Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Clas Fred(e)rik Horn (1763-1823)

 Om personen Oplysninger om Clas Fred(e)rik Horn

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog anonym [Horn, Frederik Classon]: Smaa Skaldestycken. ♦ [Kbh., 1816] (1816, digte) BD4:sp266
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med portræt.
 note til titel Nogle af digtene har tidligere i Rahbeks oversættelse været trykt i Tilskueren (1802, nr. 29), Charis (1802, side 41 og 51) og Asterkrandsen (side 36, 82).
 Bog Horn, Frederik Classon: Smaadigte. Fordanskede af K. L. Rahbek. ♦ Kbh., 1824. 120 sider (1824, digte) BD4:sp266
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.


pil op Til toppen af siden