)
1902 Senere udgave: Thrymskviden. Ballet i 3 Akter. Musikken af J. P. E. Hartmann. ♦ (Schubothe) Gyldendal, 1902. 16 sider
kollaps Noter
 Dramatik Holst, H. P.: »Farbror« (1869, dramatik)
 Bog (oversætter) anonym: Trylllefløiten. [Syngestykke] i 4 Acter i Musik af Mozart. Texten efter den franske Bearbeidelse oversat af H. P. Holst. ♦ 1869. 26 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 195) (1869, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 9:195
Detaljer
musik af Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791, sprog: tysk)
bearbejdelse: Charles Louis Etienne Nuitter (1828-1899, sprog: fransk)
bearbejdelse: Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799, sprog: fransk)
tekst af Emanuel Schikaneder (1751-1812, sprog: tysk)
1816 1. udgave: Tryllefløjten
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1894.
 note til titel Denne oversættelse premiere på Det kongelige Teater 27-1-1869.
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Nordiske Digte. En Anthologi. Samlet og udgiven af H. P. Holst, G. H. Melling og A. Munch. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsen, 1870. 438 sider (1870)
redigeret af Gustaf Henrik Mellin (1803-1876, sprog: svensk)
redigeret af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
 Bog (oversætter) Hogarth, William: William Hogarth og hans udvalgte Værker. Med staalstukne Tegninger efter Hogarths Originaler. Texten efter de bedste og nyeste Kilder ved H. P. Holst. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1870. 156 sider (tospaltede), 61 tavler (1870, tekster) 👓
Detaljer
illustrationer af William Hogarth (1697-1764, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelsen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[s001] Hogarth, William: Giftermaal paa Moden. Side 1-37 (1870, tekster)
af William Hogarth (1697-1764, sprog: engelsk)

[s038] Hogarth, William: Et Epistel til Hogarth. Side 38 (1870, tekster)
af William Hogarth (1697-1764, sprog: engelsk)

[s039] Hogarth, William: Dagstiderne. Side 39-40 (1870, tekster)
af William Hogarth (1697-1764, sprog: engelsk)

[s041] Hogarth, William: Bolersken. Side 41-43 (1870, tekster)
af William Hogarth (1697-1764, sprog: engelsk)

[s044] Hogarth, William: Flid og Dovenskab. Side [44]-54 (1870, tekster)
af William Hogarth (1697-1764, sprog: engelsk)
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Eros. Udvalgte Digte af den danske Litteratur. Udgivne af H. P. Holst. 2. meget forøgede udg. ♦ Kjøbenhavn, L.A. Jørgensen. 316 sider (1871, digte)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
 Afsnit i bog (udgiver) Storm, Edvard: Udvalgte Digte. Udgivne af H. P. Holst. ♦ Kjøbenhavn, L.A. Jøgensens Forlag, 1871. x + 186 sider. (Udvalg af nordiske Forfattere) (1871, digte) 👓
serietitel: Udvalg af nordiske Forfattere
Detaljer
af Edvard Storm (1749-1794)
kollaps Noter
 note til titel Side iii-vi: Forord.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) antologi: Underholdende og belærende Læsning for Hvermand. En Samling af Fortællinger, Skildringer, Skizze etc. Feuilleton til "Langelands Avis". ♦ [Rudkøbing], 1871. Bd. 4, 482 sider (1871, samling) EMP 86
del af: Langelands Avis
Detaljer
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
kollaps Indhold

[a] Etlar, Carit: Offe Dyres Drenge. En Fortælling (1871, novelle(r))
af Carl Brosbøll (1816-1900)
1868 i: Skrifter [21-1-s172] 1. udgave: Offe Dyres Drenge. Side 172-93

[b] anonym: Estella. Efter "Illustr. Modetid" (1871)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)

[c] Pavie, Théodore: Fiskerne fra Cancale. En Fortælling efter Théodore Pavie ved H. P. Holst. For R. og H. [ie: For Romantik og Historie] (1871, novelle(r))
af Théodore-Marie Pavie (1811-1896, sprog: fransk)

[d] S.B.: Niels Skytte og Peer Hattemager. Af S. B. Efter "Dnvk" [ie: Dannevirke] (1871, novelle(r))
formodet af Sophie Henriette Cathrine Buntzen (1816-1870)

[e] K.: Ridderens Fjer. Af K. For R. og H. (1871, novelle(r))
af Pseudonym og undersøges

[f] Duplessis, Ernest: Oberst Durand (1871, novelle(r))
af Ernest Duplessis (sprog: fransk)

[g] Thyregod, C. A.: Fra Jydske Aas. Fortælling. "Dansk Landbotid." (1871, novelle(r))
af C.A. Thyregod (1822-1898)

[h] anonym: Den manglende Deel. Original Fortælling. "Aftenlæsn." (1871)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)

[i] anonym: Nonnen i St. Klara. Efter det Svenske ved J. V. Gudmand Høyer. L.-F. St. [Lolland-Falster Stifts-Tidende] (1871, novelle(r))
af anonym svensk (sprog: svensk)
oversat af Julius Villiam Gudmand-Høyer (1841-1915)

[j] Schwartz, Marie Sophie: Dobbelt-Qvartetten. Skizze (1871, novelle(r))
af Marie Sofie Schwartz (1819-1894, sprog: svensk)

[k] anonym: Debutantens Lykke. Original Fortælling af Forf. til "En St. Hans Aften". Efter "L.-F. St." (1871)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)

[l] anonym: Lille Mille. Af Samme [ie: Forf. til "En St. Hans Aften"]. Efter "L.-F. St." (1871)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
 Bog Holst, H. P.: Ude og Hjemme. 3die Udg. (1872, digte)
Detaljer
1843 1. udgave: Ude og Hjemme. Reise-Erindringer. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1843. 304 [1] sider
 Bog Holst, H. P.: Fra min Ungdom. Fortællinger paa Vers. ♦ C.A. Reitzel, 1873. 156 sider (1873, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med Forfatterens Portrait, tegnet af V. Marstrand i München 1840.
 note til titel 2. Oplag, 1874.
 anmeldelse Jyllandsposten 10-12-1873 [Anmeldelse].
 Bog Holst, H. P.: Den lille Hornblæser. Et Digt. 5. uforandr. Udg. (1873, digte)
Detaljer
1849 1. udgave: Den lille Hornblæser. Et Digt. ♦ Bing, 1849. 204 sider
 Bog (oversætter) Sand, George: Min Søster Johanne. En Fortælling. Overs. af H. P. Holst. ♦ 1874. 312 sider (1874, roman) EMP3999
originaltitel: Ma soeur Jeanne, 1874
af Aurore Dudevant (1804-1876, sprog: fransk)
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Danske Skjemtedigte. Ny Samling. Udgiven af H. P. Holst. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsen, 1875. 348 sider (1875, digte)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
 Bog (oversætter) Sand, George: Consuelo. Roman i to Dele. Overs. af H. P. Holst. ♦ 1876. Deel 1-2, 532 + 525 sider (1876, roman) EMP4000
Detaljer
af Aurore Dudevant (1804-1876, sprog: fransk)
1846 1. udgave: Consuelo. Overs af Waldemar [måske: M.E. Meyer og Matthæus Theod. Arboe Mahler]. ♦ 1846-49. Deel 1-7, ? + ? + 216 + 220 + 276 + 276 + 264 sider
 Bog (oversætter) Coppée, François: Væddekampen i Cremona. Versificeret Skuespil i 1 Akt, oversat af H.P. Holst. ♦ Reitzel, 1876 (1876, dramatik)
af François Coppée (1842-1908, sprog: fransk)
 Dramatik Holst, H. P.: A-ing-fo-hi eller Det Ubekjendte (1877, dramatik)
 Bog (oversætter) Augier, Emilie: Gift. Versificeret Lystspil i 2 Acter, efter Emilie Augiers "la Ciguë", ved H. P. Holst. ♦ C.A. Reitzels Forlag, 1878 (1878, dramatik)
af Émile Augier (1820-1889, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Heyse, Paul: [Noveller [2b]] Min Datter Fru Marchesen (1878, novelle(r)) EMP2119
af Paul Johann Ludwig von Heyse (1830-1914, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) d'Hervilly, E.: Den skjønne Saïnara. Et japansk Lystspil i 1 Akt. Ved H. P. Holst. ♦ Reitzel, 1878. (1878, dramatik)
originaltitel: La belle Saïnara, 1876
Detaljer
af Ernest d'Hervilly (1838-1911, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Artikel (forord) Jørgensen, A. M.: Digte. Med et Forord af H. P. Holst. ♦ [Ikke i Boghdl.], 1879. 68 sider (1879, digte)
af A.M. Jørgensen
 Bog (oversætter) Shakespeare, William: En Skærsommernatsdrøm. Romantisk Lystspil, bearbe. for det kgl. Theater af H. P. Holst. ♦ Reitzel, 1879 (1879, dramatik)
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1816 1. udgave: En Skærsommernats Drøm. Lystspil. Oversat af Adam Oehlenschläger. ♦ Kbh., 1816
 Bog (oversætter) Shakespeare, William: Stor Staahej for Ingenting. Romantisk Lystspil i 5 Akter, oversat og indrettet til Theaterbrug af H. P. Holst. ♦ Reitzel, 1880 (1880, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
 Bog Holst, H. P.: Noveller, Skizzer og Novelletter. ♦ Reitzel, 1881. 511 sider (1881, novelle(r))
 Dramatik Holst, H. P.: Colomba. Opera i 3 Akter. Musik af A. Grandjean. ♦ 1882. (Det kongelige Theaters Repertoire, 228) (1882, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 10:228
musik af Axel Grandjean (1847-1932)
 Bog (digte) antologi: Nyere dansk Lyrik. Illustreret af danske Kunstnere. Digtene udvalgte af vedkommende Forfattere. ♦ J.C. Stockholms Forlag, 1883. 370 sider, illustreret (1883, digte)
Detaljer
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Edvard Lembcke (1815-1897)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Kristian Arentzen (1823-1899)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Michael Rosing (1830-1904)
digte af Christine Daugaard (1831-1917)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
digte af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
digte af Sophus Schandorph (1836-1901)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Ernst v.d. Recke (1848-1933)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
1893 Senere udgave: Nyere dansk Lyrik. Illustreret af danske Kunstnere. Digtene ere udvalgte af de vedkommende Forfattere selv. 2. [udvidede] Oplag. ♦ Odense, Milo'ske Boghandels Forlag, 1893.
 Bog Holst, H. P.: Lejlighedsdigte. 1849-1884 (1884, digte)
 Artikel (forord) Fabre, F.: Abbed Tigranes. Paa Dansk ved Olga Ahlefeldt. ♦ 1885. 266 sider (1885, roman) EMP4146
originaltitel: L'abbé Tigrane, 1873
Detaljer
af Ferdinand Fabre (1827-1898, sprog: fransk)
oversat af Olga Ahlefeldt (d. 1923)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 5-6: Forord [signeret: H.P. Holst].
 Samling Holst, H. P.: Udvalgte Skrifter. ♦ C.A. Reitzel, 1887-88. 6 bind (1887-88, samling)
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten (bind 1) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten (bind 2) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten (bind 3) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af bind 4 (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bind 4 (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bind 5 (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bind 5 (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bind 6 (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bind 6 (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Holst, H. P.: Den lille Hornblæser. 7. Udg. (1889, digte)
Detaljer
1849 1. udgave: Den lille Hornblæser. Et Digt. ♦ Bing, 1849. 204 sider
 Bog Holst, H. P.: Den lille Hornblæser i Udvalg. Udg. af Dansklærerforeningen ved K. Bokkenheuser. ♦ Gyldendal, 1905. 102 sider (1905, digte)
Detaljer
udgiver: Knud Bokkenheuser (1869-1936)
1849 1. udgave: Den lille Hornblæser. Et Digt. ♦ Bing, 1849. 204 sider
 Bog Holst, H. P.: Den lille Hornblæser. Et Digt. M. Illustr. af R. Christiansen. ♦ Gyldendal, 1902. 138 sider, illustreret. (Af "Gyldendals Bibl.") (1905, digte)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet, 1902
Detaljer
illustrationer af Rasmus Christiansen, f 1863 (1863-1940)
1849 1. udgave: Den lille Hornblæser. Et Digt. ♦ Bing, 1849. 204 sider
 Bog Holst, Hans Peter: Den lille Hornblæser (1914, digte)
redigeret af Knud Bokkenheuser (1869-1936)
 Bog Holst, H. P.: Trofast. Il. af Bendt Hanskov. ♦ København, Paul H. Hagerup, 1961. [16] sider, illustreret (1961, digte)
Detaljer
illustrationer af Bendt Hanskov
udgiver: Paul Hagerup (1889-1971)
kollaps Noter
 note til titel Udgiverens adresse: Upsalagade 10, København Ø.
 Bog (udgiver) anonym [Wiwel, Niels Peter]: Nordsjællandske Skildringer. Sagn og Fortællinger udg. af H. P. Holst 1856. Johs. Helms: "Grib". Roman udg. 1893. Tegningerne er udført specielt til denne udg. af Palle Pio. Bibliofiludgave. ♦ Jørgen Andersen, 1972. 233 sider, illustreret (33 cm) (1972, novelle(r))
Detaljer
af Niels Peter Wiwel (1818-1874)
af Johannes Helms (1828-1895)
illustrationer af Palle Pio (1917-1998)
1856 1. udgave: Nordsjellandske Sagn og Fortællinger. Af Forfatteren til »Broder Rus«. Udgivne af H. P. Holst. ♦ Kjøbenhavn, H.J. Bing og Søns Forlag, 1856. [4] 246 sider
kollaps Noter
 note til titel Ekspedition: Nordre Banevej 3A, 3400 Hillerød.
 note til titel Trykt i 1000 nummererede eksemplarer.
kollaps Indhold

[b] Helms, Johs.: Grib. Roman udg. 1893 (1972, roman)
af Johannes Helms (1828-1895)
1893 1. udgave: Grib

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter)Ringeneller Det af Delikatesse ulykkelige Ægteskab, Lystspil i 4 Akter, efter Farquhar (»Sir Harry Wildair«), af Fr. L. Schröder. Oversat af Fr. Schwarz, senere [i 1867-68] af H.P. Holst, under Titlen: Ringen, Lystspil i 4 Akter efter Farquhars engelske Original og Schröders Bearbejdelse
af George Farquhar (1677-1707, sprog: engelsk)
af Friedrich Ludwig Schröder (1744-1816, sprog: tysk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
(premiere 19-04-1792 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 37)
(sange)Drengene fra AuvergneSkuespil i 1 Akt af Aug. v. Kotzebue, oversat af N.T. Bruun, i 1833-34: med indlagte Sange af H.P. Holst til Musik af forskellige Komponister
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 05-11-1815 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter)Rataplan, den lille TamburVaudeville i 1 Akt af Sewrin og Vizentini. Omarbejdet af H.P. Holst
[Paa Casino:] Vaudeville i 1 Akt af Louis Angely efter Sewrin og Vincentini, ved H.P. Holst
af Charles-Augustin de Bassompierre (1771-1853, sprog: fransk)
af A. V. Vizentini (sprog: ukendt)
bearbejdelse af Louis Jean Jacques Angely (1787-1835, sprog: tysk)
(premiere 06-06-1834 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 17)
(oversætter)Den forlorne SønSkuespil i 1 Akt af Scribe og Camille. Oversat af H.P. Holst
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Camille Pillet (sprog: fransk)
(premiere 18-06-1834 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter)Hr. Sans-FaçonVaudeville i 1 Akt af Desaugier og Gentil. Oversat af H.P. Holst
af Marc Antoine Madeleine Desaugiers (1772-1827, sprog: fransk)
af M. J. G. de Chavagnac (1769-1846, sprog: fransk)
(premiere 01-06-1835 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter)Spejleteller Den Fortrolige, Lystspil i 1 akt af Scribe og Mélesville. Oversat af H.P. Holst
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Anne Honoré Joseph Duveyrier (1787-1865, sprog: fransk)
(premiere 10-01-1836 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter)Clermonteller Kunstnerens Kone, Drama i 2 Akter af Scribe og Vanderburch. Oversat af H.P. Holst
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Louis Emile Vanderburch (1794-1862, sprog: fransk)
(premiere 01-06-1839 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
(oversætter)TrækplastretLystspil i 1 Akt af Auguste Arnould. Oversat af H.P. Holst
af Auguste Arnould (1803-1854, sprog: fransk)
(premiere 10-12-1842 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
(oversætter)Angelo, Tyran af PaduaDrama i 4 Akter af Victor Hugo. Oversat af H.P. Holst
[På Dagmarteatret:] Drama i 5 Akter. Oversat af P.A. Rosenberg
af Victor Hugo (1802-1885, sprog: fransk)
oversat af P.A. Rosenberg (1858-1935)
(premiere 01-09-1843 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Holst, Hans Peter: Gioacchinoromantisk Drama i 4 Akter af H.P. Holst, med Musik af H. Rung og Dans af Aug. Bournonville
musik af Henrik Rung (1807-1871)
(premiere 12-10-1844 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 25)
Holst, Hans Peter: Kun tyve Aarromantisk Drama i 1 Akt af H.P. Holst (premiere 31-10-1845 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
Holst, Hans Peter: William og Emmaeller Vandkuren, Vaudeville i 1 Akt af H.P. Holst, Musiken af H. Rung (premiere 18-01-1846 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 26)
Holst, Hans Peter: Lykkens Hjuleller Den sidste Tallotteri-Kollektør, romantisk komedie i 5 Akter af H.P. Holst, Musiken af og ved H. Rung, Dansen af Aug. Bournonville
musik af Henrik Rung (1807-1871)
danse af August Bournonville (1805-1879)
(premiere 26-03-1848 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Holst, Hans Peter: En Tur til ArméenVaudeville i 1 Akt af H.P. Holst, Musiken ved E. Helsted. [Senere omarbejdet under titlen: Det første Regiment]
musik af Edvard Helsted (1816-1900)
(premiere 25-02-1849 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
(oversætter)Georges og Thereseeller De to Forældreløse, Lystspil i 2 Akter af Auvray. Oversat af H.P. Holst
af ukendt (sprog: ukendt)
(premiere 06-06-1855 på Casino)
(oversætter)Den listige AdvokatKomedie i 3 Akter af Brueys og Palaprat, oversat af Jens Windtmølle
[Fra 1811:] Oversat af N.T. Bruun under Titlen: Lommeprokuratoren
[Fra 1858:] Oversat af H.P. Holst under titlen: Advokat Patelin, Lystspil i 3 Akter
af David-Augustin de Brueys (1640-1723, sprog: fransk)
af J. de Bigot Palaprat (1650-1721, sprog: fransk)
oversat af Jens Wintmølle (1728-1801)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 12-07-1758 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 12)
Holst, Hans Peter: De to CometerVaudeville i 1 Akt af H.P. Holst
danse af Josefa Ortega (1830-1871, sprog: spansk)
(premiere 11-11-1858 på Folketeatret)
(oversætter)Et VajsenhusbarnFolkekomedie i 4 Akter, fri Bearbejdelse af Charlotte Birch-Pfeiffer, ved H.P. Holst. Musiken tildéls af C.C. Møller
[Paa Dagmarteatret under Titlen:] Vajsenhusbarnet
[På Østerbros Teater under titlen:] Jane Eyre eller Vajsenhusbarnet
bearbejdelse af Charlotte Birch-Pfeiffer (1800-1868, sprog: tysk)
andet af Charlotte Brontë (1816-1855, sprog: engelsk)
musik af C.C. Møller, f 1823 (1823-1893)
(premiere 18-11-1859 på Folketeatret)
(oversætter)Skikkelige FolkLystspil i 4 Akter af Th. Barrière og E. Capendu. Oversat af H.P. Holst
af Theodore Barrière (1823-1877, sprog: fransk)
af Ernest Capendu (1826-1868, sprog: fransk)
(premiere 18-03-1860 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 38)
(oversætter)Orpheus i Underverdenenburlesk Operette i 2 Akter (4 Billeder), frit bearbejdet efter Hector Crémieux, af H.P. Holst. Musiken af J. Offenbach
[På Casino:] I Oversættelse af M.V. Brun og H. Marcher efter en tysk Bearbejdelse af Originalen (9 Gange)
[På Casino fra 1871:] Fra 10. Opførelse spillet i Oversættelse af Erik Bøgh og fra 14-5-1875 med Indlæg af nye Scener og Sange efter den senere franske Bearbejdelse af Originalen
[På Casino fra 1905:] Fra den 74. Opførelse i delvis ny Oversættelse ved Charles Kjerulf.
[På Casino fra 1921:] Oversættelse: Johannes Dam
[På Det kgl. Teater:] Oversættelse: Johannes Dam fornyet af Mogens Dam. Bearbejdelse: Svend Gade, musikalsk bearbejdelse: Johan Hye-Knudsen, dans: Børge Ralov
[På Det ny Scala:] Operette i 3 akter (5 billeder). Ny og fri bearbejdelse af Børge Müller. Sangtekster: Epe
af Hector Crémieux (1828-1892, sprog: fransk)
musik af Jacques Offenbach (1819-1880, sprog: fransk)
oversat af Hans Marcher (1824-1885)
oversat af M.W. Brun (1819-1891)
oversat af Erik Bøgh (1822-1899)
oversat af Charles Kjerulf (1858-1919)
oversat af Johannes Dam (1866-1926)
oversat af Mogens Dam (1897-1979)
bearbejdelse af Svend Gade (1877-1952)
musik af Johan Hye-Knudsen (1896-1975)
danse af Børge Ralov (1908-1981)
bearbejdelse af Børge Müller (1909-1963)
sange af Ewald Epe (1912-1985)
(premiere 11-10-1860 på Folketeatret)
(oversætter)En ung Piges RomanLystspil med Sange i 5 Akter, frit bearbejdet efter Charlotte Birch-Pfeiffer, af H.P. Holst, fra 12. Opførelse under Titlen: Et Lykkens Skødebarn
af Charlotte Birch-Pfeiffer (1800-1868, sprog: tysk)
(premiere 09-11-1860 på Folketeatret)
(oversætter)Coraeller Slavinden, Folkekomedie med Sange i 5 Akter af Jules Barbier. Oversat af H.P. Holst. Sangene af Ad. Recke. Musiken til Dels af C.C. Møller. [Paa Casino:] ved Erik Bøgh under Titlen Slavinden, fra 47. Forestilling under Titlen: Cora
af Paul Jules Barbier (1825-1901, sprog: fransk)
oversat af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
oversat af Erik Bøgh (1822-1899)
af C.C. Møller, f 1823 (1823-1893)
(premiere 07-11-1861 på Folketeatret)
(oversætter)Vore VennerLystspil i 4 Akter af V. Sardou. Oversat af F.H. Jøhnke. [Paa Folketeatret:] I Oversættelse af H.P. Holst med Sange af Ad. Recke
af Victorien Sardou (1831-1908, sprog: fransk)
oversat af Ferdinand Henrik Jøhnke (1837-1908)
sange af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
(premiere 27-12-1861 på Casino)
(oversætter)Regn og SolskinVaudeville i 1 Akt, tildels efter Léon Gozlan, ved H.P. Holst. Sangene af Ad. Recke
af Léon Gozlan (1803-1866, sprog: fransk)
sange af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
(premiere 14-01-1862 på Folketeatret)
Holst, Hans Peter: Den Første paa SkansenSkuespil i 5 Akter af H.P. Holst. Sangene af Ad. Recke. Musiken tildels af C.J. Hansen
sange af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
musik af C.J. Hansen, f 1814 (1814-1875)
(premiere 11-03-1862 på Folketeatret)
(oversætter)Fægteren fra RavennaSkuespil i 5 Akter af Fr. Halm. Oversat af H.P. Holst (premiere 15-10-1862 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter)En distræt ÆgtemandLystspil i 1 Akt efter det franske, ved H.P. Holst
af anonym fransk (sprog: fransk)
(premiere 20-10-1862 på Casino)
(oversætter)En arrig KvindeComedie i 4 Akter, oversat af Anton Smith og Erik Bøgh efter Shakespeare, tildels med Benyttelse af Deinhardsteins tyske Bearbejdelse
[Fra 1862:] Hun skal tæmmes, Lystspil i 4 Akter (5 Afdelinger) ved Anton Smith og H.P. Holst,
[Fra 1891:] En Arrigtrold, Lystspil i 5 Akter, oversat af Edv. Lembcke, fra 15. Opførelse med titlen Trold kan tæmmes
[På Dagmarteatret:] bearbejdet af P.A. Rosenberg
[På Dagmarteatret 1893 under titlen:] Trold kan tæmmes. I ny Scenebearbejdelse.
[På Det kgl. Teater fra 1930:] Trold kan tæmmes, lystspil. Oversættelse: Edvard Lembcke, musiken: Gamle engelske melodier fra dronning Elisabeths tid
[Det kgl. Teaters turné 1949:] Musiken ved Johan Hye-Knudsen
[På Aalborg Teater:] Oversættelse: Edv. Lembcke
[På Det ny Teater:] Lystspil i 5 akter. Oversættelse: Knud Sønderby. Musiken arrangeret af Niels Rothenborg
oversat af Anthon Smidth (1809-1868)
oversat af Erik Bøgh (1822-1899)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
bearbejdelse af Johan Ludwig Ferdinand Deinhardstein (1794-1859, sprog: tysk)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
bearbejdelse af P.A. Rosenberg (1858-1935)
musik af Johan Hye-Knudsen (1896-1975)
oversat af Knud Sønderby (1909-1966)
musik af Niels Rothenborg (1922-1992)
(premiere 05-10-1856 på Casino
premiere 28-12-1930 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 25)
(oversætter)Smædeskrivereneller Talentet paa Afvej, Skuespil med Sang i 5 Akter af Joh. Jolin. Bearbejdet af H.P. Holst
af Johan Jolin (1818-1884, sprog: svensk)
(premiere 02-12-1862 på Casino)
(oversætter)SommerfuglefeberenLystspil i 3 Akter efter V. Sardou, ved H.P. Holst. [Fra 1898:] Oversat af P.A. Rosenberg under Titlen: Sommerfugleliv
af Victorien Sardou (1831-1908, sprog: fransk)
oversat af P.A. Rosenberg (1858-1935)
(premiere 02-01-1863 på Casino)
(oversætter)Med Tilladelse, Frue!Lystspil i 1 Akt af Labiche og Delacour. Oversat af H.P. Holst
af Eugène Labiche (1815-1888, sprog: fransk)
af Alfred Charlemagne Lartigue (1815-1883, sprog: fransk)
(premiere 11-05-1863 på Casino)
(oversætter)Vore AllieredeLystspil i 3 Akter, bearbejdet efter Paul Moreau, ved H.P. Holst
af Paul Moreau (sprog: fransk)
(premiere 09-09-1863 på Casino)
Holst, Hans Peter: Frøken Syleller Huslige Scener, Lystspil med Sange i 3 Akter, tildels efter Capendus »Coups d'épingle« ved H.P. Holst
af Ernest Capendu (1826-1868, sprog: fransk)
(premiere 16-10-1863 på Casino)
Holst, Hans Peter: »Jens«Idyl med Sange af H.P. Holst (premiere 20-12-1863 på Casino)
(oversætter)Unge MenneskerLystspil i 3 Akter af Léon Laya. Oversat af H.P. Holst
af Léon Laya (sprog: fransk)
(premiere 20-12-1863 på Casino)
(oversætter)Den HvidklædteSkuespil i 4 Akter og et Forspil efter Fr. Hedbergs Bearbejdelse af Wilkie Collins' Roman »The woman in white«, ved H.P. Holst
bearbejdelse af Frans Hedberg (1828-1908, sprog: svensk)
af Wilkie Collins (1824-1889, sprog: engelsk)
(premiere 10-01-1864 på Casino)
Holst, Hans Peter: Ved Dannevirkedramatisk Situation med Sange af H.P. Holst. Musiken af E. Hornemann
musik af Emil Horneman (1809-1870)
(premiere 28-01-1864 på Casino)
Holst, Hans Peter: Det første Regiment(Kjøbenhavnerene), Vaudeville i 1 Akt af H.P. Holst. (En Omarbejdelse af »En Tour til Arméen«) (premiere 28-02-1864 på Casino)
(oversætter)DrivhusplanterLystspil i 4 Akter efter Fr. Hedberg, ved H.P. Holst
af Frans Hedberg (1828-1908, sprog: svensk)
(premiere 13-05-1864 på Casino)
(oversætter)Jean BaudryKomedie i 4 Akter af Auguste Vacquerie. Oversat af H.P. Holst
af Auguste Edmond Vacquerie (1819-1895, sprog: fransk)
(premiere 29-10-1864 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
(oversætter)En KapriceLystspil i 1 Akt af Alfred de Musset. Oversat af H.P. Holst
[På Odense Teater under titlen:] Et Lune. Overs. af Oscar Arlaud
[Fra 1937:] komedie i 1 akt, oversættelse: Oscar Arlaud
af Alfred de Musset (1810-1857, sprog: fransk)
oversat af Oscar Arlaud (1836-1907)
(premiere 07-03-1865 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 50, 1889-1975: 20)
(oversætter)TrubadurenOpera i 4 Akter af Giuseppe Verdi, Teksten af S. Cammarano og Leone Emmanuele Bardare efter Garcia Gutiérrez' drama El Trovador. Oversat af H.P. Holst, i 3die Akt: Zigeunerdans af Aug. Bournonville
[Fra 1941:] Oversættelse: Kai Flor [og Mogens Dam]
[Fra 1971:] opera i 4 akter (8 billeder). Oversættelse: Kai Flor bearbejdet af Götz Friedrich og Wenzel de Neergaard
musik af Giuseppe Verdi (1813-1901, sprog: italiensk)
tekst af Salvatore Cammarano (1801-1852, sprog: italiensk)
tekst af Leone Emmanuele Bardare (f. 1820, sprog: italiensk)
oversat af Kai Flor (1886-1965)
oversat af Mogens Dam (1897-1979)
bearbejdelse af Götz Friedrich (1930-2000, sprog: tysk)
bearbejdelse af Wenzel de Neergaard, f 1940 (f. 1940)
(premiere 10-09-1865 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 51, 1889-1975: 106)
(oversætter)To Tidsaldreeller Prinsessen i den slumrende Skov, Skuespil i 5 Akter af Octave Feuillet. Oversat af H.P. Holst. [Paa Folketeatret:] Romantisk Skuespil oversat af Fr. Holst under Titlen: Slottet i Bretagne
af Octave Feuillet (1821-1890, sprog: fransk)
oversat af Frits Holst (1834-1909)
(premiere 18-10-1865 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
(oversætter)Theodors MorderFarce i 3 Akter efter Clairville, A. Brot og Victor Bernards »Le meurtrier de Théodore« ved H.P. Holst. Den 28-5-1890 opført under Titlen: Mexikanerinden
af Louis François Clairville (1811-1879, sprog: fransk)
af Alphonse Brot (1809-1895, sprog: fransk)
af Victor Bernard (f. 1829, sprog: fransk)
(premiere 05-11-1865 på Casino)
(oversætter)Brylluppet paa Ulfsbjergromantisk Skuespil i 4 Akter af Frans Hedberg. Oversat af H.P. Holst. [Paa Dagmarteatret: Musiken af Aug. Södermann]
af Frans Hedberg (1828-1908, sprog: svensk)
musik af A. Söderberg (sprog: svensk)
(premiere 25-01-1866 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 62)
(oversætter)Vore brave BønderLystspil i 4 Akter efter V. Sardou, ved H.P. Holst
[Paa Folketeatret under titlen:] Landsbyfolk. Skuespil i 5 Akter. Oversat af Frits Holst
af Victorien Sardou (1831-1908, sprog: fransk)
oversat af Frits Holst (1834-1909)
(premiere 11-01-1867 på Casino)
(oversætter)Den hvide NellikeSangspil i 1 Akt efter Daudet og E. Manuel, ved H.P. Holst
af Alphonse Daudet (1840-1897, sprog: fransk)
af Eugène Manuel (1823-1907, sprog: fransk)
(premiere 01-02-1867 på Casino)
(oversætter)God rolig Nat, Hr. PantalonVaudeville i 1 Akt af Lockroy og de Morvan. [Oprindelig et Lystspil af Oxenford: »Twice killed«.]. Oversat af P. Chiewitz og Ad Recke
[På Det kgl. Teater:] Operette i 1 Akt. Musiken af Grisar. Oversat af H.P. Holst
musik af Albert Grisar (1808-1869, sprog: andre)
tekst af Joseph Philippe Simon (1803-1891, sprog: fransk)
tekst af de Morvan (sprog: fransk)
tekst af John Oxenford (1812-1877, sprog: engelsk)
oversat af Poul Chievitz (1817-1854)
oversat af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
(premiere 18-04-1852 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Holst, Hans Peter: NornerneForspil (til Balletten Thrymskviden) af H.P. Holst (premiere 21-02-1868 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 41)
(oversætter)Man skal Ingenting forsværgeLystspil i 3 Akter af Alfred de Musset. Oversat af H.P. Holst
[Til Casino:] Oversat af Paul Marcussen under Titlen: Man skal aldrig forsværge noget
[Til Det kgl. Teater 1899:] Oversættelse: William Bloch
af Alfred de Musset (1810-1857, sprog: fransk)
oversat af Paul Marcussen (1848-1906)
(premiere 12-03-1868 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4, 1889-1975: 5)
Holst, Hans Peter: De har en DatterLystspil i 1 Akt af H.P. Holst. (Idéen fra en Novelle af Edmond About) (premiere 03-04-1868 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 19)
Holst, Hans Peter: BjærgmandsbrudenMelodrama af H.P. Holst. Musiken af Emil Naumann
musik af uidentificeret
(premiere 28-05-1868 på Casino)
(oversætter)Et Vinter-Eventyrromantisk Skuespil i 4 Akter af Shakespeare (Winters tale), oversat, efter Dingelstedts Bearbejdelse af H.P. Holst, Dansen af Ludv. Gade
[Fra 1893:] Oversat af Edv. Lembcke, Musiken af Fr. Flotow
[Fra 1935:] skuespil i 5 akter (11 billeder)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
af Franz von Dingelstedt (1814-1881, sprog: tysk)
danse af Ludvig Gade (1823-1897)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
musik af Friedrich von Flotow (1812-1883, sprog: tysk)
(premiere 02-09-1868 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5, 1889-1975: 27)
(oversætter)AfgrundenSkuespil i 5 Akter (9 Tableauer) oversat af H.P. Holst efter »L'abîme«, hvis engelske Original efter Wilkie Collins' dramatiserede Bearbejdelse af Charles Dickens' Fortælling »No thoroughfare«. Musik af A. de Groth
bearbejdelse af Wilkie Collins (1824-1889, sprog: engelsk)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
(premiere 20-01-1869 på Folketeatret)
(oversætter)TryllefløjtenSyngestykke i 4 Akter, Musiken af Mozart, Teksten af Schickaneder (Die Zauberflöte), oversat af N.T. Bruun
[Fra 1869:] Oversat af H.P. Holst efter Chs. Nuitters og Beaumonts Bearbejdelse (La flûte enchantée)
[Fra 1924:] opera i 5 akter. Oversættelse: Julius Lehmann.
[Fra 1926:] opera i 2 akter (12 afdelinger). Dans: Gustav Uhlendorff
[Fra 1934:] opera i 2 akter (14 billeder). Dans: Harald Lander
[Fra 1956:] Oversættelse: Jens Louis Petersen
[Fra 1959:] Dans: Niels Bjørn Larsen
[Fra 1972:] syngestykke i 2 akter
af Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791, sprog: tysk)
af Emanuel Schikaneder (1751-1812, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
bearbejdelse af Charles Louis Etienne Nuitter (1828-1899, sprog: fransk)
bearbejdelse af Alex. Beaume (f. 1827, sprog: fransk)
oversat af Julius Lehmann (1861-1931)
danse af Gustav Uhlendorff (1875-1962)
oversat af Jens Louis Petersen (1922-1992)
danse af Niels Bjørn Larsen (1913-2003)
(premiere 30-01-1826 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 72, 1889-1975: 226)
Holst, Hans Peter: »Farbror«Festspil med Sange i 1 Akt af H.P. Holst (premiere 01-09-1869 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter)RabagasSkuespil i 5 Akter af V. Sardou. Oversat af H.P. Holst og K. Drebolt
af Victorien Sardou (1831-1908, sprog: fransk)
oversat af Carl Dreboldt (1835-1894)
(premiere 24-10-1872 på Casino)
(oversætter)KyssetLystspil i 1 Akt af Albéric Second og Jules Blerzy. Oversat af H.P. Holst
af Albéric Sécond (1817-1887, sprog: fransk)
af Jules Blerzy (d. 1874, sprog: fransk)
(premiere 05-04-1876 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11)
(oversætter)Væddekampen i Cremonaversificeret Lystspil i 1 Akt af François Coppée. Oversat af H.P. Holst
[paa Casino:] Skuespil i 1 akt
[På Det kgl. Teater fra 1902:] Skuespil i 1 akt
af François Coppée (1842-1908, sprog: fransk)
(premiere 20-09-1876 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 16, 1889-1975: 7)
Holst, Hans Peter: A-ing-fo-hieller Det Ubekendte, versificeret Lystspil i 1 Akt af H.P. Holst (premiere 12-01-1877 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 29, 1889-1975: 10)
(oversætter)Skuespillerindenversificeret Skuespil i 1 Akt af Emanuel Geibel. Oversat af H.P. Holst
af Emanuel Geibel (1815-1884, sprog: tysk)
(premiere 01-06-1877 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
(oversætter)Portræterneburlesk Operette i 1 Akt, Musiken af Mozart (Der Schauspieldirector), Teksten af Léon Battu og Ludovic Halévy (L'impresatori), frit bearbejdet af H.P. Holst
[Til opførelsen i Odd Fellow Palæet:] Oversættelse og bearbejdelse af Holger Boland
[Ved Det kgl. Teaters turné 1944:] operá comique i 1 akt. Oversættelse og bearbejdelse: Holger Boland
musik af Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791, sprog: tysk)
tekst af Léon Battu (1829-1857, sprog: fransk)
tekst af Ludovic Halévy (1834-1908, sprog: fransk)
tekst af Gottlieb Stephanie den yngre (1741-1800, sprog: tysk)
oversat af Holger Boland (1905-1989)
(premiere 01-09-1877 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8, 1889-1975: 15)
(oversætter)Kongen har sagt detOpera i 3 Akter af Léo Delibes, Teksten af Edmond Gondinet. Oversat af H.P. Holst
musik af Leo Délibes (1836-1891, sprog: fransk)
tekst af Edmond Gondinet (1828-1888, sprog: fransk)
(premiere 02-12-1877 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 24, 1889-1975: 22)
(oversætter)Den skønne Saïnaraversificeret Lystspil i 1 Akt af Erneste d'Hervilly, bearbejdet af H.P. Holst, Musiken til Sangene af Fr. Rung
af Ernest d'Hervilly (1838-1911, sprog: fransk)
(premiere 23-01-1878 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
(oversætter)Marquis de VillemerKomedie i 4 Akter af George Sand. Oversat af H.P. Holst. [Paa Folketeatret:] Oversat af A.L.C. de Coninck under Titlen: Markisens Sønner
af Aurore Dudevant (1804-1876, sprog: fransk)
oversat af A.L.C. de Coninck (1814-1872)
(premiere 27-03-1868 på Folketeatret
premiere 23-02-1878 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
(oversætter)Giftversificeret Lystspil i 2 Akter af Émile Augier. Oversat af H.P. Holst
af Émile Augier (1820-1889, sprog: fransk)
(premiere 31-10-1878 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter)Familien FourchambaultSkuespil i 5 Akter af Émile Augier. Oversat af H.P. Holst
af Émile Augier (1820-1889, sprog: fransk)
(premiere 29-12-1878 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 14)
(oversætter)En Skærsommernatsdrømromantisk Lystspil i 5 Akter af Shakespeare. Oversat og bearbejdet af [Adam Oehlenschläger og] H.P. Holst, Musiken af Mendelssohn-Bartholdy
[Fra 1932:] Dans: Elna Jørgen-Jensen
[Fra 1940:] Dans: Børge Ralov
[Fra 1957:] Musik: Mendelssohn-Bartholdy, tilrettelagt og instrumenteret af Leif Kayser, dans: Niels Bjørn Larsen
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
musik af Jacob Ludwig Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847, sprog: tysk)
danse af Elna Ørnberg (1890-1969)
danse af Børge Ralov (1908-1981)
musik af Leif Kayser (1919-2001)
danse af Niels Bjørn Larsen (1913-2003)
(premiere 30-03-1879 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 56, 1889-1975: 151)
(oversætter)Villars DragonerSyngestykke i 3 Akter, Musiken af L. Maillart, Teksten af Lockroy og E. Cormon. Oversat af H.P. Holst
musik af L. A. Maillart (1817-1871, sprog: fransk)
tekst af Joseph Philippe Simon (1803-1891, sprog: fransk)
tekst af Pierre Etienne Piestre (1810-1903, sprog: fransk)
(premiere 19-10-1879 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 13)
(oversætter)Kærlighed paa Vildsporromantisk Lystspil i 4 Akter af Shakespeare, bearbejdet af Sille Beyer
[Fra 1880 under Titlen:] Stor Staahej for Ingenting, Lystspil i 5 Akter, paany oversat af H.P. Holst og indrettet til Teaterbrug efter W. Oechelhäusers Bearbejdelse (Viel Lärm um Nichts)
[Fra 1931:] Oversættelse: Edvard Lembcke
[Fra 1963:] skuespil i 2 akter. Oversættelse: Knud Sønderby, musik: Jens Bjerre, dans: Hans Brenaa
[Fra 1964:] Musik: Svend S. Schultz
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Sille Beyer (1803-1861)
bearbejdelse af Wilhelm von Oechelhäuser (1820-1902, sprog: tysk)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
oversat af Knud Sønderby (1909-1966)
musik af Jens Bjerre, f 1903 (1903-1986)
danse af Hans Brenaa (1910-1988)
musik af Svend S. Schultz (1913-1998)
(premiere 01-09-1859 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 28, 1889-1975: 48)
(oversætter)HamletOpera i 5 Akter af Amboise Thomas, Teksten af M. Carré og J. Barbier. Oversat af H.P. Holst
musik af Ambroise Thomas (1811-1896, sprog: fransk)
tekst af Michel Carré, f 1821 (1821-1872, sprog: fransk)
tekst af Paul Jules Barbier (1825-1901, sprog: fransk)
(premiere 20-11-1881 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 17)
(tekst)ColombaOpera i 3 Akter af Axel Grandjean, Teksten af H.P. Holst, med tilhørende Dans
musik af Axel Grandjean (1847-1932)
(premiere 15-10-1882 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
(oversætter)CarmenOpera i 4 Akter af Georges Bizet, Teksten af Meilhac og Halévy. Oversat af H.P. Holst og Erik Bøgh
[Fra 1922:] Dans: Gustav Uhlendorff
[Fra 1930:] Oversættelse: Axel Breidahl, dans: Elna Jørgen-Jensen
[Fra 1934:] Dans: Harald Lander
[Fra 1974:] Oversættelse: Jens Louis Petersen, koreografi: Fredbjørn Bjørnsson
musik af Georges Bizet (1838-1875, sprog: fransk)
tekst af Henri Meilhac (1831-1897, sprog: fransk)
tekst af Ludovic Halévy (1834-1908, sprog: fransk)
andet af Prosper Mérimée (1803-1870, sprog: fransk)
oversat af Erik Bøgh (1822-1899)
danse af Gustav Uhlendorff (1875-1962)
oversat af Axel Breidahl (1876-1948)
danse af Elna Ørnberg (1890-1969)
danse af Harald Lander (1905-1971)
oversat af Jens Louis Petersen (1922-1992)
danse af Fredbjørn Bjørnsson (1926-1993)
(premiere 24-04-1887 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 21, 1889-1975: 400)
Holst, Hans Peter: Den lille HornblæserKrigsskuespil i 5 Akter efter H.P. Holst
bearbejdelse af Anonym
(premiere 22-02-1903 på Vodrofflund)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden