Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Albert Gnudtzmann (1865-1912)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Gnudtzmann, Albert: Idealister (1896, roman)
 Trykt i periodicum Gnudtzmann, Albert: En Ægtemand. Novelle af Albert Gnudtzmann (1897, novelle(r)) 👓
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Hver 8. Dag, [1. Kvartal], Januar-Marts 1897, nr. 23, side 147-53.
 Bog Gnudtzmann, Albert: Gadespejlet (1898, roman)
 Bog Gnudtzmann, Albert: Ridder Thorvald. En lille københavnsk Roman. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1899. 219 sider (1899, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Politiken 30-10-1899, side 2 [Anmeldelse, signret E.B.].
 Bog Gnudtzmann, Albert: Det stille Vand (1901, roman)
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Spejlet. Udg. af Hist. dansk Presseudstilling. Redakt. Alb. Gnudtzmann og Ove Rode. ♦ 1902. Nr. 1-8 (1902, periodicum)
redigeret af Ove Rode (1867-1933)
 Bog Gnudtzmann, Albert: En Særlings Roman (1902, roman)
 Dramatik Gnudtzmann, Albert: I Blinde (1903, dramatik)
 Bog Gnudtzmann, Albert: Randa Dige (1903, roman)
 Bog Gnudtzmann, Albert: Departementchefens Brodersøn (1905, roman)
 Dramatik Gnudtzmann, Albert: Feltmans Samlinger (1905, dramatik)
 Bog Gnudtzmann, Albert: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s097]] Det genfundne Paradis. (Af "Jydsk Stævne", et Aarsskrift, red. af Jeppe Aakjær, 1902). Side 97-123 (1906, novelle(r)) 👓
del af: Jydsk Stævne
 Trykt i periodicum Gnudtzmann, Albert: Frysepunktet. Illustreret af H. Dohm. Side 442-48 (1908, novelle(r)) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
illustrationer af Heinrich Dohm (1875-1940)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 11, August 1908, side 442-48.
 Bog Gnudtzmann, Albert: [indgår i antologien: Fortællinger for Hjemmene [s102]] Peter Loms Selvmord. Side 102-19 (1908, novelle(r))
 Dramatik Gnudtzmann, Albert: Den romantiske Fader (1908, dramatik)
 Bog Gnudtzmann, Albert: Miniatur-Billedet. ♦ 1909. 254 sider (1909, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 29-3-1909, side 5 [Anmeldelse, signeret H.Bx.].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 3 (Septbr.), side [52] [Anmeldelse af Jens Bjerre].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 3 (Septbr.), Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 Bog Gnudtzmann, Albert: Mads Brilles Herregaard. En Sommerhistorie. ♦ Gyldendal, 1910. 172 sider (1910, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1910.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 10 (Januar), side 165 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 10 (Januar), side 176, Udkomne Bøger, der egner sig for Børne- og Folkebogsamlinger.
 Bog Gnudtzmann, Albert: En Selskabsmand. ♦ 1911. 299 sider (1911, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 7 (Oktober), side 115 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 7 (Oktober), side 125, Udkomne Bøger, der egner sig for Folkebogsamlnger.
 Bog Gnudtzmann, Albert: Den tunge Arv (1911, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 18-4-1911, side 4 [Anmeldelse, signeret H.B.].
 Bog Gnudtzmann, Albert: Tre Søskende (1912, roman)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Gnudtzmann, Albert: Glutter ombordeller National-Revuen 1890. Af Forfatterne [ie: Albert Gnudtzmann, Frederik Ricard og Johs. Bruhn] til ingen af de andre Revyer. Et mere intimt Folkelivsbillede med Sømands- og Landmandssange. Musikken fra alle Lande arr. af E. Wilhelmi
af Frederik Ricard (1870-1931)
af uidentificeret
musik af Emilius Wilhelmi (1839-1906)
(premiere 12-07-1890 på Etablissement National)
Gnudtzmann, Albert: Peter Stens ArvingerLystspil i 5 Akter af Albert Gnudtzmann (premiere 28-10-1894 på Folketeatret)
Gnudtzmann, Albert: Den store noble-Af Carl Arctander og Knud Bokkenheuser. Endv. Bidrag af Albert Gnudtzmann
af Carl Arctander (1871-1939)
af Knud Bokkenheuser (1869-1936)
(premiere 06-01-1902 af Studenterforeningen (gruppe))
Gnudtzmann, Albert: I Blindeskuespil i 1 akt af Albert Gnudtzmann (premiere 16-09-1903 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 44)
Gnudtzmann, Albert: Feltmans Samlingerlystspil i 4 akter af Albert Gnudtzmann (premiere 01-09-1905 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 8)
Gnudtzmann, Albert: De flotte DrengeFolkeskuespil i 4 Akter (7 Afdelinger, fra 2. Opførelse 6) af Albert Gnudtzmann
[På Folketeatret i omarbejdet version under titlen:] Sønnen derovre
(premiere 26-12-1906 på Casino)
Gnudtzmann, Albert: Brogede MinderJubilæumsbilleder i Ramme af Albert Gnudtzmann. Musik komponeret og arrangerete af Axel Schiøler
musik af Axel Schiøler (1872-1930)
(premiere 18-09-1907 på Folketeatret)
Gnudtzmann, Albert: BaronenSkuespil i 3 Akter af Albert Gnudtzmann (premiere 01-12-1908 på Dagmarteatret)
(oversætter)Det store ForbundLystspil i 3 Akter af Rudolf Lothar og Leopold Lipschütz. Oversat af Albert Gnudtzmann
af Rudolf Lothar (1865-1933, sprog: tysk)
af Leopold Lipschütz (sprog: tysk)
(premiere 16-01-1909 på Det ny Teater)
Gnudtzmann, Albert: Stine som JubilarFestspil i 1 Akt af Albert Gnudtzmann (premiere 23-03-1910 på Folketeatret)
Gnudtzmann, Albert: Den romantiske Faderkomedie i 1 akt af Albert Gnudtzmann (premiere 01-10-1910 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 20)
Gnudtzmann, Albert: UgleredenFolkeskuespil i 4 Akter af Albert Gnudtzmann (premiere 16-10-1910 på Folketeatret)
(musik og tekst)Skovfogdens GretheKomedie i 4 Akter af Albert Gnudtzmann. Musiken til Sangene komponeret af Forfatteren (premiere 26-12-1912 på Det ny Teater)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden