Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

C.F. Güntelberg (1791-1842)

 Om personen Oplysninger om C.F. Güntelberg

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Dramatik Güntelberg, C. F.: Lulu. Tryllespil. ♦ Kbh., 1823 (1823, dramatik) BD4:sp318
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet (nyt oplag?), Kbh., 1824 med undertitel: Romantisk Opera.
 Bog (oversætter) Zschokke, H.: Addrich fra Mosen. Romantisk Fortælling. Overs. af A. C. Clausen og C. F. Güntelberg. ♦ 1830. Bd. 1-2, 179 + 175 sider (1830, roman) EMP3051 BD4:sp477
originaltitel: Addrich im Moos, 1825
Detaljer
af Heinrich Zschokke (1771-1848, sprog: tysk)
oversat af Andreas Christian Clausen, f 1800 (1800-1846)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Stunden der Andacht, 1825.
 Bog (oversætter) Spindler, C.: Jöden. Tydsk Charakteermaleri fra det femtende Aarhundredes første Halvdeel. ♦ Kjøbenhavn, udgivet af A.P. Liunge og C.F. Güntelberg, 1830. Bd. 1-6, 162 + 133 + 124 + 172 + 125 + 123 sider (1830, roman) EMP2833 BD4:sp473 👓
originaltitel: Der Jude, 1827
Detaljer
af Karl Spindler (1796-1855, sprog: tysk)
oversat af Peter Th. Schorn (1796-1879)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bd. 1-4 oversat af Theodor Schorn, Bd. 5-6 af C.F. Güntelberg.
 url Fuld visning af den danske tekst, 1. bind, på:  Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den danske tekst, 2. bind, på:  Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den danske tekst, 3. bind, på:  Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den danske tekst, 4. bind, på:  Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den danske tekst, 5. bind, på:  Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den danske tekst, 6. bind (side 122-23 mangler), på:  Link til ekstern webside Google Books
 Bog (oversætter) Grattan, T. C.: Guldslagerdatteren i Brügge. Historisk Fortælling. Overs. af A.C. Clausen og C.F. Güntelberg. ♦ 1831. Bd. 1-4, 148 + 148 + 130 + 125 sider (1831, roman) EMP 661
originaltitel: The heiress of Bruges, 1830
serietitel: Nyeste Roman-Bibliothek
Detaljer
af Thomas Colley Grattan (1792-1864, sprog: engelsk)
oversat af Andreas Christian Clausen, f 1800 (1800-1846)
kollaps Noter
 url Fuld visning af engelsk tekst på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (oversætter) Spindler, C.: Invaliden. Historisk-romantisk Billeder af den nyere Tid. Overs. af C.F. Güntelberg. ♦ 1831. Bd. 1-4, iv + 138 + 128 + 134 + 122 sider. (Nyeste Roman-Bibliothek) (1831, roman) EMP2834
originaltitel: Der Invalide, 1831
serietitel: Nyeste Roman-Bibliothek
Detaljer
af Karl Spindler (1796-1855, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 1, side i-iv: Subspribent-Liste [suppleret i bd. 4].
 Bog (oversætter) Scott, W.: Grev Robert af Paris. Historisk romantisk Fortælling. Overs. af A. C. Clausen og C. F. Güntelberg. ♦ 1832. Deel 1-4, 122 + 124 + 114 + ? sider (1832, roman) EMP1238
originaltitel: Count Robert of Paris (Tales of my landlord, 4, 1), 1832
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
oversat af Andreas Christian Clausen, f 1800 (1800-1846)
1832-33 Senere udgave: Grev Robert fra Paris. En romantisk Skildring. Overs. af Andreas Rasmussen. ♦ 1832-33. Deel 1-5, 144 + 128 + 138 + 132 + 116 sider
1832-33 i: Samlede Skrifter [3-4] Senere udgave: Grev Robert af Paris. Historisk-romantisk Fortælling. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1832-33. Deel 1-2, (xxii + 346) + 301 sider
1881 Senere udgave: Grev Robert af Paris. Historisk Roman. Ved H. H. Gjødvad. ♦ 1881. 288 sider. (For Folket og Ungdommen, 1)
 Bog (oversætter) Macfarlane, C.: Italien. Overs. af Carl Frederik Güntelberg. ♦ 1833-34. Deel 1-2, 302 + 255 sider (1833-1834, roman) EMP 955
originaltitel: The romance of history. Italy, 1832
Detaljer
af Charles Macfarlane (1799-1858, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Del 2, 1 upagineret side: [Tilegnelse til "Geheimestatsminister v. Mösting" og "Geheimestats- og Finansminister A.W. Greve af Moltke", signeret C.F.G.].
 Bog (oversætter) Grattan, T. C.: Jacqueline af Holland. Historisk Fortælling. Overs. af A.C. Clausen og C.F. Güntelberg. ♦ 1833. Deel 1-3, 143 + 156 + 179 sider. (Nyeste Roman-Bibliothek) (1833, roman) EMP 663
originaltitel: Jacqueline of Holland, 1831
serietitel: Nyeste Roman-Bibliothek
Detaljer
af Thomas Colley Grattan (1792-1864, sprog: engelsk)
oversat af Andreas Christian Clausen, f 1800 (1800-1846)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 3, side 179: [Note til romanbibliotekets læsere, hvori loves Sues: "Atar Gull" og Spindlers: "Die Nonne von Gnadenzell"].
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Afsnit i bog (udgiver) Steffens, Henrich: [Samlede Fortællinger [1-3]] Familierne Valseth og Leith. En Cyclus af Noveller. ♦ 1834. Deel 1-3, 374 + 408 + 299 sider (1834, tekster) EMP2854
originaltitel: Die Familie Walseth und Leith, 1827
af Henrich Steffens (1773-1845)
oversat af J.R. Reiersen (1810-1864)
 Afsnit i bog (udgiver) Steffens, Henrich: [Samlede Fortællinger [4-6]] De fire Nordmænd. En Cyclus af Noveller. ♦ 1835. Deel 1-3, 414 + 408 + 531 sider (1835, roman) EMP2854
originaltitel: Die vier Norweger, 1828
se også: De fire Nordmænd
af Henrich Steffens (1773-1845)
oversat af J.R. Reiersen (1810-1864)
 Afsnit i bog (udgiver) Steffens, Henrich: [Samlede Fortællinger [7-8]] Malkolm. En norsk Novelle. ♦ 1835-36. Deel 1-2, 443 + 557 sider (1835-36, roman) EMP2854
originaltitel: Malkolm, 1831
Detaljer
af Henrich Steffens (1773-1845)
oversat af J.R. Reiersen (1810-1864)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 1, på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 2, på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) Bulwer, E. L.: [Samlede Skrivter [19-20]] Cola di Rienzi den sidste Tribun. Fra det Engelske ved J.R. Reisersen. ♦ 1836. Deel 1-2, 512 + 490 sider (1836, roman) EMP 330
originaltitel: Rienzi, 1835
Detaljer
af Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873, sprog: engelsk)
oversat af J.R. Reiersen (1810-1864)
1863 i: Historiske romaner [2] Senere udgave: Rienzi, den sidste romerske Tribun. ♦ 1863. 568 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side 5-10: Forord [signeret E.L.B.].
 note til oversat titel Del 1, side 11-12: [Tilegnelse til Alessandro Manzoni af forf. og note af oversætteren. Kammerassessor Güntelberg har gennemgået korrekturen].
 note til oversat titel Andet uforandrede Oplag. ♦ 1846. Deel 1-2, 486 + 460 sider [minus note om oversætteren].
 Bog (oversætter) antologi: Fremmede Operaer. Oversatte for det Kgl. danske Theater af Carl Fred. Güntelberg. Kbh., 1836 (1836, dramatik) BDsupp:sp784
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Hvert stykke med særskilt paginering, men uden titelblad. De enkelte stykker også udgivet særskilt (med titelblad?).
kollaps Indhold

[a] Scribe, Eug.: Prindsen af China. Trylleopera i 3 Acter. Overs. til Musik af Auber af Carl Fr. Güntelberg. Kbh., 1836 (1836, dramatik)
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgivet som selvstændigt værk.

[b] Devrient, Ed.: Hans Heiling. Oversat ved Carl Fred. Güntelberg. Kbh., 1836 (1836, dramatik)
af Eduard Devrient (1801-1877, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgivet som selvtændigt værk.

[c] Scribe, Eug.: Lastdrageren. Overs. ved Carl. Fr. Güntelberg. Kbh., 1836 (1836, dramatik)
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgivet som selvstændigt værk.
 Bog (oversætter) James, G. P. R.: [Historisk-romantiske Fortællinger [1-2]] Philip Augustus eller Vaabenbrødrene. Historisk Roman. Efter det Engelske ved Carl Frederik Güntelberg. ♦ 1837. Deel 1-2, 423 + 428 sider (1837, roman) EMP 834
originaltitel: Philip Augustus, 1831
af George Payne Rainsford James (1799-1860, sprog: engelsk)
 Afsnit i bog (udgiver) Steffens, Henrich: [Samlede Fortællinger [9-10]] Revolutionen. En Novelle. ♦ 1837-38. Deel 1-2, 486 + 464 sider (1837-38, roman) EMP2854
originaltitel: Die Revolution, 1837
af Henrich Steffens (1773-1845)
oversat af J.R. Reiersen (1810-1864)
 Bog (oversætter) Pepoli, [Carlo]: Puritanerne. Opera i 3 Acter. Oversættelse til Musik af Vincenzo Bellini ved Carl Fred. Güntelberg. ♦ Kbh., 1838. 64 sider (1838, dramatik) BDsupp:sp799
tekst af Carlo Pepoli (1801-1881, sprog: italiensk)
musik af Vincenzo Bellini (1801-1835, sprog: italiensk)
 Bog (oversætter) Steffens, Henrich: [Samlede Fortællinger [11]] Fjeldsagn. ♦ 1839. 271 sider (1839, novelle(r)) EMP2854
originaltitel: Gebirgs-Sagen, 1837
af Henrich Steffens (1773-1845)
 Afsnit i bog (udgiver) tidsskrift: Haandbibliothek for Morskabslæsning. Udg. af C. F. Güntelberg og L. Moltke. ♦ Steen & Søn, 1839-44. 1-4 Bind (1839-44, periodicum) BDsupp:sp805
Detaljer
udgiver: Ludvig Moltke (1805-1872)
kollaps Noter
 note til titel Bind 1-2, 1839-40, udgivet af C.F. Güntelberg.
 note til titel Bind 3-4, 1841-44, udgivet af L. Moltke.
 Bog (oversætter) Hoffmann, E. T. A.: Hansemand med Tilnavn Zinnober. Et Eventyr. Paa Dansk udg. ved Carl Fred. Güntelberg. ♦ 1841. 154 sider (1841, roman) EMP2142
originaltitel: Klein Zaches genannt Zinnober, 1819
Detaljer
af Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822, sprog: tysk)
1944 Senere udgave: Lille Zacharias kaldet Zinnober
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 2: [Anmærkninger af Oversætteren (oversættelsen bearbejdet)].
 Bog Güntelberg, C. F.: Smaadigte og danske Noveller. ♦ (Reitzel), 1841 (1841, digte)
 Bog (oversætter) Devrient, Ed.: Hans Heiling. Syngestykke i 3 Akter, med et Forspil af Ed. Devrient. Oversat til Musik af Heinrich Marschner ved Carl Fred. Güntelberg. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 218) (1878, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 10:218
af Eduard Devrient (1801-1877, sprog: tysk)
musik af Heinrich August Marschner (1796-1861, sprog: tysk)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(tekst)Luluromantisk Opera i 3 Akter af Fr. Kuhlau, Teksten af C.F. Güntelberg, Dansen af P. Larcher
musik af Frederik Kuhlau (1786-1832)
tekst af C.F. Güntelberg (1791-1842)
danse af Peter Larcher (1801-1847)
(premiere 29-10-1824 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 32)
(oversætter)Prinsen af Kina[i 1870-71: Broncehesten], Trylle-Opera i 3 Akter af Auber, Teksten af Scribe. Oversat af C.F. Güntelberg
musik af Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871, sprog: fransk)
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
oversat af C.F. Güntelberg (1791-1842)
(premiere 29-01-1836 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 26)
(oversætter)Hans Heilingromantisk Opera i 3 Akter med et Forspil af Heinrich Marschner, Teksten af Ed. Devrient. Oversat af C.F. Güntelberg
musik af Heinrich August Marschner (1796-1861, sprog: tysk)
tekst af Eduard Devrient (1801-1877, sprog: tysk)
oversat af C.F. Güntelberg (1791-1842)
(premiere 13-05-1836 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 106, 1889-1975: 26)
(oversætter)LastdragerenSyngestykke i 3 Akter, Musiken af Gomis, Teksten af Scribe. Oversat af C.F. Güntelberg
musik af José Melchor Gomis (1791-1836, sprog: spansk)
tekst af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
oversat af C.F. Güntelberg (1791-1842)
(premiere 08-03-1837 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter)PuritanerneOpera i 3 Akter af Vincenzo Bellini, Teksten af Pepoli. Oversat af C.F. Güntelberg
musik af Vincenzo Bellini (1801-1835, sprog: italiensk)
tekst af Carlo Pepoli (1801-1881, sprog: italiensk)
oversat af C.F. Güntelberg (1791-1842)
(premiere 23-11-1838 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 14)
(oversætter)LynetSyngestykke i 3 Akter, Musiken af F. Halévy, Teksten af Planard og Saint-Georges. Oversat af C.F. Güntelberg, gennemset og 3die Akt bearbejdet af Einar Christiansen
musik af Jacques François Fromental Élie Halévy (1799-1862, sprog: fransk)
tekst af François Antoine Eugène de Planard (1783-1855, sprog: fransk)
tekst af Jules-Henri Vernoy de Saint Georges (1799-1875, sprog: fransk)
oversat af C.F. Güntelberg (1791-1842)
oversat af Einar Christiansen (1861-1939)
(premiere 26-03-1886 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden