Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Frederik Christian Hjort (1760-1820)

 Om personen Oplysninger om Frederik Christian Hjort

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Dramatik anonym [Hiort, Fr. Chr.]: For seent er forspildt eller Den heldige Uforsigtighed. Et Skuespil i 3 Handlinger. Kbh., 1781 (1781, dramatik) BD4:sp322
 Bog anonym [Hjort, Frid.Chr.]: Gunders mærkværdige Reise igiennem den nye Verden til Amors Rige. En romansk Drøm. Udgivet af Forfatterens Ven, til udødelig Lov og Æreminde for Opdragelsen og Sæderne i den nye Verden, men især til Trøst og Husvalelse for de følsomme Helte. Sorøe, 1782 (1782, roman) BD4:sp445
 Bog Hjort, F. C.: Arier og Sange. ♦ Kbh., 1784 (1784, digte) BD4:sp228
 Tekster Hjort, F. C.: Lunden ved Jægerspriis' Færgegaard (1784, tekster) BD1supp:sp250
 Dramatik Hiort, Fr. Chr.: Striden af Erkiendtlighed eller den XXVL. November. Et Hyrdeforsøg. Kbh., 1785 (1785, dramatik) BD4:sp322
 Samling Hjulmand, Ferdinand Christopher: Tandstikkere, Perlekrandse og Tankeringe. Nyeaarsgave 1798 ved Ferdinand Christopher Hjulmand [ie: Frederik Christian Hjort]. ♦ Aarhuus, 1798 (1798, samling) BD4:sp166
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Iris og Hebe, 1798, I., side 80-81 [Anmeldelse].

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.


pil op Til toppen af siden